Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts from mei, 2018

AVG wat houdt het in?

May 22

 

Met ingang van 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met de invoering van deze verordening geldt in alle landen dezelfde privacywetgeving.

AVG houdt in:

  • Doel is het beter beschermen van natuurlijke personen van wie persoonsgegevens worden opgeslagen.
  • De privacyrechten van de burger worden uitgebreid en versterkt.
  • Organisaties en bedrijven krijgen meer verantwoordelijkheden.
  • De Algemene Verordening Gegevensbescherming vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens.
  • Binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over de privacywetgeving voor alle EU-landen in de verordening General Data Protection Regulation (GDPR). De Nederlandse naam hiervoor is AGV.
  • Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet minimaal 1 van de 6 grondslagen aanwezig zijn.
  • Sommige organisaties en bedrijven worden verplicht om een functionaris gegevensbescherming (Data Privacy Officer of Data Protection Officer) aan te stellen.
  • De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de AVG. De toezichthouder kan een boete opleggen die, afhankelijk van de aard van de overtreding, maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet bedraagt als dat hoger uitkomt.
  • Politie en Justitie (Openbaar Ministerie) hebben een aparte wet voor privacy. Ze zijn op sommige punten van de AVG vrijgesteld.