Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts from maart, 2017

overwaarde woning en verzorgingstehuis

Mar 26

Heb je OVERWAARDE IN JE HUIS en  is er sprake van OPNAME IN EEN VERZORGINGSTEHUIS ?

 

Als je wordt opgenomen in een verzorgingstehuis is een eigen bijdrage verschuldigd.

Maar hoe zit het met de overwaarde van je koopwoning?

Dit baart mensen vaak zorgen als iemand naar een verzorgingstehuis moet, want men is bang dat je meer moet betalen als je een eigen woning bezit,

war je je hele leven voor gewerkt hebt.

Het is natuurlijk op zijn zachtst gezegd vervelend. dat spaargeld en overwaarde ingeleverd dient te worden bij verzorging in een verzorgingstehuis.

 

Wat bedoelen we met overwaarde in een huis?

 

Er is een fictieve overwaarde of een gerealiseerde overwaarde.

Zolang een huis niet verkocht is, kun je niet over gerealiseerde overwaarde spreken.

Pas na verkoop woning wordt de overwaarde gerealiseerd en wordt het bij je eigen vermogen geteld.

 

Wat is de eigen bijdrage bij het opnemen in een verzorgingstehuis?

 

Hierbij is het inkomen en eventueel het vermogen bepalend.

Het uitgangspunt is het inkomen.

Het vermogen van degene telt ook mee als het vermogen bezit boven de 25.000 euro uit komt (2017)

Over het meerdere wordt 8 procent van het geldbedrag meegeteld als zijnde inkomen.

Dus bij een vermogen van 50.000 euro telt als inkomen mee: 50.000 – 25.000 = 25.000 euro x 8 procent = 2.000euro.

In het eerste half jaar kan er sprake zijn van een lage eigen bijdrage van maximaal 842,80 euro per maand. Als je hier niet voor in aanmerking komt geldt een eigen bijdrage van maximaal 2.312 euro per maand.

 

Bijvoorbeeld:

 

Een alleenstaande vrouw met een inkomen van 25.000 euro met 0 euro spaargeld betaalt ongeveer 1.063 euro eigen bijdrage.

Een alleenstaande met een inkomen van 25.000 euro en 50.000 euro spaargeld betaalt ongeveer 1.255 euro eigen bijdrage

Op de site HetCAK.nl. kun je voor jezelf een berekening maken

 

Overwaarde in de eigen woning, hoe zit het in bepaalde situaties?

Overwaarde in de eigen woning wordt niet als vermogen gezien.

Zodra het huis verkocht is, verhoogt de overwaarde het spaarvermogen. Op dat moment telt het wel mee voor de hoogte van de eigen bijdrage.

Als van partners één van beide wordt opgenomen in een verzorgingstehuis, blijft de eigen woning buiten schot. Voor een alleenstaande geldt een andere regeling.

 

Ps: Als je in een verzorgingstehuis woont, wordt de eigen woning wordt na verloop van een aantal jaren niet meer gezien als hoofdverblijf. Dit heeft fiscale gevolgen, het huis wordt dan niet meer gezien als hoofdverblijf en de overwaarde van de eigen woning wordt als vermogen gezien.

 

Het huis blijft dus in eerste instantie buiten schot, maar in de loop der jaren (na 3 jaar er niet meer gewoond te hebben) kan de overwaarde meegeteld worden.

De notaris kan je helpen met mogelijkheden om te besparen op de hoogte van de eigen bijdrage.