Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts from juli, 2018

ASR bank schrapt onderdelen

Jul 27

 

Per september 2018 stopt a.s.r. bank met de verkoop van de bankspaarproducten, Lijfrente Spaarrekening en Extra Pensioen Uitkering.

Wij bieden deze fiscale producten niet langer aan vanuit rendementsoogpunt / lees: er is geen winst meer te behalen.

We bieden dit niet langer aan, omdat we streven naar een efficiëntere bedrijfsvoering. Er is niets te verdienen dus  investeren we er ook geen tijd meer in.

Zo gaat het steeds meer in de financiele wereld.Door allerlei aanpassingen en het verzwaren van regelgevingen is het steeds moeilijker om alles te bieden wat de klant nodig heeft, onder 1 dak.

Voor de bestaande rekeninghouder verandert er voorlopig niets, wel zal het aanbod in deposito’s veranderen.

 

 

Let bij oversluiten hypotheek op looptijd ivm renteaftrek

Jul 18

Oversluiten naar een lagere hypotheek rente en dus lagere lasten. Maar wanneer je fiscaal geen recht op aftrek hebt, kan het behoorlijk wat buikpijn veroorzaken.

“Let op de fiscale spelregels !”

Mag je bij oversluiten de hypotheekrente altijd aftrekken? Nee, niet altijd!

Dit hangt af van de huidige hypotheek (annuïteit of lineair). De termijn van 30 jaar recht op renteaftrek is tijdens het Belastingplan 2001 geïntroduceerd.

Er is en aanpassing per 1 januari 2013 doorgevoerd.

Een hypotheek van vóór 2013 heeft bij oversluiten dan ook andere spelregels dan een hypotheek vanaf 2013.

Is de hypotheek op of na 1 januari 2013 voor de eerste keer afgesloten,

dan moet de oorspronkelijke aflostermijn van 30 jaar worden aangehouden om het recht op renteaftrek te behouden.

De looptijd van de te oversluiten hypotheek mag dan ook niet langer zijn.

De verwarring zit in het feit dat bij een hypotheek van vóór 1 januari 2013 de verstreken jaren vanaf 2001 in mindering gebracht moeten worden voor het recht van renteaftrek.

De looptijd van de hypotheek mag opnieuw 30 jaar zijn.

 

Let op looptijd voor behoud renteaftrek

De marktrente was in 2013 hoger en dat maakt het interessant om over te sluiten. “Van hypotheken gesloten na 1 januari 2013, moet men voldoen aan het geldende annuiteitenschema met de daarbij behorende startdatum en de 30 jaren termijn.

Door het overschrijden van de oorspronkelijke aflostermijn van 30 jaar, is er  geen renteaftrek.

Geldverstrekkers niet allen alert

Verschillende geldverstrekkers signaleren bovenstaande risico proactief. Ze vinden dat ze hier niet voor verantwoordelijk zijn, omdat men zelf kan kiezen voor rente aftrek, of niet.

Rekenhulp Belastingdienst

De Belastingdienst heeft op hun website een rekenhulp: “aflossing annuïteitenlening”. Je kunt dan per jaar zien wat het resterende bedrag van de lening moet zijn om aftrek te genieten. Bij eventuele achterstanden mag je inhalen, maar daarbij gelden weer andere regels.