Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Prinsjesdag 2021 wijzigingen

Sep 21

Algemeen
Tarieven belastingschijven
Deze worden ten opzichte van  van afgelopen  jaar niet veel gewijzigd. het kabinet schaaft wat  aan de tarieven van de inkomstenbelasting en de bedragen van de verschillende heffingskortingen voor het jaar 2022.

Pensioen
Pensioenakkoord
In de Prinsjesdagplannen worden de  pensioenen bijna niet genoemd. In de Miljoenennota is er wel sprake van een verplichte publieke verzekering voor zelfstandigen betreffende  arbeidsongeschiktheid.

Eigen woning
Er wordt Extra geld voor woningbouw  uitgetrokken en kleine aanpassingen op fiscaal terrein
Het kabinet trekt eenmalig 1 miljard euro extra uit voor snellere bouw van betaalbare woningen. Ook zijn er  kleine aanpassingen voor fiscale partners en voor de vrijstelling van overdrachtsbelasting.

Sparen en beleggen
Nieuw voorstel box 3
Het kabinet komt met een betere uitleg in verband met de berekeningswijze van de jaarlijkse herijking van rendementspercentages in box 3. Ook komen ze met reparatiewetgeving. Aanpassingen  op  de vrijstelling per persoon, de schijfgrenzen en het forfaitair rendement zijn ook van toepassing.

Overig
Thuiswerkvergoeding en reiskostenvergoeding in de WKR
Thuiswerken is tijdens de coronacrisis toegenomen. Om dit aantrekkelijk te houden voor werkgevers en werknemers wordt nu een vrijstelling geïntroduceerd.

ING adviseert spaarders om te gaan shoppen voor een betere rentevergoeding op spaargeld.

Apr 13

ING adviseert spaarders om te gaan shoppen voor een betere rentevergoeding op spaargeld.

Het gaat onder meer om banken in Estland, ver buiten het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Nederlandse banken zoeken naarstig naar oplossingen om de hoeveelheid spaargeld zo laag mogelijk te houden.

‘Sparen bij andere banken voor een hogere rente op je spaartegoed’, schrijft ING op zijn website. De mededeling van vorige week gaat als een lopend vuurtje door de bankensector. Spaarders staan slecht op de balans, maar ze wegsturen… dat durfde nog geen bank aan.

Afgelopen jaar maakten Nederlandse banken ruim €1 mrd over aan toezichthouder Europese Centrale Bank (ECB). Het was een vergoeding voor het opslaan van het geld dat hun klanten in almaar grotere hoeveelheden op hun rekening storten. Spaarders zijn in tien jaar tijd uitgegroeid tot een blok aan het been van de banken.

‘Heb je (nog) geen andere bestemming voor je spaargeld? Dan kun je overwegen (een deel van) je spaargeld over te boeken naar een andere bank. Die geven soms meer rente’, schrijft ING op zijn website. De woordvoerder noemt de melding informatief. ‘Als je spaart voor het rendement dan zijn er betere opties, zoals beleggen, het verduurzamen van je huis of aflossen op de hypotheek.’ De mededeling moet gezien worden als iets positiefs, meent ING.

Uittocht in spaarmarkt

Service naar de klant dus, maar er zit meer achter. Spaarders knagen veel winst weg. Nederlandse banken nemen in sneltreinvaart afscheid van hun spaarklanten. ABN Amro trok deze zomer de stekker uit Moneyou, de online spaar- en betaaldochter waarmee de bank in 2017 nog grootse plannen had om de Europese markt te veroveren. Rabobank staakte recent zijn spaaractiviteiten in België en Duitsland, waardoor ruim een half miljoen klanten op straat kwamen te staan. ING nam afscheid van ruim negenhonderdduizend spaarklanten in Tsjechië en Oostenrijk. Afgelopen vrijdag maakte de bank bekend in Nederland het spaarbedrag waarover negatieve rente gerekend wordt te verlagen van €250.000 naar €100.000.

De Volksbank wond er geen doekjes om in zijn laatste jaarbericht. De bank die drijft op hypotheekinkomsten en spaarklanten worstelt met zijn verdiencapaciteit. ‘Consumenten vinden negatieve spaarrente principieel onaanvaardbaar, maar voor banken is het steeds moeilijker om rente op de spaarrekening te vergoeden’, zei ceo Martijn Gribnau.

Het bericht op de website van ING.

Shoppen voor de laagste rentevergoeding

ING heeft genoeg van de maandelijkse kostenpost en maant rekeninghouders een blik te werpen op vergelijkingswebsites, als Independer, Geld.nl of Spaarrente.nl. Daarop staan bekende financiële instituten, waaronder NIBC, Lloyds en Leaseplan, maar ook partijen als Bigbank en Raisin die een voorkeur hebben voor kleine banken die niet onder het Nederlandse depositogarantiestelsel vallen. Sparen in Estland levert al snel 0,40% op. ‘Daarom verwijzen we ook door naar de Consumentenbond’, aldus de woordvoerder van ING. ‘Je moet hier goed over nadenken.’

Er wordt niet openlijk over gesproken, maar de mededeling van ING bleef niet onopgemerkt bij de concurrentie. Volksbank ziet de laatste tijd een toestroom van spaarders, vooral die met diepe zakken. ‘We merken dat er geshopt en gestald wordt. Grote spaarders zoeken naar manieren om negatieve rente te vermijden’, meldt de woordvoerder. Bij Volksbank-dochter ASN nam het saldo op de spaar- en betaalrekeningen vorig jaar met 15,2% toe tot €14,4 mrd.

Het corona-effect

Desgevraagd laten ABN Amro en Rabobank weten dat zij hun klanten niet naar concurrenten doorverwijzen. ‘Voor onze spaarproposities ligt in aanbod en communicatie met onze klanten de focus op het creëren van een buffer, geld opzijleggen om een potje te hebben waarmee je vervelende situaties als een kapotte wasmachine kan opvangen’, stelt een zegsman van Rabobank. ‘Een veelgehoorde uitspraak is dat sparen bij lage rente weinig zin heeft. Maar sparen is nog steeds een goede manier om met weinig risico een reservepotje op te bouwen.’

Eind februari 2021 was de totale hoeveelheid spaargeld van Nederlandse huishoudens opgelopen tot bijna €440 mrd. Volgens onderzoekers van ABN Amro is er vorig jaar in Nederland €37 mrd meer gespaard dan het geval zou zijn als er geen coronacrisis was geweest. Dat bedrag is na de eerste twee maanden van dit jaar gestegen naar €43 mrd (ongeveer €5600 per huishouden). Hoe langer onzekerheid aanhoudt, hoe meer er gespaard wordt.

Ondertussen zijn steeds meer bankklanten de nul- of negatieve rente op hun spaarrekening wel degelijk beu. In het coronajaar 2020 stopten Nederlanders €3,8 mrd meer in de beurs dan ze daar weghaalden. Dat is de grootste stijging in de afgelopen tien jaar. Voor de banken is dat gunstig omdat ze spaargeld dan niet tegen een negatief tarief van 0,5% bij de ECB hoeven te stallen. En als het geld via de bank wordt belegd, verdient de bank er ook nog commissie aan. Cijfers zijn niet bekend, maar het lijkt erop dat vooral concurrenten als BinckBank en beleggingsplatform DeGiro de nieuwe beleggers naar zich hebben toegetrokken.

 

 

spaargeld niet meer welkom

Apr 09

Vandaag las ik een bericht dat ING Bank hun grens waarbij spaarders negatieve rente (0,5%) gaan betalen gaat verlagen van € 250.000,— naar € 100.000,—.

Het gaat weliswaar maar om zo’n 3% van het aantal spaarders bij ING die hier mee te maken gaan krijgen, maar de trendbreuk die hier achter zit is veel belangrijker.

In 2020 betaalden de gezamenlijke Nederlandse (spaar)banken zo’n € 1.000.000.000,— aan boete aan de Europese Bank en dit vormt een steeds belangrijkere aanslag op hun winstresultaat. ING Bank adviseert haar klanten bewust actief om met hun spaargeld te gaan shoppen. De Volksbank bevestigd dat er bij hun sprake is van een merkbare toename van het spaargeld.

Je kunt er bijna op wachten dat andere banken binnen afzienbare tijd met maatregelen gaan komen om nieuwe spaarders af te schrikken. Een uitermate extreme en onnatuurlijke ontwikkeling, dat sparen niet meer loont. Deze ontwikkeling wordt deels veroorzaakt door Corona, omdat veel mensen het verdiende loon en de overheidssubsidies zitten op te potten. Waar gaat dit heen ?

 

Aan de andere kant is er, door de hoop op een spoedige heropening van de gehele economie sprake van oplopende consumenten- en producentenprijzen, waardoor het inflatiespook te voorschijn komt. Inflatie moet worden bestreden door oplopende rentes, maar vooralsnog doen de overheden hier niets mee, omdat zij de afgelopen de inflatie naar 2% wilde tillen en dit maar niet wilde lukken.

 

De grote hamvraag voor dit moment is dan ook welke van beide ontwikkelingen de overhand gaat krijgen.

Conservatrix dooft de lampen

Dec 08

Conservatrix failliet

 

Conservatrix, een verzekeraar op het gebied  van lijfrente (aanvulling op uw pensioen) en spaarpolissen. Helaas vernomen wij op 8 december 2020 via het NOS  journaal het bericht dat Conservatrix  failliet is verklaard.

Wat is er nu precies aan de hand?

 

(Onderstaand bericht is een kopie van de tekst stichting polishouders Conservatrix )

Voor het eerst en na ruim 144 jaar rapporteert Conservatrix in het SFCR (Solvency and Financial Condition Report) over het boekjaar 2019 een negatief eigen vermogen. Dit eigen vermogen is de basis voor toekomstige uitkeringen: op de einddatum van de levensverzekering of bij overlijden van de verzekerde. Deze verontrustende rapportage volgt op een aantal belangrijke andere verontrustende gebeurtenissen:

 1. Op 15 mei 2017 vond er een gedwongen overdracht van de aandelen van Conservatrix plaats voor 1 euro naar Trier Holding B.V. Dit gebeurde op verzoek van DNB (De Nederlandse Bank) en in afstemming met de Minister van Financiën. Daarbij zou Conservatrix volgens DNB ‘in veilige haven’ zijn gebracht. En daarbij werd aan polishouders van Conservatrix de concrete toezegging gedaan dat het kapitaal van Conservatrix zou worden versterkt met 88 miljoen euro. En dat een stabiele een duurzame toekomst zou zijn verzekerd.
 2. In mei 2018 verscheen het jaarverslag over het boekjaar 2017 waarin duidelijk werd dat er nooit een echte kapitaalversterking heeft plaatsgevonden. In plaats daarvan werd er een bijzondere herverzekeringsconstructie op Barbados tot stand werd gebracht.
 3. Op 21 april 2020 rapporteerde Conservatrix voor het eerst in de historie een negatief eigen vermogen. Dat stond te lezen in de Solvency and Financial Condition Report (SFCR) 2019, als gepubliceerd door Conservatrix.
 4. Op 1 juli 2020 rapporteerde Conservatrix nog dramatischere cijfers, eveneens over het boekjaar 2019. Dat stond te lezen in een aangepaste SFCR en een berichtje op de website van Conservatrix. Op 7 augustus 2020 kwam daar nog een correctie overheen.
 5. In december 2019 heeft er een onbegrijpelijke schikking met desastreuze gevolgen voor de polishouders van Conservatrix plaatsgevonden. Onder druk van de verzekeringstoezichthouder van de Amerikaanse staat North-Carolina (NC Department of Insurance) is de herverzekeringsovereenkomst tussen Conservatrix en Colorado Bankers Life (CBL) met goedkeuring van DNB beëindigd.
 6. Op woensdag 19 augustus heeft rechter Max Cogburn in de federale rechtbank in Charlotte, in Verenigde Staten van Amerika (VS), een vonnis van 87 maanden gevangenisstraf uitgesproken tegen Greg Lindberg. Greg Lindberg is met zijn Trier Holding B.V. de enig aandeelhouder van Conservatrix.
 7. Op maandag 21 september heeft DNB formeel het roer overgenomen van de directie en Raad van Commissarissen bij Conservatrix door het aanstellen van een Wft-curator.
 8. Op woensdag 8 december heeft de rechtbank in Amsterdam het faillissement van Conservatrix uitgesproken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site: stichtingpolishoudersconservatrix.nl

 

Op deze site kunt u zich kosteloos aanmelden en vervolgens wordt u door de stichting volledig op de hoogte gehouden inzake het Conservatrix nieuws.

Meld u nu aan! https://stichtingpolishoudersconservatrix.nl/aanmelden/

Samen staan we sterker.

 

Helaas is er op dit moment  geen verdere informatie hoe het verder gaat met de polis(sen) door Conservatrix uitgebracht.Dit gezien de prille gebeurtenis is er nog geen verdere informatie verstrekt door De Nederlandse Bank.

zorgverzekering 2021

Nov 16

Als je uitgezocht hebt welke zorg verzekering het best bij je past, Kijk dan ook eens naar mogelijkheden om de premie in 1 keer te betalen over geheel 2021.

Dit zorgt er voor dat je spaargeld daalt, dus wellicht minder vermogens rendement heffing betalen, je geeft immers een lager bedrag aan bij de belastingaangifte.

Ook kan het zijn dat je een negatieve rente over je spaargeld betaalt aan de bank..

Waarschijnlijk krijg je een  korting op de te betalen premie, ivm alles in 1 keer betalen. Stad Holland geeft bijvoorbeeld een korting van 1%.

En nu je weet dat spaargeld (bijna) geen rente opbrengt, wellicht een goed alternatief.

Belasting over 2019 leuker kunnen we het niet maken?

Mar 09

De belastingaangifte

Vanaf zondag 1 maart 2020 kan de belastingaangifte over 2019 gedaan worden. Hieronder worden enkele praktische zaken en tips gegeven.

Voor welke datum dien je belastingaangifte te doen?

Vanaf 1 maart tot 1 mei is er de mogelijkheid om aangifte te doen. Als er voor 1 april aangifte gedaan wordt, dan krijg je voor 1 juli bericht van de belastingdienst. Indien er na 1 april aangifte gedaan wordt, dan streeft de belastingdienst erna om binnen 3 maanden te reageren.

Indien je door omstandigheden niet voor 1 mei aangifte kan doen, dan dient er uitstel gevraagd te worden. Indien uitstel akkoord wordt bevonden dan heb je tot uiterlijk 1 september 2020 de tijd voor je aangifte.

Als je geen of te laat aangifte doet dan riskeer je een boete. Dit geldt ook als de aangifte onvolledig is. De belastingdienst zal altijd een herinnering sturen voordat er een boete wordt gegeven.

Is aangifte doen verplicht?

Indien je middels een brief bent uitgenodigd dien je ten alle tijden aangifte te doen. Als je geen brief hebt ontvangen, kan het toch zijn dat je aangifte moet doen. Om dit te achterhalen kan je inloggen bij mijn belastingdienst. Als je de belastingaangifte invult, krijg je te zien of je geld moet betalen of terugkrijgt.

Indien je 16 euro of meer terugkrijgt dan dien je aangifte te doen. Een bedrag lager dan 16 euro betaalt de fiscus namelijk niet uit.

Indien je de fiscus meer dan 46 euro verschuldigd bent dan dien je aangifte te doen. Een bedrag lager dan 46 euro zal de fiscus niet vorderen.

Welke gegevens zijn noodzakelijk?

De belastingdienst vult zelf al veel gegevens in, zeker als je in loondienst bent. Deze gegevens dien je zelf wel te controleren, want jij blijft verantwoordelijk voor de gegevens die je naar de belastingdienst stuurt.

Hieronder een lijst welke documenten en gegevens nodig zijn om de belastingaangifte in te vullen.

 • Burgerservicenummer van jezelf, partner en eventueel je kinderen;
 • Bankrekeningnummer;
 • DigiD van jezelf en partner;
 • Jaaropgave 2019;
 • Partneralimentatie;
 • Jaaroverzicht betaalrekeningen;
 • Jaaroverzicht spaarrekeningen;
 • Jaaroverzicht beleggingen;
 • WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2018;
 • Jaaropgaaf van de hypotheek;
 • Betalingsbewijzen van giften, niet-vergoede zorgkosten en studiekosten;
 • Gegevens van leningen, schulden, lijfrentepremies, AOV-premies, dividenden;

 

Hoe doe ik aangifte?

Er zijn diverse manieren om aangifte te doen, namelijk op papier, via de website of via de app van de belastingdienst.

Hieronder een stappenplan hoe online aangifte te doen.

 • Stap 1, de voorbereiding heb je hierboven al gedaan.
 • Stap 2, de aangifte openen en vul de ontbrekende gegevens aan.
 • Stap 3 is de aangifte controleren.
 • Stap 4 is ondertekenen, daar heb je jouw DigiD voor nodig. Je kunt je aangifte opslaan en afdrukken. Het is ook mogelijk om achteraf in te loggen om de ingevulde aangifte te bekijken.

Kan ik een aangifte achteraf nog wijzigen?

De aangifte is in te zien nadat deze is verstuurd. Indien er gegevens niet kloppen, kan de aangifte gewijzigd worden. Dit doe je via de website van de belastingdienst. Via de app kan een aangifte niet gewijzigd worden. De aangifte wijzigen kan in principe tot 5 jaar na het jaar waarover de aanslag gaat. Dit geldt echter niet voor gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten van fiscale partners. Die moeten binnen zes weken worden gecorrigeerd, anders neemt de Belastingdienst wijzigingen niet meer in behandeling.

Kan de belastingdienst boetes geven?

Er zijn twee soorten boetes die de fiscus op kan leggen, namelijk:

Verzuimboete: Die krijg je als de aangifte niet of niet op tijd hebt gedaan. Dit betekent dat je geen aangifte hebt gedaan nádat de termijn van de aanmaning is verstreken. De verzuimboete voor het niet doen van de aangifte inkomstenbelasting bedraagt 385 euro. Maar ben je een recidivist, dan kan de verzuimboete oplopen tot 5.514 euro.

Vergrijpboete: Die krijg je wanneer je met opzet of door grove schuld geen of een onjuiste aangifte doet. Wanneer er sprake is van opzet dan bedraagt de boete de helft van de verzwegen belastingschuld. Bij grove schuld is de boete een kwart van de belastingschuld.

Wanneer er wordt gesjoemeld met box 3 sparen en beleggen dan is de boete extra zwaar, namelijk een vergrijpboete van 150% over de belastingschuld. Wanneer er sprake is van grove schuld dan is dit 75%. Bij een recidivist of wanneer er sprake is van fraude dan kan een boete opgelegd worden tot 300%.

 

Wanneer krijg ik bericht van de belastingdienst?

Wanneer er voor 1 mei 2020 aangifte gedaan wordt dan ontvang je voor 1 juli een voorlopige aanslag. Indien er een bedrag terugbetaald moet worden dan zal in de voorlopige aanslag staan voor wanneer dit dient te gebeuren.

Na de voorlopige aanslag zal de definitieve aanslag volgen. De belastingdienst heeft hier tot 3 jaar de tijd voor na het jaar waarover je de aanslag hebt gedaan.

Doe de aangifte niet te laat, dit kost je namelijk alleen maar geld. Na het verstrijken van de betalingstermijn wordt er namelijk zowel invorderings- als belastingrente gerekend. Deze bedragen beide 4%. Let op de invorderingsrente is niet hetzelfde als de belastingrente. Tevens staan beide rentes los van een eventuele boete.

 

Aegon stopt met overlijdensrisico verzekeringen

Feb 05

Wie denkt dat verzekeraars enorm veel geld verdienen, heeft het mis!

Met ingang van 1 maart 2020 stopt  Aegon met de verkoop van Overlijdensrisicoverzekering (AORV), Aegon Garantie Inkomen (AGI) en de Aegon Lijfrente Uitstelverzekering (ALUV).

De reden  is simpel te noemen. De levensverzekeringsmarkt staat al jaren flink onder druk, en de aanbieders werken met zeer kleien marges, waardoor het steeds minder interessant wordt dit risico nog te willen dekken. Ook de  nieuwe regelgeving zorgt er voor dat de markt flink krimpt. Zo is het vaak niet meer verplicht om een overlijdens risico verzekering af te sluiten bij het aangaan van een hypotheek. Dat het verstandig is om te doen, is een ander verhaal.

Vroeger kocht de verzekeraar klanten door verlies in te kopen, en dit terug te verdienen op de lange duur. Nu dienen ze per onderdeel winstgevend te zijn, en mogen ze dit niet meer met een ander onderdeel / productgroep  rechttrekken.

Dit houdt op de lange duur in, dat verzekeraars ook bepaalde risico’s gaan weigeren, of de premie flink verhogen, zodat men als klant zelf wel elders naar toe gaat. Voorbeelden zijn motorvoertuigen van transport en koerier bedrijven, taxi’s, autobussen en palletfabrieken etc.

Verandert je dienstverlening door corona?

Jan 26

Ga je voor nu andere werkzaamheden uitvoeren of op een andere manier je zaak runnen of ligt je bedrijf stil? Zitten  je collega’s thuis? Ik weet het heeft niet de volle aandacht, maar controleer dan ook de consequenties voor je bedrijfsverzekeringen.

Heb je een restaurant en bezorg je nu maaltijden? Werken je medewerkers  thuis en gebruiken ze daarbij spullen en apparatuur die normaal op kantoor staan? Heb je ineens te maken met een leegstaand kantoorpand?

Er wordt niet meer gewerkt op je bedrijf

Al die zaken kunnen consequenties hebben voor je verzekeringen. we hopen dart de verzekeraars hier soepel mee om gaan,m aar toch. Een leegstaand bedrijfspand heeft meer kans op schade door brand en diefstal en een verzekeraar moet in elk geval een verhoogd risico weten. Anders mag hij weigeren uit te keren bij een gebeurtenis. Verder heb aandacht voor de werkmiddelen welke nu niet meer op de zaak staan, maar thuis bij de werknemers, en controleer regelmatig een leegstaand pand.

Nieuwe risico’s kunnen ontstaan

Ga je nu bijvoorbeeld jouw producten  bezorgen, met je eigen privé auto, of met een brommer, maak je gebruik van andere hulpmiddelen, ga je als directeur mee helpen op de werkvloer, het kan allemaal consequenties hebben voor je inventaris verzekering je aansprakelijkheidsverzekering, je aov en ga zo maar verder.

Ga dus na of de veranderingen binnen je bedrijf gevolgen hebben voor je risico’s en verzekeringen en bel even met je adviseur. Die kan bij bestaande verzekeringen de polisvoorwaarden voor je controleren en zo nodig nieuwe verzekeringen voor je afsluiten. Hou er wel rekening mee dat de verzekeraars en tussenpersonen ook de problemen ondervinden van de hedendaagse problematiek.

ASR beleggingsrekeningen verdwijnen in april 2020

Jan 20

Elke Verandering is vervelend ! Vooral als je er niets aan kunt doen. Zo hebben we begin januari via onze klanten te horen gekregen dat ASR stopt met de beleggingsrekeningen.

Heel jammer natuurlijk. Wel hebben ze, als je over een alternatief kunt spreken,  een alternatief welke ze de eindklant aanbieden.

– Alles gaat 1 op 1 over naar Evi (Van Lanschot bankiers) Na de overgang naar Evi heeft de tussenpersoon geen inzage meer in uw rekening

– Je beëindigd de rekening zonder kosten

Je zou denken, mooi dan kan alles door lopen of je maakt een eind aan de beleggingsrekening. Maar nu komt het: Vele klanten hebben in het verleden een beleggingsrekening gekoppeld aan hun hypotheek.

Zo was de ASR beleggingshypotheek in het verleden erg geliefd.

In de loop der jaren is deze hypotheek en constructie verschillende malen aangepast. Zo is de hypotheekverstrekker van ASR – direkt Bank, na wat omzwervingen overgeplaatst naar ABN – Florius, en zijn aan de kant van de ASR beleggingsrekening diverse aanpassingen gedaan op de mogelijkheden, onttrekken werd ten strengste afgeraden. De gekoppelde levens verzekering op basis van een jaarpremie werd veel te duur, onder andere doordat de beleggingswaarde achter bleef. Ook werd de tussenpersoon buitenspel gezet doordat de rekening niet meer inzichtelijk werd, en de verdiensten in dit product werden afgeschaft. Bovenstaande staat niet geheel op zicht zelf, vele hypotheekverstrekkers hebben dit product aangepast en sommige zelfs beëindigd, inmiddels is het uit de schappen van elke verstrekker.

Als men deze rekening gekoppeld heeft aan de hypotheek loopt men vast. Alles kan door gaan via Evi, toch adviseer ik juist nu de hypotheekconstructie na te kijken en eventueel te herzien daar waar nodig.

En ja, dit kost geld, maar een restschuld op einddatum is wellicht pijnlijker dan nu ingrijpen.

Degene wie nu nog verwacht dat de beleggingen 8% doen, waar de meeste berekeningen op gestoeld zijn, wetend dat de spaarrente bij afsluiten 4% was en nu 0,1%, heeft toch echt een verkeerd beeld. Kortom het voorgespiegeld doelkapitaal in het verleden wordt echt niet gehaald, en al zeker niet als er onttrekkingen op de rekening plaats vinden.

Mensen investeer in advies en laat alstublieft een APK doen op je hypotheek !! Ook een hypotheek heeft onderhoud nodig, je woning  is 1 vd belangrijkste investeringen in je leven, de hypotheek is hier de basis van.

Internetcriminaliteit buigen of barsten ??

Jan 17

1 op de 5 MKB ondernemers was afgelopen jaar 2019 doelwit van internetcriminaliteit, dit geldt natuurlijk niet voor jou !

Meer dan de helft van de Nederlandse ondernemers vindt dat ze voldoende  maatregelen hebben getroffen tegen  internet criminaliteit om het bedrijf te beschermen tegen een aanval. Toch was 22% afgelopen jaar doelwit. Welk risico loopt jouw bedrijf en ga je hier wat tegen doen?

De aanval hoeft niet op locatie te gebeuren maar kan vanuit de andere kant van de wereld worden aangestuurd.

Wellicht gebeurt het als tijds verdrijf door een opgeschoten tiener, of doelbewust door een criminele bende, alles is mogelijk. 1 Ding is zeker: er tegen wapenen kan niet voor 100%. Nadat het is gebeurd kan men het dichten, en de volgende keer worden voorkomen, genezen is een stuk moeilijker.

Maar 1 ding is zeker, overkomt het je, dan kan het zo maar je bedrijf kosten als je de dingen niet goed geregeld hebt.

vaak word ter ook gedacht, als men mijn gegevens steelt, heeft dit geen impact. Er zijn genoeg situaties die je anders zullen laten denken.

Verzekeren kan heel belangrijk zijn, misschien wel noodzakelijk. Laat je informeren.