Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts from maart, 2012

woekerpolis hersteladvies

Mar 18

Heeft u een woekerpolis, reageer dan en nodig ons, of een tussenpersoon uit

voor een hersteladvies!

Leefvrij gaat zijn klanten, in beginsel middels brief, benaderen aldus directeur Richard Hendrix

De klant heeft de vrije keus  gebruik  te maken van een hersteladvies, indien nodig.

Hoe ziet het gesprek van Leefvrij er uit betreffende het hersteladvies:

De stappen die Verzekeraars als ondersteuning  zetten zijn gebaseerd  op de regelgeving gedaan door de overheid (flankerend beleid).

Bijvoorbeeld:

het niet in rekening brengen van een boete of kosten wanneer u als klant de huidige beleggingsverzekering afkoopt. Maar de verzekeraars doen meer dan alleen het volgen van het flankerend beleid.

Wij als tussenpersoon van Reaal geven zowel onze eigen klanten als klanten van Reaal een hersteladvies.

Een passend hersteladvies gaat verder dan de vraag of de beleggingsverzekering nog wel past bij de wensen en situatie van de klant. Eerst dienen we vast te stellen wat het doel was van de beleggingsverzekering en of dit nog gehaald wordt.

Vervolgens maken wij een nieuwe inventarisatie van wensen, persoonlijke situatie en het huidige risicoprofiel van de klant. Dit laatste kan – gezien de huidige economie en beurs-klimaat – zijn veranderd.

Daarna volgt een advies van ons om de (nieuwe) doelen te bereiken. Tijdens ons gesprek kunnen er andere financiële aspecten aan het licht komen die niet direct met de vermogensopbouw te maken hebben, maar wel het gewenste doel belemmeren.  In ons passend hersteladvies dienen wij u als klant hierop duidelijk te wijzen, de gevolgente schetsen en eventueel te waarschuwen. Het doel van u als klant staat altijd voorop!