Zoeken

Volg RSS Feeds

 

IDD Insurance Distribution Directive (IDD)

Nov 09

Op 1 oktober 2018 aanstaande treedt de IDD in werking. In verband hiermee zijn onder andere de Wft en Bgfo aangepast. Veel onderwerpen die in de IDD worden geregeld waren al onderdeel van de huidige Nederlandse wet- en regelgeving en daardoor is de impact van de IDD voor de financieel dienstverlener relatief beperkt. Toch zijn er een drietal punten die voor u als financieel dienstverlener belangrijk zijn:

 • Op dit moment moeten onze medewerkers die zich bezighouden met advisering aan klanten voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Na de inwerkingtreding van de IDD moeten ook de leidinggevenden van deze medewerkers voldoen aan kennis- en vakbekwaamheidsvereisten. Gelukkig is bij Leef Vrij alles geborgd.
 • Voortaan moet een IPID (verzekeringskaart) aan de klant worden verstrekt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.
 • De verzekeraar die het product aanbiedt moet de het IPID beschikbaar stellen , zodat wij deze beschikbaar kunnen stellen aan de klant.
 • De verzekering moet aansluiten bij de wensen en behoeften van de klant. We gaan daarbij uit van de informatie die verstrekt wordt door de klant. Daarbij moet de adviseur kunnen aantonen op basis van welke feiten hij of zij tot het advies voor een bepaalde verzekering is gekomen. Deze vastlegging mag volgens de AFM schriftelijk, maar ook bijvoorbeeld via de opname van een telefoongesprek of een persoonlijk onderhoud met de klant.

Anti Wit Was richtlijnen en levensverzekeringen

Nov 09

In verband met de 4e anti witwas richtlijn vervalt de vrijstelling dat voor levensverzekeringen met een premiebedrag lager dan € 1000,- (of koopsom lager dan € 2500,-) geen cliëntonderzoek hoeft plaats te vinden. Voortaan moet bij iedere levensverzekering of financieel product dat onder het Nationaal Regime valt een cliëntonderzoek gedaan worden  waarbij  de volgende aspecten beoordeeld dienen te worden :

 • Is de klant in persoon aanwezig.
 • Is de organisatiestructuur van het bedrijf helder.
 • Is de klant actief in een zgn. risicobranche (zonnestudio’s, coffeeshop, autohandel/ autoverhuur e.d.).
 • Wordt er vermogen gegenereerd met handel in bijvoorbeeld kunst, antiek, wijnen of vastgoed.
 • Beschikt de klant opeens over een relevant vermogen zonder dat hij kan aangeven waar dit vandaan komt.
 • Wil de klant contante financiële transacties doen.
 • Is de relatie tussen klant en begunstigde duidelijk.
 • Handelt de klant veel met cryptovaluta.

Dit moet zowel voor nieuwe klanten worden beoordeeld, maar ook voor bestaande klanten bij een volgend contactmoment. Bij geen goed gevoel bij de situatie, dan is het doorgaans beter om een zaak niet te doen.

Een tweede woning voor verhuur, Leef Vrij maakt mogelijk!

Oct 18

18040066_WF_leef_vrij

een beleggings aankoop van een woning met als doel deze te verhuren blijkt een populaire mogelijkheid nu sparen  niets meer oplevert. Geldverstrekkers spelen hier bijna niet op in, zo blijkt uit onderzoek.

Leef Vrij ziet wel kansen ! Zij werken onder meer samen met Nibc, Woonfonds en Florius.

https://woonfonds.net/voor/leef-vrij-groep

Let wel:

men begeeft zich door het kopen en verhuren van onroerend goed, in de beleggingssfeer. Er zijn vele gevaren die op de loer liggen zonder goede voorbereiding bij de aanschaf van een beleggingspand.

Ook zal men zelf eigen geld in de woningen dienen te steken,  om het risico voor de banken te beperken.

Kassa geeft mening premies overlijdensrisicoverzekering

Sep 27

De meeste Nederlanders hebben een overlijdensrisicoverzekering. Bij veel daarvan lijkt de premie soms met tientallen euro’s per maand verlaagd te kunnen worden.

Bovenstaande dient wel genuanceerd te worden middels onderstaande punten:

 • Verzekeraars spreiden de 1e  kosten over de hele looptijd van de verzekering.
 • Consumenten door verslechterde gezondheid helemaal niet meer in de gelegenheid zijn de verzekering over te sluiten.
 • De gestegen leeftijd van de consument, ook binnen de nieuwe tariefstructuur, tot hogere premies lijden.
 • De kosten van advies en bemiddeling in het kader van de omzetting, zeker bij een verpande Overlijdensdekking aan de hypotheek, de te behalen financiële voordelen minder maken dan de consument wellicht op het eerste gezicht meent.

Ook Leef Vrij heeft dezelfde mening als Kassa, echter houdt in haar advies wel rekening met bovenstaande.

Zo kan het zijn dat het in eerste oogopslag goedkoper kan, maar door de extra kosten niet verstandig is, te doen.

Soms heeft het meer zin om een interen aanpassing in de huidige poli te doen, bijvoorbeeld als je al jaren gestopt bent met roken. Dit kan relatief goedkoop aangepast worden.

Vraag ons om extra informatie en hulp.

Nationale Hypotheek Garantie (nhg) grens 2019

Sep 24

Het Kadaster heeft de gemiddelde koopsom over augustus 2018 gepubliceerd, dit bedraagt 294.203 euro. Dit is het laatste puzzelstukje dat nodig was om de Nationale hypotheek garantie-kostengrens voor 2019 te kunnen bepalen.

Voor woningen zonder energiebesparende voorzieningen is deze  290.000 euro.

Voor woningen met een investering in  energiebesparende voorzieningen is de NHG-kostengrens 6% hoger.

Het meerdere bedrag dient dan wel besteed te worden aan energiezuinige maatregelen.

Dit dient duidelijk te worden door een specificatie en ook dien thet opgenomen te worden in de taxatie.

huwelijk verzekeren is mogelijk,

Sep 11

Om uw huwelijksdag te verzekeren is gewoon mogelijk. We kunnen helaas niet de duur van het huwelijk verzekeren maar wel alles rondom het huwelijksfeest.

 

Waarom de Huwelijksdagverzekering?

De huwelijksdag is voor degene natuurlijk een heel bijzondere en uiterst belangrijke dag, en misschien ook wel de meest kostbare dag van hun leven.

Maar wat gebeurd er als de bruiloft niet kan doorgaan of moet worden uitgesteld, bijvoorbeeld omdat u of een belangrijke gast ernstig ziek wordt of een ongeluk krijgt?

En wat als er iets gebeurt met je zorgvuldig uitgezochte  trouwlocatie of de cateraar op het laatst afbelt of  failliet gaat? De Huwelijksdagverzekering laat u niet met de kosten zitten.

Onderstaande kosten zijn verzekerd:

 • Bruidskleding (ook van de bruidskinderen!)
 • Trouwvervoer  zoals koets en auto
 • Trouwlocatie en catering
 • Advertenties welke voor het feest geplaatst zijn
 • Foto-/videograaf
 • De DJ, of de band of andere artiesten welke een optreden verzorgen op de bruiloft
 • Andere naar redelijkheid gemaakte kostenbetrekking hebbend op het huwelijks feest
 • Er breekt een epidemie uit
 • Extreme weersomstandigheden
 • De trouwlocatie kan niet bereikt worden
 • een persoon van het Koningshuis overlijdt

Ook als het feest gewoon doorgaat, hebt u wat aan de Huwelijksdagverzekering. Want schade aan bijvoorbeeld huwelijkscadeaus en de bruidskleding zijn verzekerd.

prinsjesdag en fiscaliteiten 2018 voor eigen woning

Sep 09

 

Heb je een eigen koopwoning?   Op prinsjesdag zijn onderstaande belangrijke wijzigingen aangegeven. Welke naar alle waarschijnlijkheid door gaan. 

1.    Hypotheekrenteaftrek gaat omlaag
Door het nieuwe belastingschijvenstelsel voor de inkomstenbelasting gaat de  hypotheekrenteaftrek vanaf volgend jaar opnieuw omlaag. Hierdoor krijg je wel meer netto inkomsten.

2.    Energierekening omhoog
Voor een gemiddeld huishouden (2 volwassenen en 2 kinderen) stijgt de energierekening  naar verwachting met 15o euro.

3.    Het Lage btw-tarief gaat van 6 procent omhoog naar 9 procent 
De schilder gaat duurder worden, dus klussen aan uw huis kunnen stijgen als ze in het laag btw tarief vallen.

4.    Subsidieregeling op monumentale panden
In 2019 verdwijnt de monumentenaftrek.

5.    Stijging WOZ-waarde
In 2019 stijgt de WOZ-waarde van uw huis gemiddeld met 6,5 procent. Wel is het zo dat ze de bijtelling (huurwaardeforfait) willen verlagen.

6.    Hillen-aftrek wordt verder afgebouwd
Vanaf 2019 wordt de Hillen-aftrek stapsgewijs in dertig jaar afgebouwd. Ik verwacht overigens dat ook de 30 jaar in de toekomst er aan gaat.

7.    Grens NHG omhoog
Volgend jaar kunt u een hypotheek onder de  NHG norm afsluiten voor een woning waarde tot 290.000 euro.Daarnaast kun je onder nhg nog meer lenen (307.400,00) wel expliciet voor uitgaven van extra energiebesparende maatregelen.

8. Hypotheekrenteaftrek wordt versneld afgebouwd                               

Degene met een hypotheek met  hogere inkomens (52%) ging al elk jaar een 0,5% minder per jaar aan renteaftrek krijgen. Dit percentage zal verandert worden in een 3% percentage, naar verwachting.

 

Overlijdensrisicoverzekering vaak onnodig duur !

Aug 25

De meeste Nederlanders hebben een overlijdensrisicoverzekering. Bij veel daarvan lijkt de premie soms met tientallen euro’s per maand verlaagd te kunnen worden.

Bovenstaande dient wel genuanceerd te worden middels onderstaande punten:

 • Verzekeraars de 1e  kosten over de hele looptijd van de verzekering spreiden
 • Consumenten door verslechterde gezondheid helemaal niet meer in de gelegenheid zijn de verzekering over te sluiten.
 • De gestegen leeftijd van de consument, ook binnen de nieuwe tariefstructuur, tot hogere premies lijden.
 • De kosten van advies en bemiddeling in het kader van de omzetting, zeker bij een verpande Overlijdensdekking aan de hypotheek, de te behalen financiële voordelen minder maken dan de consument wellicht op het eerste gezicht meent.

Dat de premies van autoverzekeringen al enige tijd aan het stijgen zijn, was al bekend. Maar er zijn ook verzekeringen die steeds goedkoper worden. Een goed voorbeeld hiervan is de overlijdensrisicoverzekering. In sommige gevallen blijkt het zelfs voordelig te kunnen zijn de oude op te zeggen en een nieuwe aan te vragen.

Waardoor worden overlijdensrisicoverzekeringen steeds goedkoper?

Al jaren zijn de premies voor de overlijdensrisicoverzekering aan het dalen. Dit wordt veroorzaakt doordat wij gemiddeld steeds ouder worden. Hierdoor zakt de kans dat de verzekeraar het verzekerd bedrag moet uitkeren. Als de verzekerde namelijk niet overleden is vóór de einddatum van de verzekering, vervalt de polis zonder een bedrag uit te hoeven keren.
Daarnaast maken verzekeraars tegenwoordig minder kosten. Wat dan weer deels komt door het provisieverbod. Want de kosten voor de advisering en bemiddeling zitten tegenwoordig niet meer in de premie verwerkt.

Meer concurrentie heeft een positief effect

Veel van de traditionele Nederlandse verzekeraars hebben de tarieven dan ook sterk verlaagd. Ze moesten ook wel, want de concurrentie is de afgelopen jaren fors toegenomen. Wat natuurlijk goed nieuws kan zijn. Over de hele looptijd gerekend kan nu op de premie soms tot wel duizenden euro’s bespaard worden.

Stijgt de premie niet door de hogere leeftijd?

Met een overlijdensrisicoverzekering dek je het risico van het overlijden financieel af. Er volgt een uitkering bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum. Verzekeraars houden vaak een maximumleeftijd aan tussen 70 en 80 jaar. Door het ouder worden stijgt de kans op overlijden. Een 50-jarige heeft statistisch gezien bijvoorbeeld een grotere kans op overlijden wanneer je het vergelijkt met een 45-jarige. Je zou dus verwachten dat een nieuwe verzekering juist duurder is dan de overlijdensrisicoverzekering die je bijvoorbeeld vijf jaren geleden hebt afgesloten. Door de sterke daling van de premies, kan het vaak toch uit.

Wat als de overlijdensrisicoverzekering deel uitmaakt van de hypotheek?

Vooral bij hypotheken afgesloten vóór 2013 maakt de overlijdensrisicoverzekering vaak een onderdeel uit van de hypotheek. In dat geval heb je de medewerking nodig van de huidige verzekeraar en de hypotheekbank om de levensverzekering los te weken van de hypotheek. Vaak zijn er mogelijkheden, maar niet in alle gevallen gaat het lukken om de oude overlijdensrisicoverzekering in te ruilen voor een nieuwe. Door de grote verschillen in premie loont het overigens wel de moeite om het te proberen.

Alleen bij goede gezondheid zijn er mogelijkheden

Bij het aanvragen van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering, zal een gezondheidsverklaring ook weer een onderdeel uitmaken van het aanvraagtraject. Bij een verslechtering van de gezondheid wordt een nieuwe overlijdensrisicoverzekering mogelijk niet geaccepteerd. Verzekerden met bijvoorbeeld hartklachten of verzekerden die genezen zijn een nare ziekte kunnen moeite hebben met het vinden van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering. Een oude verzekering zou je dus nooit mogen opzeggen voordat een nieuwe gevonden is.

Maar ook daar kunnen we bij helpen.

Net als bij het uitzoeken van de fiscaliteiten, het opheffen van verpandingen en de zoektocht naar de meest interessante nieuwe verzekeraar.

telefoonverzekering ja of nee ?

Aug 23

Telefoonverzekering

Een schrijnend voorbeeld van een ‘nutteloze’ verzekering  is de telefoonverzekering, waarbij je je indekt tegen (water)schade en / of diefstal van je pas gekochte mobiele telefoon. Deze verzekering moet je vaak binnen enkele weken sluiten  nadat je telefoon hebt gekocht. Je toestel valt op dat moment nog onder de normale garantiebepaling.

De premie is relatief hoog (zo’n 5 tot 10 euro per maand) en er geldt vaak ook nog een eigen risico van enkele tientallen euro’s.

Als je recht hebt op een nieuw toestel maar er is inmiddels een duurdere opvolger gekomen welke jouw type vervangt, dan krijg je de meerprijs niet vergoed. Bovendien kan het even duren voordat je je telefoon weer terug krijgt als je toestel wordt gerepareerd, want er zijn geen garanties op een snelle afhandeling. Je kunt je ook nog  verzekeren voor een leentoestel, maar dan gaat je premie weer omhoog.

Vaak valt de schade ook nog eens onder de normale inboedelverzekering als de schade ontstaat binnenshuis, of buitenshuis op een reisverzekering tijdens vakantie.

Wel heb je bij bovenstaande verzekeringen te maken met afschrijvingen. Deze afschrijvingen kunnen snel gaan, omdat de meeste telefoons een beperkte levensduur hebben van een jaar of 3 a 4.

De mate van afschrijving wordt vaak ook bepaald door het merk (een a merk of een b merk maakt verschil).

Koop je een appartement, kijk dan goed naar de VVE

Aug 06

Banken doen moeilijk met verstrekken hypotheek, als onderhoudspot Vereniging van Eigenaren niet op orde is’

Wie een appartement koopt, dus een gedeelte van een gebouw, of een woning die in verschillende delen is opgesplitst, heeft vaak te maken met een Vereniging van Eigenaren (VvE), Hier in worden afspraken gemaakt voor het gezamenlijke onderhoud maar ook over kosten welke door alle appartement houders gedragen moeten worden. Sinds begin dit jaar moet de VvE minimaal een half procent van de herbouwwaarde van een appartementencomplex in een reservefonds stoppen en / of een gedetailleerd onderhoudsplan opstellen.

Waarom gaat het iedereen aan? het zou onlogisch zijn dat alleen de bovenste buurman aansprakelijk is voor het dak, wat eenieder beschermt tegen weersinvloeden, of dat eenieder alleen zijn eigen eigen buitenkant verft en onderhoudt. Ook gezamenlijke vertrekken zoals entree,  lift en cv installaties etc worden door de VVE, waar iedereen lid van is in het pand onderhouden.