Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts from februari, 2014

onafhankelijke hypotheek adviseur regelt hypotheek in Horst

Feb 26

Leefvrij adviseert en regelt voor klanten een hypotheek in de omgeving van Horst en Afferden. Dit kan voor een bestaande woning of een nieuwbouwwoning. Ook wordt er sporadisch een oversluiting gerealiseerd.

Leefvrij geeft er de voorkeur aan om bestaande hypotheken aan te passen, om zo de kosten te drukken.

Leefvrij biedt hypotheken aan van vrijwel elke bank en verzekeraar. Ook werken ze met project rentes of speciale aanbiedingen van maatschappijen.

Leefvrij is onafhankelijk en verdient voor haar werkzaamheden bij elke maatschappij of bank hetzelfde.

Financieel adviseur onafhankelijk van elke bank en verzekeraar in Horst en Afferden

Feb 18

Keuzes maken: het hele leven bestaat hier uit. We denken er vaak niet bij na. Kleine keuzes kunnen we prima alleen maken. Grote keuzes, zoals Financiële keuzes, maken we niet dagelijks, daarom kan het fijn zijn om te sparren met iemand die hier voor geleerd heeft. Bijvoorbeeld een onafhankelijk financieel adviseur welke niet onder de paraplu van één bank of verzekeraar werkt, maar adviseert in producten van meerdere banken en verzekeraars. Door vooraf goed te inventariseren is hij in staat om uw wensen en risicoprofiel in kaart te brengen. Op basis daarvan kunt u een voorstel, desgewenst met meerdere mogelijkheden van verschillende aanbieders, van de adviseur ontvangen.

Een financieel adviseur weet  als geen ander wat er te koop is op het gebied van financiële producten bij vele geldverstrekkers en verzekeraars, hij kent zijn relaties en komt bij ze thuis. Die combinatie van persoonlijk contact en vakkennis vind je niet op internet.

Zo’n adviseur vind u bij LEEFVRIJ  In Horst en Afferden!!!

Dienstverleningsdocument REAAL hersteladvies welke door Leefvrij zijn afgesloten.

Feb 14

 

Inleiding

 Op onze dienstverlening is de ‘wet op het financieel toezicht’ van toepassing. Één van de eisen uit deze wet is dat wij, voorafgaand aan onze dienstverlening, u informeren over onze werkwijze en onze beloning. Het spreekt voor zich dat wij dit graag doen.Voor het hersteladvies wat wij geven over een aantal financiële producten van REAAL hebben wij dit speciale dienstverleningsdocument opgesteld.

Dit dienstverleningsdocument is puur informatief. Door ontvangst van dit document bent u op generlei wijze verplicht om bepaalde diensten van ons kantoor af te nemen of om een bepaalde overeenkomst met betrekking tot een financieel product te sluiten.

 

Wie zijn wij?

Leef Vrij Groep

Kantoor Horst               Kantoor Afferden           Algemeen

Expeditiestraat 3-B          Dorpsstraat 78-A             www.leefvrij.nu

5961 PX  Horst                 5851 AL  Afferden           AFM: 12016886

Tel: 077-4678150          Tel: 0485-531577            KvK: 12066994

Fax: 077-4678151          Fax: 0485-531628          KvK: 12040560

info@leefvrij.nu               info@leefvrij.nu               KvK: 12049523

 Wij zijn adviseurs en bemiddelaars op het gebied van verzekeringen en financiële diensten. Het is onze taak om samen met u een inventarisatie te maken van de risico’s waar u mee te maken hebt.

Wij staan onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). De AFM heeft ons kantoor onder nummer 12016886 een vergunning verleend om te bemiddelen en te adviseren op de volgende gebieden:

 • Schadeverzekeringen (zowel bedrijven als particulier);
 • levensverzekeringen;
 • hypothecaire kredieten;
 • consumptieve kredieten;
 • spaar- & betaalrekeningen (via RegioBank);

Daarnaast zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Dienstverlening, onder nummer 300.012400 onder aanvaarding van het bindend besluit. Wanneer u een klacht heeft over onze dienstverlening verzoeken wij u om ons daar zo spoedig mogelijk over te informeren. Na ontvangst van deze klacht nemen wij snel contact met u op. Alle klachten worden door of namens de directie behandeld. Als wij samen niet tot een
bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het klachteninstituut (www.kifid.nl).

Om tot een goed hersteladvies te komen, dat zo volledig mogelijk is afgestemd op uw persoonlijke omstandigheden, hanteren wij de volgende werkwijze:

 1. Gesprek met onze adviseur op kantoor
Tijdens dit gesprek bekijken wij de lopende polissen en inventariseren wij de wensen en natuurlijk ook de mogelijkheden van de klant. Hierbij stellen wij uw klantenprofiel vast. Daarnaast geven wij een indicatie van onze werkzaamheden.

2. Inventariseren
Wanneer u akkoord bent met onze werkwijze, kunnen wij uw klantgegevens in gaan voeren en gaan wij uw polis inhoudelijk doornemen. Hierbij kijken we bijvoorbeeld naar het doelkapitaal en het overlijdensrisicokapitaal. Daarnaast brengen wij uw wensen in kaart.

3. Analyseren

Nadat wij alle informatie geïnventariseerd hebben vertalen wij deze informatie naar een oplossingsrichting die – naar onze mening – aansluit bij uw persoonlijke omstandigheden, uw risicobereidheid en uw doelstellingen. Er zijn dan een aantal verschillende mogelijkheden, zoals afkopen, voortzetten of omzetten.

 4. Adviseren

Vervolgens presenteren wij aan u de mogelijkheden voorzien van de voor- en nadelen per product. Wij gaan na of wij de uitgangspunten, in uw ogen op een passende wijze hebben vertaald. Tevens gaan wij na of u zich bewust bent van de gemaakte keuzes en de financiële consequenties van het geadviseerde product.

De kosten van het hersteladvies. De kosten van het advies dat wij u geven worden door ons gedragen.

 Wat doen wij voor u

 • Gesprek met onze adviseur op kantoor
 • Invoeren van klantgegevens;
 • Polis inhoudelijk doornemen;
 • Wensen van klant in kaart brengen;
 • Klantenprofiel opstellen;
 • Opstellen beleggingsprofiel;
 • Mits noodzakelijk jaarruimte berekenen;
 • Samenvatting opmaken;
 • Nota opmaken en verzenden.

 5. Bemiddelen

Wanneer u zich kunt vinden in het door ons geadviseerde product dan zorgen wij voorde totstandkoming van de overeenkomst tussen u en de aanbieder van het product. Hier kunnen soms kosten aan verbonden zijn, die we, als dit van toepassing is, vooraf kenbaar zullen maken.

                                                                                                                                                                  .

schenking ontvangen voor eigen woning?

Feb 12

Als je in 2013 een schenking hebt ontvangen, en gebruik gemaakt hebt van de verhoogde vrijstelling welke nu geldt, dan is het belangrijk dat je aangifte / melding doet voor de schenkbelasting. Dit moet perse gebeuren voor 1 maart 2014. Krijg je in 2014 een schenking waar gebruik wordt gemaakt van de verruiming van de schenkingsvrijstelling, dan dien je dit voor 1 maart 2015 aan gegeven te hebben. Dit is een verplichting. Mocht je dit niet doen zullen er consequenties aan zitten. Informeer bij de belastingdienst of je hypotheekadviseur. Leefvrij zal dit verhaal in hun hypotheekadvies meenemen als dit van toepassing is.

Leefvrij en financiele planning

Feb 12

Onderzoeken in diverse bladen zoals ‘UWV’ en ‘Wijzer in Geldzaken’ laten de volgende resultaten zien:
 • bijna 50% van de werkende  mensen in nederland is niet op de hoogte  van de financiele gevolgen bij werkloosheid  of arbeids ongeschiktheid? Bron: UWV, december 2013.
 • 62% van de nederlanders hebben niets of onvoldoende reserves om financiele tegenvallers op te vangen? Bron: Wijzer in Geldzaken, november 2013.

Uit bovenstaande blijkt, dat het wellicht verstandig is, om voor deze groep mensen te kijken naar een verzekering welke geld uitkeert, bij werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Laat je adviseren door je tussenpersoon.

Klik eens op de volgende link, hier zie je in een kort filmpje hoe alles inzichtelijk gemaakt kan worden door LeefvrijGroep in Horst en Afferden. dit gebeurt middels financiele plannning.

http://www.youtube.com/watch?v=i9tu4iovYLE&feature=youtu.be

Zeg nu zelf: u wilt toch ook financieel fit zijn!!!