Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts from september, 2015

Rente is op een dieptepunt aangekomen.

Sep 14

De spaarrentes zijn nog nooit zo laag geweest als nu. Dit ziet men ook terug in hypotheekrentes, welke de laatste 50 jaar niet zo laag zijn geweest als op dit moment.

Ideale omstandigheden  voor starters op de hypotheekmarkt.

Ook al omdat men op een sociale huurwoning gemiddeld zo’n 8 jaar dient te wachten.

Als je als woningbezitter al een hypotheek bezit is het raadzaam te kijken of rentemiddeling mogelijk is.

 

Dit is het gevolg van de lage rentestanden welke hypotheekverstrekkers op de kapitaalmarkt dienen te betalen. Mede veroorzaakt door de concurrentie.

De concurrentie zal de komende jaren alleen nog maar stijgen in Nederland. Dit is het gevolg van buitenlandse partijen welke in  Nederland voet aan de grond willen krijgen en de pensioenfondsen welke hypotheken gaan verstrekken.

Het enigste nadeel zijn de aangescherpte eisen welke gesteld worden door de  overheid.

Het voordeel is dan weer, dat de woningmarkt in een dal heeft gezeten, wat er voor zorgde dat de huizenprijzen enorm gedaald zijn.

 

de onafhankelijk tussenpersoon kan je een uitstekend voorstel doen, bij de goedkoopste geldverstrekker met daar aan gekoppeld de beste voorwaarden, welke voor ieder persoon anders kunnen zijn.

Leef Vrij  kan je hier uitstekend mee helpen om een vergelijk op voorwaarden en rente te maken.

Wij adviseren en kunnen desgewenst ook bemiddelen met elke geldverstrekker.

Leef Vrij en de RegioBank zetten zich in voor Stichting LEF

Sep 08

Richard Hendrix in regiobank team

vrijdag 4 september 2015 heeft een RegioBank team meegedaan aan de Finance Run voor de stichting Lef. De Finance Run is een hardloopwedstrijd voor iedereen die werkzaam is in de financiële dienstverlening. Deelnemers renden voor Stichting LEF. LEF staat voor ‘Leven En Financiën’ en heeft als doel de  jongeren financieel bewust te maken. De stichting doet dat door lessen te verzorgen op ROC’s. Die lessen worden gegeven door mensen die in de financiële dienstverlening werken, bijvoorbeeld bij een bank of tussenpersoon.

Het RegioBank Team haalde de tweede plaats op de 5 kilometer over het zogenaamde ‘Rondje Bosbaan’. Zowel individueel en als team werd twee keer een tweede plaats behaald. Een fantastisch resultaat.

Het RegioBank Team bestond uit: Ton Nijenhuis directeur Regiobank, Jeroen de Munnik, Kelly Schokkenbroek en Roel van Iperen van het hoofdkantoor, Seger Knops en Peter Vissers van Arnold van Hooft, Henk van Wijngaarden uit Weesp, Erwin van Basten uit Ooij en Richard Hendrix van Leef Vrij B.V. uit Horst en Afferden.

 

Budgetteren is zeer belangrijk bij een Hypotheek afsluiten

Sep 08

 Het  advies baseren we op het  op het netto besteedbare inkomen van de klant;

Wij zullen je  overtuigen van de toegevoegde waarde van budgettering bij een financieel advies;

een budgettering maken met betrekking tot de gevolgen van een woningfinanciering voor het consumptief besteedbaar inkomen (CBI) en de vermogenspositie;

te helpen bij het invullen en uitleggen van een budgetformulier (kan ook een digitale tool zijn), waarbij hij alert is op onjuistheden en onrealistische bedragen;

op basis van het ingevulde budgetteringsformulier met de klant een inschatting te maken of zijn wensen realiseerbaar zijn.

 

 Hierbij onderzoeken wij:

• hoe zijn inkomen zich in diverse scenario’s zal ontwikkelen ((lang) leven, arbeidsongeschiktheid, overlijden);

• hoe zijn uitgavenpatroon zich zal ontwikkelen;

• welke (specifieke grote) uitgaven hij verwacht.

We zullen je informeren waar en hoe in het budget kan worden bespaard;

We zullen je  confronteren met afwijkende en niet-realistische bedragen of indien de wensen niet passen bij de ontwikkeling van zijn inkomen in de diverse scenario’s en zijn te verwachten (specifieke grote) uitgaven

 

 Ook zullen we de de fiscale gevolgen van het advies uitleggen, waarbij de relatie tussen een bruto-oplossing met een netto gevolg kan worden gelegd;

De betaalbaarheid van de maandlasten van een hypothecair krediet na pensionering/stoppen met werken, kan mede geregeld worden door het inkomen na die datum te laten stijgen. Mogelijk is het gunstiger voor een klant een vermogensaanvulling in box 1 en/of box 3 op te bouwen, dan versneld de maandlast af te bouwen. Box 1 in de vorm van bijvoorbeeld lijfrentekapitaal, dat leidt tot een hoger pensioeninkomen, waardoor hypotheeklasten nog te betalen zijn na pensionering. Box 3 door bijvoorbeeld zelfstandig te beleggen (al dan niet groen). In beide gevallen moet wel duidelijk zijn aan de klant dat er een bruto of netto uitkering volgt, die er toe leidt dat zijn netto maandlast kan worden betaald. De exacte gevolgen moeten de klant duidelijk gemaakt worden. Hetzelfde geldt voor een mogelijk belaste arbeidsongeschiktheidsuitkering vanuit een 2e of 3e pijler-oplossing. Sparen zou ook nog een oplossing kunnen zijn, wanneer de klant ultieme vrijheid wil hebben met zijn opgebouwd vermogen.

Ook  helpen wij  bij het maken van keuzes indien inkomen en uitgaven niet passen (prioriteren);

In het kader van nazorg kunnen we periodiek  controleren of het advies nog past en te onderkennen wanneer (fiscale) wijzigingen zodanige budgettaire gevolgen hebben voor de klant dat het initiële advies herzien moet worden en hier proactief op te handelen. Toelichting: Een advies wordt op grond van de huidige fiscale wetgeving budgettair beoordeeld en passend bevonden. Soms verandert de fiscale wetgeving ingrijpend. Dit heeft gevolgen voor het CBI van de klant, terwijl er op basis van alleen de wettelijke leennormen in theorie niets verandert.