Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts from januari, 2011

Leefvrij heeft de autoverzekering range uitgebreid

Jan 23

Leefvrij biedt vanaf vandaag een autoverzekering aan voor alle auto’s waarmee minder dan 10.000 km per jaar gereden wordt. Deze verzekering is onder andere geschikt voor oldtimers sportauto’s en nieuwe auto’s. Alle vormen van verzekering zoals all risk (casco) wa en wa mini casco behoren tot de mogelijkheden.

Deze vorm behoort tot de productlijn Xclusief van Delta Lloyd.

In 4 Jaar tijd 40% minder woningen verkocht!

Jan 21

In 2006 werden er nog 210000 woningen verkocht. Op dit moment is dit aantal gedaald met 40%. In 2008 werd er gemiddeld het meest betaald voor een woning. De gemiddelde prijs was op dat moment 253.500 euro. Deze gemiddelde prijs is met 5,5 % gedaald tot 239.500 euro.

NHG regels verstrekkende gevolgen voor woningmarkt

Jan 21

De normen van de NHG 2011 zijn aangescherpt op basis van berekeningen van het Nibud. Hierdoor is het gevolg dat inkomens er flink op achteruit gaan voor wat betreft de hoogte van de lening. Dit zal verstrekkende gevolgen hebben op de woningmarkt. Eigenlijk staat het vast dat het slechter wordt dan beter. De premies voor de pensioenen en voor de zorg zullen dit jaar stijgen en dat gaat steeds meer knellen. Er zal met het Nibud en de banken gesproken dienen te worden over een andere werkwijze met betrekking tot de berekening. Daarentegen is het zo dat de huur blijft stijgen voor een woning. Hier worden tot dusver geen of weinig eisen gesteld voor wat betreft verhouding huur en inkomsten.

Zoals het er nu naar uitziet is het de bedoeling om de normen over het jaar 2012 nogmaals aan te scherpen. Hier vinden al gesprekken over plaats.

Hou de spaarrente in de gaten!!

Jan 20

Wanneer men miljonair wil worden is het belangrijk te letten op verschillen van tienden van procenten in de spaartarieven van de diverse banken. Een verschil in rente van een half procent over een basisbedrag van 10.000,- euro gedurende een mensenleven maakt het verschil tussen de bedelstaf of een camper met boot op pensioendatum. Dus doe je best. Ons eerste miljoen is mislukt maar er blijft hoop, We zijn nu bezig aan mijn tweede miljoen. De vorige week overleden Albert Heijn was iemand die op de kleintjes lette en heeft het mede om deze reden ver geschopt. De Regiobank is een bank die over het algemeen goede rentes heeft en geen tot weinig eisen stelt. Kortom een bank om rekening mee te houden.

Kanker doodsoorzaak nummer 1

Jan 19

Hart- en vaatziekten zijn niet langer meer doodsoorzaak nummer een, maar kanker, zo is onlangs bekend geworden. Longkanker is de kanker met de hoogste sterfte.

Het aantal personen met longkanker wordt geschat op 18.400 (10.800 mannen en vrouwen 7.600 vrouwen). In 2008 zijn er ruim 10.000 nieuwe longkankerpatiënten bijgekomen ( 6.729 mannen en 4.047 vrouwen). In 2009 overleden 6.427 mannen en 3.533 vrouwen ten gevolge van deze ziekte. Daarmee is longkanker de kanker met de hoogste sterfte in Nederland. Onder mannen is het aantal nieuwe ziektegevallen en de sterfte in Nederland niet langer het hoogst in de Europese Unie. Voor vrouwen zijn de cijfers in vergelijking met andere Europese landen hoger dan gemiddeld.

Bij mannen staat longkanker voorop en bij vrouwen borstkanker. Wereldwijd wordt dit jaar bij 12,4 miljoen mensen kanker aangetroffen en hiervan zullen er circa 7,6 miljoen overlijden. Gelukkig daalt het aantal sterfgevallen in Noord-Amerika en Europa als gevolg van regelmatige screening op borst-en darmkanker, minder rokers en verbeterde behandelingen.

Slim schenken

Jan 15

Wie kinderen heeft, kan overwegen hen tijdens het leven elk jaar geld cadeau te doen. Met deze (belastingvrije) schenkingen kunt u uw bezittingen alvast geleidelijk op uw erfgenamen over laten gaan, waardoor het uiteindelijke bedrag waar erf belasting over moet worden betaald kleiner is.

Repatriëren: naar het vaderland terugkeren

Jan 14

Repatriëren is letterlijk: naar het vaderland terugkeren.

De bekendste vorm van repatriëren zijn de zogenaamde gipsvluchten tijdens wintersport. De vakantiegangers worden dan per vliegtuig gerepatrieerd. Deze vluchten worden meestal georganiseerd door alarmcentrales in samenwerking met een luchtvaartmaatschappij. Wanneer het gaat om overlijden, wordt er een uitvaartbedrijf ingeschakeld. In de uitvaartbranche betekent repatriëren het overbrengen van een overledene naar het thuisland om daar de uitvaart te laten plaatsvinden. Jaarlijks verzorgt Monuta zo’n 500 repatriëringen van en naar Nederland. Hiervoor hebben wij een samenwerking met veel grote alarmcentrales.

Daarnaast moet de ambassade toestemming geven voor het vervoer en wordt de laatste verzorging geregeld. Ook is er voor elke overledene een zinken binnenkist nodig. Het kost veel tijd om deze zaken te regelen.

De afstand tot het land is niet bepalend hoe lang het duurt voor iemand terug is in Nederland. Het kan best langer duren om iemand vanuit Engeland terug te halen dan vanuit China. Geen enkele repatriëring is dus hetzelfde.

Verschillende papieren

Jan 13

  • Testament: Deze ligt bij de notaris en is officieel geregistreerd.
  • Codicil: Deze maakt u zelf en is eveneens rechtsgeldig. U kunt hierin alleen de inboedel verdelen.
  • Wilsbeschikking: Hierin geeft u aan hoe de uitvaart eruit ziet moet zien en wat er moet gebeuren met uw lichaam.

Bij een uitvaart hoort een kist, of toch niet?

Jan 12

In de Wet op de lijkbezorging staat:‘een kist of ander omhulsel mag niet zijn vervaardigd met toepassing van kunststoffen of metaal’ waarbij de handvatten, ornamenten en verbindingselementen als spijkers en schroeven worden uitgezonderd. Een kist is dus niet per definitie een omhulsel. De laatste jaren grepen veel ontwerpers en kistfabrikanten deze uitleg aan om komen met opvallende nieuwe ontwerpen en ideeën.

Inmiddels is er ook een kartonnen kist op de markt. Dit product voldoet aan de milieu eisen, maar wordt door veel crematoria geweerd om technische redenen. De beheerder van de begraafplaats of het crematorium bepaalt of een omhulsel wel of niet is toegestaan.

In de praktijk zien we wel dat de kist nog steeds het meest wordt gebruikt. De gebruikte materialen verschillen wel steeds meer. Er zijn bijvoorbeeld kisten van steigerhout, riet en wol. Maar de meest populaire kist is nog steeds de standaard spaanplaten kist met een eiken fineerlaag.

Testament: geen overbodige luxe

Jan 12

Hoe vaak leidt een erfenis niet tot een breuk in de familie? Een testament kan in veel gevallen duidelijkheid geven en problemen voorkomen. Niet alleen staat er in hoe de bezittingen van de overledene moeten worden verdeeld, maar ook wordt er meestal in benoemd wie de
executeur zal zijn en het beheer voert over de nalatenschap. Vaak is dat de partner of een van de kinderen, maar u kunt ook de notaris of de accountant als executeur vragen.

Een paar voorbeelden van redenen om een testament af te sluiten:

  • In het geval van een tweede (of derde) huwelijk is het handig om vast te leggen welk kind wat krijgt.
  • Voor samenwonenden kan het slim zijn om een testament te laten maken, omdat alleen partners die getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, automatisch elkaars persoonlijke bezittingen erven.
  • U wilt uw geld overmaken aan een goed doel.
  • In sommige gevallen kan het fiscaal voordelig zijn om een testament te nemen.