Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts from september, 2011

Bankspaarrekeningen bezig met opmars

Sep 28

Bankspaarrekeningen worden meer en meer uitgekozen door de consument.

Begin juli is het saldo tov van een jaar daarvoor, verdubbeld. Het totale saldo in Nederland stond op 1 juli op 8,6 miljard euro. Levensverzekeringen worden steeds minder gekozen door de consument. In de praktijk komt het toch geregeld voor dat een polis een betere optie voor de klant is. Echter de klant is niet meer polis gezind. De meeste klanten die een polis in hun bezit hebben gaan tot afkoop van deze polis over. Dit omdat het vertrouwen er niet meer is.

Een bankspaarproduct is wat kosten betreft, een transparant product.

U betaalt geen kosten, echter u krijgt ook niet de winst die er met u geld gemaakt wordt.

Daarvoor krijgt u een vergoeding, rente genaamd.

De Nederlandse Bank maakt zich overigens zorgen of de banken en verzekeraars met deze producten winstgevend kunnen zijn, vooral ook omdat de concurrentie op dit moment hevig is.

Aow in Nederland zo slecht nog niet

Sep 25

De afgelopen 3 jaar is Nederland door De Melbourne Global Pension Index  van Mercer, als beste naar voren gekomen als het gaat om het pensioenstelsel. Ook de regeling vande AOW en het aanvullend pensioen behoorde bij deze uitslag.

Het onderzoek werd gedaan over 16 landen. Zwitserland was nummer 3 en Australie nummer 2.

Wij Nederlanders klagen veel over de slechte regelingen. Maar uit dit onderzoek blijkt dat we te goed gewend waren, en nog steeds zijn.

NHG wordt komend jaar weer verlaagd.

Sep 25

NHG wordt 2012 weer verlaagd.

NHG is een tijd lang verhoogd. Het verhoogde bedrag is op dit moment 350000,- euro. Nationale Hypotheekgarantie geeft een lager percentage aan rente, omdat de hypotheekgever door deze regeling beschermd wordt, en ook hoeft de hypotheekverstrekker geen risico opslag te hanteren.

Nu minister De Jager de hoogte weer omlaag wil bijstellen, zal de huizenmarkt weer verder in het slop raken. In Nederland zijn er op dit moment 950000 huishoudens die hun woning gefinancierd hebben met NHG.

Banken zijn niet echt voorstander van NHG. Liever zouden ze hun hypotheken tegen een hogere rente willen uitzetten. Rabobank heeft dit onlangs nog uitgesproken. Zij vinden dat de consument NHG gebruikt om een lagere rente te bedingen.

Lijkt mij logisch, dat de klant dit hierom doet.

Spaargeld wordt weer belangrijk

Sep 22

Spaargeld wordt weer belangrijk

De economie dwingt ons te kijken naar het spaargeld.

Waar staat het en wat voor rendement levert het op.

Het is belangrijk te weten op wat voor rekening het geld staat en hoeveel er staat. De bank heeft deze een garantiestelsel. Is het een beursgenoteerd bedrijf, hoe staan de koersen van de aandelen van deze bank.

Vele banken zien op dit moment hun waarde op de beurs flink dalen.

Ga niet op zoek naar de allerhoogste rente, maar kijk naar de kwaliteit van de bank en bekijk het verleden wat betreft de hoogte van de rentes die ze vergoedt hebben.

Op dit moment wil elke bank hoge rente vergoedingen geven, omdat ze geld nodig hebben om hypotheken te kunnen uitzetten.

De hoge rente is meestal voor korte duur. Belangrijk is wel dat men kijkt wat voor rente men op dit moment op de spaarrente krijgt. Vele spaarders hebben hun huidige rekening reeds geopend voor 2007. Het kan dus zomaar zijn dat er hogere vergoedingen mogelijk zijn. Zelfs bij dezelfde bank…

WAM verzekering moet

Sep 21

Vorige week is er bepaald door het gerechtshof dat er een maximale boete van 380 euro staat op het niet verzekeren of niet verzekerd zijn voor je auto. Het betreft hier de wa verzekering die verplicht is in Nederland.

Er ijn dus geen celstraffen meer van toepassing.

De boete kan je maximaal 3 x per jaar worden opgelegd.

De politie heeft systemen waar in vermeld staat of de auto verzekerd is of niet. Zelf kun je dit op de site van de RDW ook zien door het kenteken in te vullen.

Op het moment dat je niet verzekerd bent, en door jou toedoen er een ongeluk ontstaat, draai je zelf voor de kosten op. Er is immers geen verzekeraar waar je een verzekering hebt gesloten.

Het is niet te hopen dat je ooit een aanrijding met een niet verzekerde automobilist krijgt, want je moet dan maar zien hoe je aan je geld komt, of de onkosten die je maakt wat betreft ziektekosten en andere materiële zaken.

De gevolgen kunnen desastreus zijn.

Ook is het verstandig een avp, aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. We hebben helaas vorige week een voorval meegemaakt dat een persoon zijn hond, een kind flink heeft verwond door diverse beten waardoor de plastisch chirurg uren werk heeft verricht om alles enigszins te op te lappen.

Er zullen nog diverse operaties voor het kind in de toekomst volgen.

De eigenaar van de hond stond onder bewind en had geen avp, hierdoor kan het slachtoffer geen beroep doen op de verzekering van de eigenaar van de hond, en zal naar schadevergoedingen en eigen kosten vergoeding kunnen fluiten.

ASR benadert klant met compensatieregeling woekerpolis

Sep 14

klanten ASR beleggingsverzekeringen worden benaderd

ASR heeft bekendgemaakt  dat ze haar klanten met een beleggingsverzekering een goede oplossing gaat bieden. Alles wordt gedaan om te klant tevreden te krijgen. ASR heeft extra personeel ingehuurd om dit proces zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Dit is op zich ook logisch omdat ASR vele personeelsleden heeft ontslagen. Ongeveer 1.600 intermediairs hebben zich laten zien op de bijeenkomsten van ASR,waar verteld werd hoe het initiatief eruit ziet. klanten met een beleggingsverzekering ontvangen een brief met uitleg of ze en in welke mate zij in aanmerking komen voor compensatie. Er zijn op dit moment 630000 brieven verstuurd. Een aantal weken later ontvangen ze en brief waarin ze uitleg krijgen over de mogelijkheden, hoe de beleggingsverzekering voort te zetten of te beëindigen.

De gehele polis kan compleet omgebouwd worden nar de 100% zekerheid. Alle klanten worde geïnformeerd. De bedoeling is dat elke klant van ASR voor eind januari 2012 een brief heeft gehad.

Ook kan men waarde opbouwen middels een bankspaarproduct met een lijfrente constructie.

geld geven

Sep 12

geef al uw geld aan de arme mede mens.

Als iedereen hetzelfde doet, heb je het geld binnen de kortste termijn weer terug

Notariskosten besparen

Sep 12

Volgens de consumentenbond zijn de kosten van de notaris vaak onnodig hoog.

Hoe beperk je deze kosten?

Bestudeer de tarieven op goedkoopstenotaris.nl of kijk notaristarieven.nl

vraag offertes aan bij diverse notarissen, zorg dat je het gehel pakket opvraagt. Dus ook wat het kost om een krediet te beëindigen etc.

vraag of er een gesprek vooraf kan plaats vinden wat gratis is

Kun je werk uit handen nemen door dingen zelf uit te zoeken?

Meer aktes op een dag laten passeren / opmaken is dit goedkoper? denk aan samenlevingscontract of testament

Als je de rekening krijgt, vergelijk deze met de offerte

De top onder de wereldmerken zijn bekend

Sep 11

1 Google                              waarde 114 miljoen$

2 IBM                                    waarde 88 miljoen $

3 Apple                                waarde 83 miljoen $

4 Microsoft                         waarde 76 miljoen $

5  Cocacola                          waarde 68 miljoen $

6  Mac Donalds                  waarde 66 miljoen $

7 Marlboro                         waarde 66 miljoen $

8 ChinaMobile                  waarde 66 miljoen$

9 General Electric           waarde 46 miljoen $

10 Vodafone                      waarde 44 miljoen $

Auto bekrast door onbekenden

Sep 10

Is het je ook wel eens overkomen?

Je komt terug en er zit een kras op je auto.

je denkt nog eerst de auto is vuil, maar het blijkt toch echt een kras. Het is gebeurd door een andere auto. Vaak gebeurt dit op parkeerplekken. De parkeergelegenheden worden alsmaar krapper en de auto’s worden steeds groter. Gelukkig zit er een papiertje onder de ruitenwisser.

Voorbijgangers attenderen je hierop en vertellen dat de onbekende netjes dit papiertje heeft achtergelaten nadat hij per ongeluk de auto had beschadigd.

Gelukkig maar, nu kan de verzekering ingeschakeld worden, en doet het eigenlijk geen pijn meer.

Vol verwachting wordt het papiertje geopend.

De volgende tekst staat er op:

Ik ben tegen je auto aangeknald.

omdat veel mensen gezien hebben dat ik het gedaan heb, stop ik dit briefje bij jou onder de ruitenwisser.

De mensen zullen denken dat hier mijn telefoonnummer op staat, maar ik ben niet gek.

Ik wil mijn no claim niet verliezen, groet!