Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts from februari, 2012

Dukers en Baelemans verstrekt cijfers 2012

Feb 03

sociale en fiscale cijfers aangeleverd door Dukers en Baelemans.

WGA eigen risicodragen

Feb 03

Bij Het WGA eigen risicodragen wordt vaak enkel naar een besparing op de premie gekeken.

Hieronder een drietal vragen en antwoorden die de afgelopen weken zijn langsgekomen….

Om welk risico gaat het nu eigenlijk?
De termijn van het eigen risicodragen voor een bepaalde WGA-uitkering van een (ex )medewerker bedraagt maximaal 10 jaar. Dit risico lijkt fors groter dan de 4 jaar die bij de WAO gold. Men moet echter bedenken dat bij de WGA de volledig duurzaam arbeidsongeschikten in de IVA-regeling vallen. De WGA is bedoeld voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten of tijdelijk volledig arbeidsongeschikte medewerkers. Werknemers die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn, hebben geen recht op een WGA-uitkering. Tegenover een langere eigen risicotermijn staat dus een fors lagere instroomkans in de WGA.

Door wie wordt de uitkering aan de werknemer betaald als de werkgever eigen risicodrager is?
Het UWV bepaalt de mate van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid en de hoogte van de uitkering. De betaling van de uitkering geschiedt in principe maandelijks door het UWV en declareert deze bruto kosten (inclusief werkgeverslasten, zijnde premies sociale verzekeringen en de ZVW-vergoeding), vervolgens bij de eigen risicodrager. Die sluist op zijn beurt deze rekening door naar de verzekeraar. Het is in principe niet de rol van de private verzekeraar om de wettelijke WGA-uitkeringen aan de werknemer te betalen. Er is sprake van een werkgeversverzekering. De verzekeraar vergoedt de schadelast van de eigen risicodrager aan de werkgever. Eigen risicodragers kunnen er ook voor kiezen om zelf de WGA-uitkering te verstrekken. In dat geval kunnen de niet onder het eigen risicodragen vallende kosten (zoals het deel van de loonaanvullingsuitkering dat uitstijgt boven het niveau van een fictieve vervolguitkering) bij het UWV worden gedeclareerd.

Leidt het eigen risicodragerschap tot een administratieve rompslomp?
Met betrekking tot het eigen risicodragerschap behoudt het UWV een belangrijke uitvoerende taak. Zij verricht de Poortwachterstoets, doet de herkeuringen en de claimbeoordeling. Daarnaast stelt zij de uitkeringshoogte vast. Ook de uitkering wordt door het UWV verricht. Deze kosten worden periodiek bij de eigen risicodrager verhaald. Deze uitkeringsspecificaties kunnen vervolgens bij de verzekeraar worden ingediend. Eigen risicodragers kunnen er ook voor kiezen de uitkering zelf te verstrekken en deze op het UWV verhalen. Men moet dan echter wel de juiste hoogte van de maandelijkse uitkering kennen, evenals de hoogte van het bedrag dat men vervolgens bij het UWV kan verhalen.

Westland Utrecht Bank heeft 1 miljard spaargeld 0pgehaald

Feb 01

De eerste dag van februari begint voor Westland Utrecht Bank goed. Het is waarschijnlijk de dag waar ze al geruime tijd naar uit hebben gekeken. Wel gehoopt maar buiten verwachting, en zeker niet verwacht in zo’n korte tijd,  heeft de Westland Utrecht Bank  1 miljard euro aan spaargeld onder haar beheer van spaarders die dit online of via de tussenpersoon bij hun hebben gestald.
Dit hebben ze gerealiseerd binnen 1 jaar. Het tarief van  SpaarOnline rekening en de SpaarDeposito rekening bedraagt op dit moment 3%.