Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts from november, 2010

Uit het leven gegrepen

Nov 26

Vanmorgen heb ik namens een cliënt van Yarden (voor wie wij de administratie verzorgen), gebeld met Yarden.

Ik vertel de Yarden-dame dat ik bel namens mevrouw Kleef. Als ik haar postcode enzovoorts opgeef zegt de dame van Yarden: ‘O, dat is meneer Kleef‘. Ik leg uit dat het mevrouw Kleef is. Daarna moet ik uitleggen waarom zij niet zelf belt. Bij beëindiging van het gesprek besluit de dame met een vriendelijk: ‘Dag, meneer Kleef‘.

Ik hoop dat als de familie van mevrouw Kleef ooit gebruik moet maken van haar polis, de medewerkers van Yarden zich dergelijke slordigheden niet veroorloven. Je zult toch maar met het verkeerde geslacht en de verkeerde achternaam naar het hiernamaals worden gestuurd.

Hypotheekrente die afloopt binnen nu en 3 jaar

Nov 20

Na de economische crisis, is het de vraag wanneer de inflatie, en dus de rente, gaat stijgen. Wilt u afwachten of kiest u nu liever voor zekerheid? Stel de hypotheek is € 200.000,- euro en de rente van 4% staat vast tot 2012. De Bruto rente per maand is dan € 666,-. Dat is netto (bij 35% belastingvoordeel) € 433,-.

Stel de rente in 2012 wordt:
3,5%, dan worden de maandlasten netto € 379,-
6,0%, dan worden de maandlasten netto € 650,-
8,0%, dan worden de maandlasten netto € 866,-

Wilt u dit risico nemen, kunt u dit risico nemen?

Daarnaast kunnen de nieuwe producten en de nieuwe werkwijze (provisieloos met nota) u wellicht veel geld besparen. Voor meer info: www.mijnhypotheekrente.nl voor een onafhankelijke hypotheekadvies.

In 2011 keert het zelfvertrouwen terug

Nov 18

Trendwatcher Adjiedj Bakas heeft de verwachte trends voor 2011 in kaart gebracht. Hij denkt dat er vooral beweging in de financiële sector komt. Er komen nieuwe consumentenbanken en nieuwe aanbieders van pensioenproducten. Banken, verzekeraars en pensioenfondsen zullen vanaf 2011 uit hun winterslaap ontwaken, aldus Adjiedj.

Motie over hypotheekrente

Nov 17

November 15-11-2010

In de 1e kamer zijn er 7 partijen die willen dat het kabinet komend jaar met een geheel nieuw idee gaat komen op de woningmarkt. Het kabinet moet dan ook meenemen dat de hypotheekrente beperkt moet gaan worden. Frans Weekers, de staatssecretaris van financiën, heeft deze motie ontraden.

ING Splitst de zaken op

Nov 12

ING moet, omdat ze steun van de staats hebben, de bancaire tak en de verzekeringstak opsplitsen.

De staatssteun hadden ze nodig om de crisis te overleven, en te blijven bestaan. Dit is hun opgelegd door de Europese Commissie. De verzekeringsactiviteiten waar Nationale Nederlande het grootste label van is, zal dus zeer binnenkort op eigen benen moeten gaan staan. Westland Utrecht was ook onderdeel van ING, maar is nu op zich zelf, en heeft Westland Utrecht bank. Ook RVS staat in de verkoop.

Zakelijke financiering nog moeilijk rond te krijgen

Nov 10

MKB Nederland is kwaad! MKB Nederland vindt namelijk dat de Nederlandse Vereniging van Banken een te positief beeld schetst voor wat betreft de kredietverstrekking aan de bedrijven. De onderzoeken, die gedaan zijn door onder andere NVB, zijn volgens MKB Nederland veel te beperkt. De onderzoeken zouden niet de waarheid schetsen. De kredietverstrekking is zeker nog een groot probleem. Slechts 33% vian de bedrijven vindt een financiering bij de bank. Dit is ook de uitslag van de laatste Financierings Monitor van Economische Zaken.

Minder verzekeringen verkocht via Internet

Nov 08

Het aantal mensen dat in de eerste helft van 2010 via internet een verzekering heeft gesloten is gedaald naar een percentage van 41%. Het afgelopen jaar is er dus vaker een beroep gedaan om op tussenpersonen en via de telefoon om verzekeringen te sluiten.

Over het eerste gedeelte van 2009 was dit percentage nog 59%. Dit was de conclusie van Bauw Research

Subsidie aanvraag ABN

Nov 06

ABN heeft een behoorlijke som geld gevraagd van het Europese Globaliseringsfonds. Dit omdat er vele werknemers na het samenvoegen van ABN en Fortis hun baan zullen verliezen. Er zullen ongeveer 4500 banen verloren gaan de komende jaren. Ze willen deze personen dan begeleiden naar een nieuwe baan.

Mijn moeder zei vroeger altijd, als je werkelijk niks kunt, dan kun je nog altijd in de financiele dienstverlening gaan. De gevraagde 5,2 miljoen euro zullen dan hard nodig zijn om deze mensen weer aan het werk te helpen. Hoe zuur het dan ook is. De financiële dienstverlening krimpt enorm in personeel, mede door de automatisering en veranderde marktomstandigheden.

Wijzigingen in de basis van de Zorgverzekering 2011

Nov 05

De basis verzekering die een ieder verplicht is te hebben in Nederland, wordt behalve ongeveer 10% duurder, daarbij verandert ook de dekking.
– Eenvoudige extracties uitgevoerd door een kaakchirurg worden in 2011 niet meer vergoed.
– Vrouwen vanaf 22 jaar krijgen geen voorbehoedsmiddelen vergoed in 2011
– Jeugdigen van 18 t/m 22 jaar hebben in 2011 geen recht meer op volledige tandheelkundige hulp uit de basisverzekering.
– Het aantal zelf te betalen behandelingen wordt verhoogd: van de eerste 9 in 2010 naar de eerste 12 behandelingen in 2011
– Eenvoudige mobiliteitshulpmiddelen worden in 2011 niet meer vergoed
– Voor 2e lijns GGZ-zorg moet in 2011 een eigen bijdrage betaald worden
– Anti depressiva worden slechts onder strikte voorwaarden vergoed

Gelukkig is er ook goed nieuws:
– Verzekerden krijgen recht op maximaal 9 zittingen bekkenfysiotherapie bij incontinentie klachten
– Bij na-controle van een donor in verband met orgaandonatie vervalt het eigen risico
– Hulp bij stoppen met roken

Alle wijzigingen in de basisverzekering komen weer terug in de aanvullende verzekeringen.

Dus de vergoeding vindt wel plaats in de aanvullende verzekeringen als men deze erbij sluit. Om de premie te verlagen, kan men een eigen risico inbouwen. Normaal is dit voor 2011 170 euro. Als men dit verhoogd krijgt men korting op de premie.

Dit is zeker niet verstandig om te doen, als men kinderen in het pakket heeft zitten of zelf het eigen risico al verbruikt. Let ook goed op dat je pakket aansluit bij je wensen, hier kan de Leef Vrij Groep je mee helpen.

25% van de huurders wil kopen

Nov 04

Als je op dit moment een koopwoning hebt, en je wilt graag een nieuwe woning gaan kopen, dan zal deze informatie je interesseren.

Bijna 1 op de 4 huurders heeft veel zin om in het komende jaar de woning in te ruilen. 40% wil graag een koopwoning. Op dit moment zijn er 2,8 miljoen huurders.

Dus 260.000 huishoudens zijn op zoek naar een koopwoning.