Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts from januari, 2013

Box 1 of Box 3 Reaal Polis

Jan 22

Wilt u uw polis bij Reaal aanpassen wat box 1 of box 3 betreft.

dan hebben we hier een document voor u, wat u verder in kunt vullen.

De maatschappij zal voor dat dit wordt doorgevoerd altijd nog controleren of deze mogelijkheid wel kan.

De polis dient aan een aantal voorwaarden te voldoen om naar box 1 te kunnen verhuizen.

Provisieverbod bij financiele impactvolle en complexe producten

Jan 22

schadevrije jaren worden goed vastgelegd

Jan 21

Er komt een eenduidig systeem voor het vastleggen van het aantal schadevrije
jaren en de wijze waarop deze bij het beëindigen van een voertuigverzekering
kunnen worden overgedragen. Dat is één van de verbeteringen die de
verzekeringssector wil doorvoeren in het kader van het programma
‘VerzekeraarsVernieuwen’. De nieuwe regeling is 12 juni formeel bekrachtigd
tijdens de Algemene Ledenvergadering van het Verbond van
Verzekeraars.

Afgesproken is dat verzekerden met ingang van 1 januari
2014 jaarlijks een opgave krijgen van het aantal opgebouwde schadevrije jaren.
Consumenten ontvangen dit overzicht bij de jaarlijkse nota, op het polisblad of
bij het bewijs van premiebetaling. Als een consument zijn polis beëindigt, wordt
het aantal schadevrije jaren dat kan worden meegenomen door alle
autoverzekeraars op dezelfde manier vastgesteld. Per 1 januari 2016 hanteren
verzekeraars daarvoor een uniforme tabel.

Het huidige systeem is voor de
klant onvoldoende transparant en leidt tot willekeur. Als een verzekerde wil
overstappen naar een andere verzekeraar is voortaan duidelijk wat zijn of haar
aantal zuivere schadevrije jaren is. Autoverzekeraars houden wel de vrijheid om
gedurende de looptijd van een verzekering eigen voorwaarden te hanteren zoals
‘bonusbeschermers’ of eigen bonus-malusladders. Deze ‘extra’s’ kunnen bij het
opzeggen van een polis niet naar een andere verzekeraar worden meegenomen.