Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts from december, 2020

Conservatrix dooft de lampen

Dec 08

Conservatrix failliet

 

Conservatrix, een verzekeraar op het gebied  van lijfrente (aanvulling op uw pensioen) en spaarpolissen. Helaas vernomen wij op 8 december 2020 via het NOS  journaal het bericht dat Conservatrix  failliet is verklaard.

Wat is er nu precies aan de hand?

 

(Onderstaand bericht is een kopie van de tekst stichting polishouders Conservatrix )

Voor het eerst en na ruim 144 jaar rapporteert Conservatrix in het SFCR (Solvency and Financial Condition Report) over het boekjaar 2019 een negatief eigen vermogen. Dit eigen vermogen is de basis voor toekomstige uitkeringen: op de einddatum van de levensverzekering of bij overlijden van de verzekerde. Deze verontrustende rapportage volgt op een aantal belangrijke andere verontrustende gebeurtenissen:

  1. Op 15 mei 2017 vond er een gedwongen overdracht van de aandelen van Conservatrix plaats voor 1 euro naar Trier Holding B.V. Dit gebeurde op verzoek van DNB (De Nederlandse Bank) en in afstemming met de Minister van Financiën. Daarbij zou Conservatrix volgens DNB ‘in veilige haven’ zijn gebracht. En daarbij werd aan polishouders van Conservatrix de concrete toezegging gedaan dat het kapitaal van Conservatrix zou worden versterkt met 88 miljoen euro. En dat een stabiele een duurzame toekomst zou zijn verzekerd.
  2. In mei 2018 verscheen het jaarverslag over het boekjaar 2017 waarin duidelijk werd dat er nooit een echte kapitaalversterking heeft plaatsgevonden. In plaats daarvan werd er een bijzondere herverzekeringsconstructie op Barbados tot stand werd gebracht.
  3. Op 21 april 2020 rapporteerde Conservatrix voor het eerst in de historie een negatief eigen vermogen. Dat stond te lezen in de Solvency and Financial Condition Report (SFCR) 2019, als gepubliceerd door Conservatrix.
  4. Op 1 juli 2020 rapporteerde Conservatrix nog dramatischere cijfers, eveneens over het boekjaar 2019. Dat stond te lezen in een aangepaste SFCR en een berichtje op de website van Conservatrix. Op 7 augustus 2020 kwam daar nog een correctie overheen.
  5. In december 2019 heeft er een onbegrijpelijke schikking met desastreuze gevolgen voor de polishouders van Conservatrix plaatsgevonden. Onder druk van de verzekeringstoezichthouder van de Amerikaanse staat North-Carolina (NC Department of Insurance) is de herverzekeringsovereenkomst tussen Conservatrix en Colorado Bankers Life (CBL) met goedkeuring van DNB beëindigd.
  6. Op woensdag 19 augustus heeft rechter Max Cogburn in de federale rechtbank in Charlotte, in Verenigde Staten van Amerika (VS), een vonnis van 87 maanden gevangenisstraf uitgesproken tegen Greg Lindberg. Greg Lindberg is met zijn Trier Holding B.V. de enig aandeelhouder van Conservatrix.
  7. Op maandag 21 september heeft DNB formeel het roer overgenomen van de directie en Raad van Commissarissen bij Conservatrix door het aanstellen van een Wft-curator.
  8. Op woensdag 8 december heeft de rechtbank in Amsterdam het faillissement van Conservatrix uitgesproken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site: stichtingpolishoudersconservatrix.nl

 

Op deze site kunt u zich kosteloos aanmelden en vervolgens wordt u door de stichting volledig op de hoogte gehouden inzake het Conservatrix nieuws.

Meld u nu aan! https://stichtingpolishoudersconservatrix.nl/aanmelden/

Samen staan we sterker.

 

Helaas is er op dit moment  geen verdere informatie hoe het verder gaat met de polis(sen) door Conservatrix uitgebracht.Dit gezien de prille gebeurtenis is er nog geen verdere informatie verstrekt door De Nederlandse Bank.