Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts from november, 2018

IDD Insurance Distribution Directive (IDD)

Nov 09

Op 1 oktober 2018 aanstaande treedt de IDD in werking. In verband hiermee zijn onder andere de Wft en Bgfo aangepast. Veel onderwerpen die in de IDD worden geregeld waren al onderdeel van de huidige Nederlandse wet- en regelgeving en daardoor is de impact van de IDD voor de financieel dienstverlener relatief beperkt. Toch zijn er een drietal punten die voor u als financieel dienstverlener belangrijk zijn:

 • Op dit moment moeten onze medewerkers die zich bezighouden met advisering aan klanten voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Na de inwerkingtreding van de IDD moeten ook de leidinggevenden van deze medewerkers voldoen aan kennis- en vakbekwaamheidsvereisten. Gelukkig is bij Leef Vrij alles geborgd.
 • Voortaan moet een IPID (verzekeringskaart) aan de klant worden verstrekt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.
 • De verzekeraar die het product aanbiedt moet de het IPID beschikbaar stellen , zodat wij deze beschikbaar kunnen stellen aan de klant.
 • De verzekering moet aansluiten bij de wensen en behoeften van de klant. We gaan daarbij uit van de informatie die verstrekt wordt door de klant. Daarbij moet de adviseur kunnen aantonen op basis van welke feiten hij of zij tot het advies voor een bepaalde verzekering is gekomen. Deze vastlegging mag volgens de AFM schriftelijk, maar ook bijvoorbeeld via de opname van een telefoongesprek of een persoonlijk onderhoud met de klant.

Anti Wit Was richtlijnen en levensverzekeringen

Nov 09

In verband met de 4e anti witwas richtlijn vervalt de vrijstelling dat voor levensverzekeringen met een premiebedrag lager dan € 1000,- (of koopsom lager dan € 2500,-) geen cliëntonderzoek hoeft plaats te vinden. Voortaan moet bij iedere levensverzekering of financieel product dat onder het Nationaal Regime valt een cliëntonderzoek gedaan worden  waarbij  de volgende aspecten beoordeeld dienen te worden :

 • Is de klant in persoon aanwezig.
 • Is de organisatiestructuur van het bedrijf helder.
 • Is de klant actief in een zgn. risicobranche (zonnestudio’s, coffeeshop, autohandel/ autoverhuur e.d.).
 • Wordt er vermogen gegenereerd met handel in bijvoorbeeld kunst, antiek, wijnen of vastgoed.
 • Beschikt de klant opeens over een relevant vermogen zonder dat hij kan aangeven waar dit vandaan komt.
 • Wil de klant contante financiële transacties doen.
 • Is de relatie tussen klant en begunstigde duidelijk.
 • Handelt de klant veel met cryptovaluta.

Dit moet zowel voor nieuwe klanten worden beoordeeld, maar ook voor bestaande klanten bij een volgend contactmoment. Bij geen goed gevoel bij de situatie, dan is het doorgaans beter om een zaak niet te doen.