Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts from augustus, 2011

internetmakelaardij een extra middel om omzet te genereren

Aug 30

Internet makelaardij is voor de assurantie tussenpersoon een extra middel om omzetverhoging te realiseren. Ze realiseren van allerlei mogelijkheden voor de klant om in te springen in deze markt.

Ook het bemiddelen in verhuur objecten worden niet uit de weg gegaan.

Vele concepten worden nu aangeboden, en de assurantie tussenpersoon maakt hier gretig gebruik van.  Ze verdienen per geslaagde transactie al snel 500 euro.

Dit voor de bemiddeling. Concepten zijn oa huizonline en HousingXL (zij werken overigens samen)

Leef vrij wil zich hier niet in mengen. Wel heeft Leef vrij besloten om klanten de mogelijkheid te bieden gratis hun huis te koop aan te bieden op de site http:www.leefvrij-huizen.nl

De kosten van het onderhoud  van de site en het bijhouden van de site alsook de opslag van de servercapaciteiten en advertentiekosten zijn allen op kosten van Leefvrij.

Overigens hoeft u geen klant te zijn bij Leef Vrij. De site is vrij toegankelijk voor een ieder.

Mocht het u niet lukken de woning te verkopen, kunt u nog altijd een makelaar inschakelen.

Corrigeren overdrachtsbelasting

Aug 27

Corrigeren overdrachtsbelasting

Er zijn notarissen die een slaatje willen slaan om de overheidsregeling door te voeren ivm de overdrachtsbelasting.

De overdrachtsbelasting is met ingang van 15 juni verlaagd naar 2% ipv 6%. Echter dit is later gecommuniceerd door de overheid. In de tussentijd waren er klanten die toch 6% betaald hebben.

Bij de overdracht van de aankoop van de nieuwe woning.

De notaris heeft de opdracht gekregen voor de klant te regelen dat de 4% teveel betaalde overdrachtsbelasting retour gaan naar de klant. Ik zou zeggen, stuur de rekening naar de overheid.

Deze zal dit met veel plezier betalen over 120 dagen.

Aegon de nummer 4 van Nederland in de hypotheekmarkt

Aug 26

Aegon is de laatste jaren uitgegroeid tot de 4e hypotheekverstrekker van ons land, de Rabobank, ING en ABN bleven Aegon nog voor

Dit is op een normale manier bewerkstelligt, dus niet met flink stunten en verlies gevende tarieven. Ze hebben een degelijk en goed afzetkanaal opgebouwd middels tussenpersonen.

6 jaar geleden had Aegon nog maar een marktaandeel van rond de 1% van de Nederlandse markt. Dit was absoluut voor Aegon te laag. Aegon heeft toen een aktieplan in het leven geroepen, waar 53 punten op stonden die verbeterd moesten worden.

Het ging hier onder andere om soort producten, distributiekanaal, productvoorwaarden, rentetypen, logisitiek en communicatie.

Aegon heeft nu bij de tussenpersoon een goede propositie verworven in de laatste jaren, door rustig maar gestaag te werken aan hun 53 verbeterpunten.

Leningen worden onterecht geweigerd door slechte kredietscore

Aug 24

Veel   Nederlanders die een geld lening aanvragen, heeft zo’n slechte kredietscore of kredietwaardigheid, dat zij direct al worden afgewezen.  Freo een grote kredietverstrekker concludeert dit. Veel mensen hebben onbewust nog leningen of kredieten die aangemeld staan bij het  BKR terwijl er geen openstaand saldo op deze gemelde rekeningen staan. Hierdoor kunnen klanten soms geen lening afsluiten, omdat een kredietverstrekker is ‘vergeten’ om het bestaande krediet af te melden na inlossen dor de klant.

Vaak krijg je van kredietverstrekkers een pas, die je vervolgens zelf niet activeert, echter deze mogelijk te gebruiken pas die een lening vertegenwoordigt, staat wel in het Bkr genoteerd.

Verstandig is om bij twijfel een bkr lijst op te vragen, je krijgt dan binnen 2 weken alle gegevens uit dit systeem opgestuurd.

Zorgverzekering een adviesproduct?

Aug 23

Zorgverzekeringen wordt steeds meeer en meer een complexe materie, volgens Richard Hendrix, adviseur en directeur bij Leefvrij Groep. Richard Hendrix vertelt verder: ” wij als Leefvrij adviseren onze relaties, welke wij al geruime tijd als klant mogen begroeten, op het gebied  van hypotheken en verzekeringen”, dit doen we inhoudelijk met vakkennis en persoonlijk. De vele mogelijkheden op internet zijn vaak niet duidelijk voor de klant, omdat de klant nou eenmaal niet de gehele dag bezig is met de materie waar wij ons mee bezig houden.

Welke zorgverzekering/verzekeraar past het beste bij u ?

-Kiest u voor een restitutie polis of en naturapolis en wat is de consequentie van deze keuze ?

-Doet u alleen zorg afnemen bij een gecontracteerde zorgverlener of wilt u ook zorg afnemen bij een niet-gecontracteerde zorgverlener?

-Wilt u een collectieve verzekering of een individuele verzekering?

-Wilt u graag uw nota zelf indienen, of liever dat de zorgverlener dit direct regelt met de zorgverzekeraar?

-Wilt u naast een verplicht eigen risico een vrijwillig eigen risico?

-Is voor u de hoofdverzekering voldoende, of is het verstandiger een aanvullende verzekering er bij af te sluiten, al dan niet met een       aanvullende tandartsdekking?

-Kiest u voor een aanvullende verzekering,  welke sluit het beste aan bij uw wensen en is deze bij te stellen?

-Kan ik volgend jaar weer kiezen voor een andere verzekeraar, als de huidige keuze niet bevalt ?

-Wie behartigt mijn belangen als ik het niet eens ben met de uitkering welke ik krijg van de verzekeraar?

-Weet u wat er allemaal is verandert het afgelopen jaar in de dekkingen en eigen risico ?

 

Wij als uw tussenpersoon kunnen u volledig informeren over alle bij u levende vragen over de zorgverzekering en verzorgen een maatwerkadvies bij uw keuze van verzekeraar en best passende dekking. Dit omdat wij hiervoor zijn opgeleid en gewend zijn de belangen van u als klant te behartigen.

EEN ZORGVERZEKERING IS EEN ADVIESPRODUCT !!

Maak gebruik van onze expertise, het kost u niets extra’s ! En u heeft ons als aanspreekpunt en ons tevens aan uw zijde staan.

 

Zorgverzekeringen wordt steeds meeer en meer een complexe materie, volgens Richard Hendrix, adviseur en directeur bij Leefvrij Groep. Richard Hendrix vertelt verder: ” wij als Leefvrij adviseren onze relaties, welke wij al geruime tijd als klant mogen begroeten, op het gebied  van hypotheken en verzekeringen”, dit doen we inhoudelijk met vakkennis en persoonlijk.

De vele mogelijkheden op internet zijn vaak niet duidelijk voor de klant, omdat de klant nou eenmaal niet de gehele dag bezig is met de materie waar wij ons mee bezig houden.

 

autoverzekeraars verhogen prijs

Aug 22

De Nederlandse Bank heeft onderzoek gedaan, naar de inkomsten van verzekeraars op de autoverzekeringen.

Hieruit is gebleken dat vele verzekeraars te weinig premie vragen voor hun verzekeringen.

Nu zul je zeggen, dan moet ik bij die maatschappij wezen, want die is goedkoop.

In theorie zou dit kunnen kloppen. Echter als er teveel schadelast is, kan de maatschappij dit niet betalen, met alle gevolgen van dien.

Onlangs hebben we dit al mee gemaakt met een verzekeraar.

Uit de cijfers van De Nederlandse Bank blijkt, dat er 10 verzekeraars zich in de gevaren zone bevinden.

28 Verzekeraars zijn aangeschreven om inzicht te geven in hun gevarenpotje, om te bezien of zij de mogelijke schade uitkeringen in kas hebben.

Over de laatste 12 maanden is er bij vele autoverzekeraars een duidelijke stijging van de autopremie te zien. Er is sprake van een stijging in de markt van 11%.

Acura voerde zelfs een prijsstijging van 50% door.

Huizenprijzen blijven dalen ook in 2012

Aug 19

De prijzen van de huizen zijn over de gehele linie gedaald in 2011, zelfs met 2%. Maar we zijn er nog lang niet. Komend jaar zullen de prijzen nogmaals dalen met 2,5% is de verwachting, volgens economen van de Rabobank.

Zij melden dat de woningmarkt zich niet heeft hersteld tot nu, en dat het dieptepunt in afgelopen kwartaal opnieuw is behaald.

Dit dieptepunt heeft betrekking op zowel de verkoopprijs als de aantallen verkochte woningen.

De verwachting is wel dat de verlaagde overdrachtsbelasting voor een stimulans zorgt in de woningmarkt wat aantallen betreft.

nalatenschap met schulden

Aug 19

Als je erft maar je weet niet zeker of  de erfenis uit schulden bestaat of uit bezit, dan kun je de erfenis beneficiair aanvaarden.

Dit houdt in dat je alleen de erfenis accepteert als de opbrengsten hoger zijn dan de schulden.

Je hebt dan een verklaring nodig van de rechtbank uit de regio. De notaris kan dit traject voor u regelen.

financiele kennis bijspijkeren

Aug 18

In Nederland lopen nog altijd financiële verkopers rond. Dit zijn dus geen adviseurs.

Zorg dan ook dat u altijd op de hoogte bent.

Om je kennis bij te spijkeren kunt u op de site kijken: weetwatjeweet.nl

Hier kunt u kennis opdoen over beleggen, pensioenen, beleggingsverzekeringen, woekerpolissen, leningen en hypotheken.

Sparen bij de bank

Aug 18

Is sparen bij een bank veilig of niet. Over het algemeen is het sparen bij een bank veilig genoeg.

We kennen in Nederland nog altijd het deposito garantiestelsel. Maar let op, Isesave viel indertijd onder het Ijslandse garantiestelsel.

En we kennen de problemen die hier uit voort gevloeid zijn. houdt hier dan ook rekening mee als je gaat sparen bij een buitenlandse bank.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de Bank of Scotland. Kortweg genoemd Bos. Deze valt onder het Britse deposito  garantie stelsel. Gaat en buitenlandse bank failliet dan dient u een verzoek te doen op de buitenlandse regeling in het buitenland.

Dus voor een optimale regeling spaart u dus bij een bank met ons deposito garantie stelsel.

Leuke spaarrentes worden oa aangeboden door de Regiobank en Westland Utrecht.

Westland Utrecht heeft een internet rekening. Zij hebben op dit moment geld nodig om hypotheek geld te kunnen verstrekken.

Westland Utrecht Bank was in het verleden en dochteronderneming van ING.

De regiobank heeft in veel plaatsen in Nederland kantoren, die bemand worden door assurantie tussenpersonen.

Regiobank Afferden is een regiobank in Afferden, Leefvrij is de tussenpersoon.

Het hoofdkantoor van de Regiobank zit in Utrecht, en is onderdeel van SNS Reaal.