Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts from juni, 2013

eed of belofte financiële sector afleggen

Jun 20

De medewerkers van Leef Vrij BV werken hard aan uw zekerheid.

Het uitgangspunt van ons dagelijks handelen bent u. Wij houden rekening met uw belangen nu en op termijn. Wij zullen met al onze kennis en kunde uw zaken naar eer en geweten behartigen.

Om nogmaals te onderstrepen dat wij dit echt van belang vinden, hebben Richard Hendrix en Ed Peters op vrijdag 7 juni 2013 in een openbare zitting de eed of belofte financiële sector afgelegd ten overstaan van advocaat mevrouw Femke de Jong-Struiksma, voorzitter federatie assurantieclubs.

Naast het voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid en onze dagelijkse inzet voor u, willen wij met het afleggen van de eed of belofte nog eens onderstrepen hard te werken aan uw zekerheid.

Wij vertrouwen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, mochten er nog vragen zijn; belt u ons gerust!

Met vriendelijke groet,

 

Ed Peters / Richard Hendrix

 

 

Leef Vrij kantoor Afferden       Leef Vrij kantoor Horst

Dorpsstraat 78A                                 Expeditiestraat 3B

5851 AL  AFFERDEN                        5961 PX  HORST

0485-531577                                        077-4678150

www.leefvrij.nl                                    www.leefvrij.nl

www.leefvrij.nu                                  www.leefvrij.nu

Duitse hypotheek in Nederland – Horst

Jun 14

Duitse hypotheken veroveren het nieuws. Een hypotheek uit Duitsland heeft namelijk een tot 1,5% lagere hypotheekrente dan een ‘normale’ hypotheek. Voor een Duitse hypotheek is de hypotheekrente nu slechts 2,6%. De goedkoopste ‘normale’ hypotheek in Nederland kost 3,95% rente. Die rente wordt overigens ook niet aangeboden door een Nederlandse bank, maar door een Belgische: Argenta. De lage Duitse hypotheekrente biedt kansen, maar alleen als je aan de strenge eisen voldoet. In dit artikel vind je alle feiten op een rij.

De Duitse hypotheek wordt aangeboden vanaf 12 juli 2013. Daarna wordt deze drie maanden ‘uitgetest’. Meerdere financieel adviseurs krijgen de mogelijkheid om deze Duitse hypotheek aan te bieden aan hun klanten. Daarna komen ook andere hypotheekadviseurs hiervoor in aanmerking.

Wie is die Duitse bank?

De naam van de bank ‘achter’ deze hypotheekgelden, is nu nog onduidelijk (Schwäbisch Hall Bank?). Het sterke vermoeden is dat het gaat om een bundeling of samenwerking van meerdere kleine Duitse banken. In Nederland wordt de volledige hypotheekmarkt gedomineerd door de drie grote banken: Rabobank, ABN AMRO en ING. In Duitsland zijn er juist veel kleine regiobanken. Hierdoor is de concurrentie tussen deze banken ook groter. En meer concurrentie zorgt namelijk voor lagere rente.

De feiten op een rij:

De Duitsers willen degelijkheid en leggen een flink eisenpakket neer waaraan hun klanten moeten voldoende. De Duitsers willen gewoon niet te veel risico lopen. Maar daar krijg je dan ook een lage rente voor terug. Hieronder puntsgewijs de feiten van deze hypotheek op een rij, tot dusver bekend.

Start:

Op 12 juli 2013 wordt deze hypotheek voor het eerst aangeboden via een select aantal adviseurs. Drie maanden later is de hypotheek ook elders verkrijgbaar

Hypotheekrente:

Je betaalt 2,6% hypotheekrente per jaar als je maximaal 70% van de waarde van je woning leent en 2,8% als je maximaal 80% van de waarde van je woning leent

Rentevaste termijn:

Voorlopig kun je alleen een hypotheek sluiten waarbij de rente 10 jaar vaststaat

Aflossen:

Je moet je hypotheek annuïtair aflossen. Net zoals nu in Nederland wordt gedaan. En let op: zodra je met pensioen gaat, bijvoorbeeld met je 67e, moet je hypotheek volledig afgelost zijn. Sluit je dus op je 50e een hypotheeklening af, dan heb je ‘maar’ 17jaar om deze af te lossen.

Persoonlijke omstandigheden:

Je hebt een vaste baan (enkel een intentieverklaring voldoet dus niet), je bent geen ondernemer en je kunt voldoende eigen geld meebrengen.

Alternatieven:

De Duitse hypotheek is er voor maximaal één tiende van de Nederlandse hypotheekbezitters. Voor de andere 90% zijn er gelukkig nog voldoende andere interessante mogelijkheden:

Kiezen voor de voordeligste ‘normale’ hypotheekaanbieder

Kiezen voor een kortere rentevaste termijn of variabele rente, bijvoorbeeld als je lening al deels is afgelost

Tussentijds extra aflossen, om zo in aanmerking te komen voor de Duitse hypotheek.

Vraag de mogelijkheden op bij een Leefvrij Adviseur bij u in de buurt.

hypotheken Horst, hypotheken Sevenum, Hypotheken Bergen en Afferden kan men aanmelden op de site http://www.mijnhypotheekrente.nl

 

****Conclusies getrokken in 2013 voor wat betreft de woningmarkt****

Jun 13

Ruim twintig jaar prijsstijging: de vraag steeg, het aanbod reageerde niet. Dat is uniek in de wereld.

De prijsstijging werd vooral veroorzaakt doordat we meer gingen lenen. Dit leidde tot een zeepbel. We kregen echter niet meer waar voor het geld.

Voor consumenten zijn hypotheekmarkt en woningbouwproductie een black box. Weinig kennis, weinig begrip, weinig invloed.

Waarschuwingen voor oplopende hypotheekschuld en grote risico’s waren niet krachtig genoeg, werden niet gehoord, laat staan opgevolgd.

De rijksoverheid had kunnen ingrijpen en oververhitting kunnen temperen, maar liet dat na.

Er werd bewust gestuurd op schaarste. De opbrengst werd belangrijker dan voldoende bouwen. Niemand nam regie toen bleek dat er onvoldoende werd gebouwd.

De concurrentie in de bouw is fors afgenomen.

De verkoop van huurwoningen kon niet voor afkoeling zorgen van de koopmarkt.

De koopwoning werd steeds minder aantrekkelijk voor huurders.

Particulier opdrachtgeverschap kwam niet van de grond. De bouwpolder stond het niet toe.

Een historische dip in bouwproductie voorspelt forse prijsstijging in de toekomst.

****Aanbevelingen voor de toekomst****

De Tweede Kamer moet meer aandacht hebben voor prijsontwikkelingen en de verklaringen daarvoor: jaarlijks een hoofdlijnendebat.

Grenzen aan de leenmogelijkheden (ten opzichte van waarde huis en inkomen).

De overheid moet in uitzonderlijke gevallen kredietmogelijkheden kunnen beperken.

Koerswijziging: doorstroming bevorderen in plaats van alleen eigenwoningbezit stimuleren.

Hypotheekverstrekkers moeten minder afhankelijk worden van de internationale kapitaalmarkt. Pensioenfondsen kunnen hier een rol spelen. Meer concurrentie nodig tussen hypotheekverstrekkers.

Meer en beter bouwen naar behoefte. De rijksoverheid moet aanspreekbaar zijn op de bouwproductie. Lokale partijen moeten meer openstaan voor particulier opdrachtgeverschap.

Meer concurrentie noodzakelijk op de bouwmarkt. Recht op zelfrealisatie moet onder de loep worden genomen. Openbaar aanbesteden moet de norm worden.

Bouwregels meer toepassen op basis van vertrouwen. Experimenten met regelvrij bouwen uitbreiden. Energiekosten integraal onderdeel woonlasten.

Prijskwaliteitverhouding tussen huur- en koopsector moet verbeteren.

De consument meer centraal: zowel in hypotheekmarkt als in woningbouwmarkt.

Betere informatiepositie en daadwerkelijke invloed.

kredieten worden duurder voor mkb bedrijven

Jun 13

Uit gesprekken van het FD met Rabobank, ING en ABN Amro blijkt dat de Nederlandse
grootbanken de tarieven voor mkb-bedrijven gaan opschroeven. Oorzaak is de
toename van het aantal bedrijven dat onder bijzonder beheer wordt geplaatst.
Steeds meer kleine en middelgrote bedrijven moeten vallen onder de afdeling
‘bijzonder beheer’, soms loopt dat op tot 25 procent van de mkb-klanten. Dit
zijn bedrijven die volgens de banken extra aandacht nodig hebben omdat er een
relatief groot risico bestaat op wanbetaling. Volgens de banken worden de
kosten van de toegenomen risico’s op dit moment nog niet doorgerekend. Zouden
ze dat wel doen, dan zou de rente voor bedrijven die onder bijzonder beheer
vallen op kunnen lopen met 1,3 procentpunt. ING stelt in de krant dat de jaarlijkse
risicokosten vanwege de crisis zijn vertwintigvoudigd van 100 miljoen euro tot
2 miljard euro. De banken stellen dat het onvermijdelijk is dat de kosten van
de toegenomen risico’s gaan worden doorberekend aan de bedrijven. Mkb-bedrijven
op hun beurs zijn niet echt te spreken over hun bank, zo bleek onlangs uit
onderzoek van Z24. De drie grootbanken kregen een magere voldoende van hun
klanten. Kredietverlening bleek een van de heikele punten. Tweederde van de
ondernemers die bij de bank had aangeklopt voor een krediet, heeft de afgelopen
twee jaar nul op het rekest gekregen. Ook bleek uit het onderzoek dat de banken
de teugels heel vaak al hebben aangehaald en voorwaarden rond bestaande
kredieten al hebben aangepast. Tien procent van de ondernemers had te maken
gekregen met een hogere risico-opslag op de rente van zijn bestaande krediet.