Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts from juli, 2011

Natuurbegraafplaats steeds meer in trek

Jul 29

Natuur-begraafplaatsen steeds meer in trek

 Natuurbegraafplaats is in ons land nog jong. Bergerbos in het Limburgse St. Odiliënberg is 1 van de eerste natuurbegraafplaatsen (2003) in Nederland. Op dit moment hebben we 3 natuurbegraafplaatsen.

Natuurbegraafplaatsen passen in de trend dat we steeds bewuster omgaan met spiritualiteit, milieu en natuur. Het lichaam wordt op  organische manier terug  aan de natuur gegeven.  En er worden uitsluitend materialen gebruikt die lang mee gaan.

Rust, eenheid en simpelheid met de natuur zijn belangrijk. De Graven liggen  over het terrein verspreid in plaats van de standaard rijen. Met een zwerfkei, boom of een kunstwerk kun je de laatste rustplaats van je dierbaren  markeren.

woz krediet steeds meer in trek

Jul 27

Woz krediet is een krediet die gebruik maakt van de woz waarde van de woning. Dit vermeningvuldigt men met factor 1.5. De hypotheek die er op rust wordt in aftrek genomen op de woz waarde. Het bedrag wat over blijft kan worden opgenomen door de klant als de inkomens en andere voorwaarden akkoord zijn. Het betreft een minimum bedrag van 15000 euro.

Steeds meer tussenpersonen  zien de voordelen van een WOZ-krediet t.o.v. een hypotheekvraag voor een 2e hypotheek of onderhandse opname. De kosten voor de klant zijn vele malen lager dan bij een hypotheek. Dit omdat er veel minder handelingen aan te pas komen en veel minder man uren. De extra kosten zoals de notaris en de taxatie zijn ook niet van toepassing op een krediet. De rente is weliswaar wat hoger, maar weegt niet op tegen de extra kosten bij een 2e hypotheek. Vooral de snellere afwikkeling heeft gezorgd voor een explosieve groei in het aantal kredieten.

Daarnaast kan het zijn dat het krediet fiscaal onder voorwaarden ook aftrekbaar is.

Gestorven maar toch op internet aanwezig

Jul 26

Een groot deel van ons sociale leven speelt zich tegenwoordig af op sites als Hyves, Facebook en LinkedIn. Maar wat gebeurt er als u overlijdt? Hoe voorkomt u dat een Hyves-contact nog een automatisch mailtje krijgt dat u over drie dagen jarig bent?

Via de website Ziggur kunt u vastleggen wat er met uw online accounts gebeurt als u er niet meer bent. U kunt een Ziggur Plus account aanvragen, waarmee u Ziggur opdracht geeft uw wensen uit te voeren. Vindt u dat geen prettige gedachte? Dan kunt u vertrouwenspersonen aanmelden. Zij kunnen doorgeven dat u overleden bent en uw wensen uitvoeren.

Wilt u meer weten? Ga naar de website van Ziggur.

Hypotheekrenteaftrek duurt niet levenslang!

Jul 25

Nu zo weinig mogelijk betalen betekent straks afzien?

 Hypotheekrenteaftrek is veel in het nieuws, wordt het afgeschaft of gedeeltelijk afgeschaft. Maar zeker is dat na 30 jaar de aftrek hoe dan ook stopt. Zonder vermogensbouw kan dat tot problemen leiden.

Aflossingsvrij betekent dat men op einddatum nog steeds niets heeft ingelost, en niet wat veel mensen denken, vrij van aflossing.

 

Het lijkt nog ver weg, maar dit is wel het moment om erbij stil te staan. Sinds 2001 duurt de hypotheekrenteaftrek maximaal 30 jaar. Wie in dat jaar al een hypotheek had, kan nu nog maar 22 jaar gebruikmaken van de aftrek/ Dat heeft serieuze consequenties voor mensen met een (deels) aflossingsvrije hypotheek. Bij deze hypotheekvorm wordt het fiscale voordeel maximaal benut. Zodra de renteaftrek stopt, schieten de woonlasten dus omhoog. Meestal breekt rond dezelfde tijd de pensionering aan, waardoor het inkomen toch al omlaag gaat. Dat betekent een dubbele stap terug. Wel heeft men het voordeel van inflatie.

Met schuld blijven zitten

De keuze voor een aflossingsvrije hypotheek is begrijpelijk: je wil nu lekker leven. Maar er zitten wel risico’s aan vast. Niet alleen heeft de rente aftrek een beperkte duur, bovendien blijf je na de looptijd met een schuld zitten als te weinig vermogen is opgebouwd voor de aflossing. Vaak is de aanname: tegen die tijd is de waarde van het huis zo ver gestegen, dat de overwaarde genoeg is om de schuld af te lossen. Maar nu de huizenprijzen onder druk staan, kan dat wel eens wat minder vanzelfsprekend zijn dan voorheen. En om die overwaarde vrij te maken, moet natuurlijk wel het huis worden verkocht.

Nu aanpakken 

Deze risico’s lijken misschien nog ver weg, maar je wil ze wel voor zijn. Nu beginnen met vermogensopbouw is de oplossing. Wat de beste aanpak, hangt maar net af van ieders persoonlijke omstandigheden en wensen. Een combinatie van een aflossingsvrije hypotheek met een deel spaar- of beleggingshypotheek, of los van de hypotheek sparen of beleggen. Een ding geldt voor iedereen: hoe eerder je start met vermogensopbouw, hoe meer vertrouwen in de financiële toekomst. Ook kan de spaarpot langer renderen, zodat de maandlasten die men hiervoor dient te betalen lager zal zijn, da als men er later mee gaat beginnen.

Wilt u meer informatie over uw maandlasten na 30 jaar en de mogelijkheden van vermogensopbouw dan kunt u contact opnemen met uw hypotheek adviseur.

Uw hypotheek adviseur kan u hier perfect mee verder helpen. Heeft u geen hypotheekadviseur of wilt u een second opinion, neem dan contact op met Leefvrij.

http://www.mijnhypotheekrente.nl

Ook in deze tijd verwacht nog 30% van de consumenten dat de waarde van hun huis stijgt

mijnpensioenoverzicht

Jul 22

Wat gaat er gebeuren met de pensioenleeftijd? De politiek raakt er niet over uitgepraat en de kranten staan er vol van. De kans is groot dat de pensioenleeftijd zal worden opgetrokken naar 67 jaar. U ontvangt straks misschien later uw AOW en het is niet zeker of u wel met 65 jaar kunt stoppen met werken.

De website mijnpensioenoverzicht .nl geeft u een indruk van hoe u er voorstaat. Op deze website kunt u zien welke rechten op AOW en aanvullend pensioen u hebt opgebouwd. De overheid stimuleert burgers om zelf een (aanvullend) pensioen te regelen.  Het is minder moeilijk dan het lijkt. Het is vooral van belang om hiermee tijdig te beginnen.

Gelukkig zijn er degelijke financiële producten die een inkomensterugval na uw pensionering helpen voorkomen. Het spreekt vanzelf dat deze producten geen beleggingscomponent hebben: met uw oudedagsvoorziening wilt u immers geen gokje wagen. Betrouwbare kapitaal- of lijfrenteverzekeringen kenmerken zich door een gegarandeerde opbrengst en een winstbijschrijving.

Verstandig is, dat u zich laat uitleggen wat de pensioenregels voor u gaan betekenen. In een persoonlijk gesprek zijn er altijd adviseurs die u graag berekenen hoe u met weinig moeite een goede voorziening kunt opbouwen zodat u op het door u gewenste moment kunt stoppen met werken

Als je wilt inloggen op mijnpensioenoverzicht . nl heb je je digi d code nodig.

Nieuwbouw in Hors aan de Maas

Jul 21

nieuwbouw Sevenum

financiering mogelijk via Leefvrij

Nieuwbouw Horst

nieuwbouw horst

In Horst en omgeving wordt veel nieuwbouw gerealiseerd. Zo heb je de Afhang in Horst en Hof te Berkel in Horst.

Plan Douven in Horst is net achter de rug en met de Afhang zitten ze reeds in fase 2. En er zullen er nog vele volgen.

Het betreft hier huurwoningen in Horst maar ook koopwoningen in Horst. Voor de woningen levert Leefvrij verzekeringen en voor de koopwoningen Horst levert Leefvrij hypotheken.

Met een aantal hypotheekverstrekkers heeft Leefvrij hiervoor een rentekorting bedongen.

Dit is een welkome aanvulling als je net een huis gaat kopen. Deze rentekorting scheelt je behoorlijk in de maandlasten. Ook zijn er mogelijkheden om geen afsluitkosten te hoeven betalen. Afsluitkosten zijn toch al snel 1% hoog.

Deze rentekorting geldt niet alleen voor de nieuwbouw projecten in Horst, maar ook voor de nieuwbouw projecten in Horst aan de Maas.  Zoals bijvoorbeeld Haeren van Zerum ( nieuwbouwproject Sevenum). De hypotheekadviseur van Leefvrij vertelt u er graag meer over. Maar u kunt ook naar een andere hypotheekadviseur dan de hypotheekadviseur van Leefvrij.

http://www.leefvrij.nu

http://www.mijnhypotheekrente.nl

http://www.leefvrij.nl

Alimentatie betalen na het overlijden

Jul 20

 Partner- en/of kinder alimentatie vormt vaak een groot deel van de inkomsten van de alimentatie gerechtigde. Wanneer de alimentatie plichtige overlijdt, stopt deze alimentatie. Een Alimentatie polis biedt dan zekerheid in de duur en hoogte van de alimentatiebetalingen.

–          Prima verzekering waarmee financiële problemen worden voorkomen als de alimentatieplichtige komt te overlijden.

–          Uitkering in maandelijkse termijnen gedurende de gehele looptijd

–          Flexibiliteit in de hoogte en looptijd van de uitkering

–          Aantrekkelijk lage premie op basis van de persoonlijke wensen

–          Gegarandeerde premie: gedurende de looptijd blijft de premie gelijk

–          Flexibel in manier van premiebetaling: per maand of als koopsom

–          Snelle en eenvoudige acceptatieprocedure

 Vraag ernaar bij uw verzekerings agent en / of tussenpersoon.

Hier had uw bericht kunnen staan

Jul 19

Lezers kunnen met veel plezier stukken insturen die interessant zijn voor Finabeet.

Ook kunnen er gerust vragen gesteld worden die betrekking hebben op financiele zaken.

Vu het contact formulier in op http://www.leefvrij.nu of mail naar richard@leefvrij.nu

service abonnement ipv provisie bij tussenpersonen

Jul 18

In 2013 geldt een verbod op provisie voor advies en bemiddeling van complexe  verzekerings producten bij tussenpersonen van verzekeringen. Provisie staat ook bij schadeverzekeringen als beloningsvorm ter discussie. Een idee voor assurantiekantoren is een service abonnement, waarbij klanten maandelijks een bijdrage voor de service van hun tussenpersoon betalen.

Hypotheken en de nieuwe norm per 1 augustus 2011

Jul 17

 

Met ingang van 1 augustus 2011 verandert in Nederland de eisen die gesteld worden aan de hypotheek verschaffing (de Gedragscode). Alle bepalingen van de banken en maatschappijen zullen dit doorvoeren.

De belangrijkste wijzigingen in het hypotheekbeleid zijn:
– de hypotheek mag niet meer dan 104% zijn van de marktwaarde plus de kosten van eventuele overdrachtsbelasting
– het aflossingsvrije deel ( dus het deel wat niet wordt ingelost) van de hypotheek mag maximaal 50% van de marktwaarde (door taxatie aan te tonen) van de woning bedragen
– de mogelijkheden om hier van af te wijken (de zogenaamde explain) zijn beperkt.

Binnen de Nederlandse Vereniging van Banken is afgesproken dat de offertedatum leidend is. Op 1 augustus moeten alle offertes aan de nieuwe wetgeving voldoen

De erkend hypotheekadviseurs hebben inmiddels de studie gevolgd om dit toe te kunnen passen.

Voor vagen kunt u altijd terecht bij uw hypotheekadviseur of neem contact op met Leefvrij.

Dit kan via de website http://www.mijnhypotheekrente.nl