Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts from mei, 2011

Eigen Risico Zorgverzekering blijft gelijk

May 16

Eigen risico zorgverzekering 2012

het eigen risico van zorgverzekeringen wordt in 2012 niet verder verhoogd en zal wederom 170 euro bedragen. De eerdere afspraken worden hiermee door het kabinet van tafel geveegd. De eerdere afspraken waren, dat er een eigen risico van 210 euro in 2012 gevraagd zou worden. Wel kan men een extra eigen risico boven de wettelijke bedragen bewerkstelligen. In ruil hiervoor krijgt men premiekorting.

Hypotheekrente gaat fors stijgen

May 12

De hypotheekrente gaat fors stijgen!!! Door nieuwe verbeterde regels van de Europese Unie is Basel 2 tot stand gekomen. hier in staan nieuwe richtlijnen waar banken zich aan moeten gaan houden i.v.m. kapitaal wat ze opzij moeten zetten om mogelijke verliezen op te kunnen vangen die kunnen ontstaan uit operationele en financiële risico’s. Deze regels worden binnen de kortst mogelijke termijn bij alle banken doorgevoerd. DIT HEEFT EEN RENTESTIJGING TOT GEVOLG.

Een gewaarschuwd mens telt voor 2…

Wilt u weten wat dit voor uw persoonlijke situatie kan gaan betekenen? Neem dan eens contact op met de hypotheekadviseur uit Horst.

Fiscus speelt voor kredietverstrekker

May 06

1 op de 5 personen in Nederland die belastingaangifte hebben gedaan, moesten de fiscus terugbetalen over 2010. Dit is gebleken uit een door het nationaal instituut voor budget voorlichting gehouden onderzoek. Dit kwam overigens door foutieve aanvragen, teveel gekregen toeslagen en een te hoog voorschot.

Aflossingsvrije hypotheek

May 05

De autoriteit Financiele Markten (AFM) wil van de aflossingsvrije hypotheken af. De aflossingsvrije hypotheek is de goedkoopste hypotheek vorm zolang men kan genieten van belasting aftrek. Men betaalt dus alleen maar rente. Vroeger was de belastingaftrek oneindig, vanaf 2001 hebben ze besloten dat elke euro geleend voor de eerste eigen woning, maar 30 jaar lang aftrekbaar is.

Dit wil zeggen dat de aflossingsvrije hypotheek na 30 jaar, de duurste vorm is, omdat men in de 30 jaar termijn niets van dit bedrag heeft ingelost. Het bruto bedrag wordt dus na die 30 jaar een netto bedrag. Omdat woningen niet meer zo waardevast zijn, is het verstandig om een flink stuk van de hypotheek in te lossen.

Zo, dat de waarde van de woning, hoger is dan de hypotheek hoogte. Het mooist zou het zijn als de hypotheekhoogte gelijk is of minder dan de helft van de woningwaarde.

Spaarhypotheek of bankspaarhypotheek?

May 03

De bankspaarhypotheek is pas een jaar oud en de meest populaire aflossingsvorm op dit moment.  Geen (zichtbare) kosten in het product en een vrije keuze welke overlijdensdekking er aan gekoppeld wordt,  zodat er geen sprake kan zijn van het woekersyndroom. De verdiensten zitten in de rente die de maatschappij vraagt.

Diverse banken bieden alleen nog bankspaarhypotheken. Daarnaast worden klanten geadviseerd hun bestaande (spaar)verzekering om te zetten naar een bankspaarhypotheek. Dit is niet altijd de beste oplossing. Zeker niet als je samen woont. Dit omdat de bankspaarrekening maar op 1 naam kan staan.
Niet te verpanden aan andere bank en geen medewerking voor waardeoverdracht
Voordat u uw klanten adviseert om hun bestaande hypotheek om te zetten naar een bankspaarhypotheek, adviseren wij u goed te kijken naar de algemene voorwaarden van de aanbieder.

banken, waaronder Rabobank en ING, hebben in de algemene voorwaarden dat het niet mogelijk is om de bestaande bank spaar rekening te koppelen aan een andere geldverstrekker. Ook staat er dat ze niet mee zullen werken aan overdracht naar een andere maatschappij.

Dit betekent kort door de bocht, eenmaal een bankspaarproduct afgesloten bij een bank of maatschappij, je niet meer naar een ander kunt, ook al is de rente bij de ander, veel lager is.