Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts from oktober, 2011

pensioen leeftijd moet je je hier aan houden?

Oct 19

Je gaat ervan uit dat je pensioen goed geregeld is, maar heb je gedacht aan studerende kinderen? Een studie kost veel geld. Dat kan gevolgen hebben voor de opbouw van je vermogen.

Langer doorwerken voor je pensioen is een feit. De pensioenleeftijd wordt verhoogd naar 66 jaar in 2020 en vijf jaar later naar 67 jaar. Het blijft wel mogelijk om eerder te stoppen met werken. Dit heeft echter gevolgen voor je AOW.

Afhankelijk van je wensen zul je zelf meer moeten regelen om straks geen financiële zorgen te hebben. Laat je informeren over je mogelijkheden. Je pensioen goed regelen is makkelijker dan je denkt.

Voor 15 jaar en ouder:

De algemene Ouderdomswet (AOW) is een volksverzekering. Je doet verplicht mee als je in Nederland woont. Wanneer je 15 jaar wordt, gaat de klok voor de AOW lopen. Vanaf je 15de jaar bouw je ieder jaar 2 procent AOW op. Vijftig jaar later heb je, je volledige AOW opgebouwd. Overigens krijt niet iedereen de volle 100 procent. Kom je uit het buitenland en ben je bijvoorbeeld pas op je 30ste in Nederland komen wonen, dan mis je vijftien jaar AOW-opbouw. Je krijgt dan dus 35 jaar keer 2 procent is 70 procent AOW.

€70.860

Stel, je begint op je 30ste te sparen met 100 euro per maand. Je doet dit op een bankrekening met 4 procent rente.

– Start: 30 jaar

– Einde: 65 jaar

– Looptijd: 35 jaar

– Rente: 4 procent

– Inleg: €42000 euro (100*12*35)

Door rente op rente levert je dit op je 65ste uiteindelijk 90.286 op. Over een deel betaal je vermogensrendementsheffing. Houd rekening met ongeveer 1,2 procent per jaar op iedere inleg, dan komt het eindbedrag op 70.860 euro uit.

niet eens met uw woekerpolis?

Oct 18

In Nederland is er een stichting geheten Verliespolis. Deze stichting meldt dat klanten die in bezit zijn van een polis (mogelijke woekerpolis) spoedig een brief dienen te sturen naar de verzekeraar en de tussenpersoon.

Dit dient uiterlijk voor het eind van 2011 te gebeuren, want anders vervalt de aansprakelijkheid, want dan is de verjaar termijn verlopen. De brieven kunnen worden gedownload van de site verliespolis.nl

In 2006 kwam de woekerpolis affaire aan het licht, de verjaartermijn op zo’n verzekeringen kent 5 jaar.

Een brief voor de verzekeraar is duidelijk. Waarom de tussenpersoon? Het kan zijn dat de tussenpersoon u niet goed geïnformeerd heeft, wellicht dat bij de tussenpersoon een schadeclaim te halen valt. Vele tussenpersonen die de zogenaamde snelle handel hebben toegepast, zijn helaas inmiddels failliet, dus dit zal geen mogelijkheden bieden. De weg naar de verzekeraar ligt nog altijd open.

collectieve pensioenregelingen

Oct 17

Als je zelf spaart, dan spaar je, je eigen spaarpot bij elkaar. Spaar je in een collectieve pensioenregeling (bijvoorbeeld via de werkgever), dan ben je solidair met alle deelnemers in de pensioenregeling. Er wordt berekend hoeveel geld nodig is voor iedereen en dat wordt omgeslagen over alle deelnemers (jong, oud,man,vrouw,fulltimer,parttimer,laag of hoog inkomen).

Pensioenen staan op dit moment hevig onder vuur, omdat er in een pensioenfonds veel belegd is, waardoor de dekkingsgraad veel te laag ligt door slechte beleggingsresultaten.

huurhuis risico

Oct 15

Het is niet verkeerd om in een huurhuis te wonen. Maar de risico’s bij overlijden worden bij huurhuizen onderschat. Zo is het verplicht om een groot gedeelte bij een koopwoning af te dekken met een risico verzekering. Dit is een uitkering bij overlijden. Het liefst op alle volwassene personen, maar zeek op de kostwinner. waarom? omdat de kostwinner geld binnen brengt waar lasten mee betaald worden. Als deze wegvalt zullen er uitkeringen komen, bijvoorbeeld een nabestaanden pensioen, maar dit bedrag zal altijd lager zijn dan het bedrag wat men gewend is.

Dit risico van het niet kunnen betalen van de vaste lasten als de kostwinner overlijdt, speelt bij een huurhuis net zo als bij een koopwoning. Alleen bij een huurhuis wordt dit niet verplicht gesteld. Terwijl het risico hetzelfde is.

vervolg ABC spaarplan, nieuwe ontwikkeling

Oct 13

Vanaf maandag 10 oktober ontvangen 60.000 klanten met een ABC Spaarplan (flexibele en vaste kassen) een herstelbrief. Hierin staat dat zij – in tegenstelling tot de informatie in de eerder verzonden vervolgbrief – bij beëindiging van hun verzekering niet altijd de opgebouwde waarde van hun verzekering krijgen uitgekeerd.

ABC Kids spaarplan

Oct 11

ASR geeft haar klanten die in het bezit zijn van een ABC spaarplan de mogelijkheid deze om te zetten naar een ander product.

Middels een brief gericht aan de klant worden de mogelijkheden tot mogelijke aanpassing besproken, die ASR relaties met een ABC Kids Spaarplan hebben.

Het Kids Spaarplan heeft oa als sterk punt dat de premie wordt doorbetaald tot de einddatum door de verzekeraar als de premiebetaler onverhoopt zou komen te overlijden.

Maar nu is gebleken, dat er vooralsnog voor dit product geen alternatieven voorhanden zijn. Na lang aandringen en wachten kon ASR ons op uitermate vage wijze aangeven, dat ASR met de gedachte speelt om mogelijk als alternatief met een bancaire (spaar)variant te komen, onder te brengen bij ASR Bank.

Op zich is dit geen probleem, echter middels een brief wekt ASR aan haar relaties de indruk dat zij een aantal opties hebben en ondermeer kunnen overstappen naar een ander vergelijkbaar product.

Naar nu blijkt is dit voor relaties met een ABC Kids Spaarplan in het geheel niet het geval.

Niet alleen zet u hiermee de intermediairs voor schut, doch erger nog is, dat

asr onjuiste en misleidende informatie naar klanten stuurt en daarmee hun zorgplicht in deze toch al precaire kwestie negeert. Een absolute rode kaart !!!!

Kom nu niet aan met een reactie, dat u dit in de massa niet heeft kunnen voorkomen. Mij dunkt dat u hier in de genomen voorbereidingstijd van ruim 2 jaar voldoende alert op had kunnen en moeten zijn.

wij verzoeken ASR om de correspondentie naar deze klantengroep direct te staken tot het moment dat er een zinvol alternatief voorhanden heeft.

Alleen dan bestaat er een gerede kans, dat betreffende relaties de financiële toekomst van hun kinderen aan ASR willen blijven toevertrouwen.

app als schadeformulier

Oct 09

Het verbond van Verzekeraars heeft een app laten maken die het makkelijker maakt een schade melding in te voeren bij een auto schade.  Dit komt op de markt onder de naam mobielschademelden.nl.

Vanaf nu hoeft het blauwe formulier dus niet meer ingevuld te worden als men het regelt via de app.

Dit kost je ongeveer 10 minuten. Beiden dienen wel over een telefoon te beschikken. En een  dient een Iphone of android telefoon te zijn.

De locatie wordt via de telefoon bepaald, en de gegevens van de personen wordt via internet opgehaald. Foto’s kunnen worden geknipt en toegevoegd. Door deze automatisering kan het gehele dossier 3 maal sneller afgewerkt worden.

De papieren dienen ondertekend te worden, dit wordt opgelost door het versturen en activeren van een kode.

Deze app kun je overigens alleen maar gebruiken bij een aanrijding tussen 2 nederlanders.

weg spaarloonregeling welkom vitaliteitsregeling!!

Oct 08

De regering beëindigd de spaarloonregeling en de levensloopregeling.

In het verleden hebben ze de premiespaarregeling ook al beëindigd.

Maar.. verwelkomt de vitaliteitsregeling.

De bedoeling van de vitaliteitsregeling is dat de klant kan sparen voor een scholings- en zorgverlof budget.

Volgens de eerste berekeningen is de regeling niet echt aantrekkelijk.

De lagere en midden inkomens, waar deze regel in eerste instantie voor bedoelt is, zullen toch een opoffering moeten doen, willen ze met de 65e met pensioen gaan.