Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts in ‘algemeen financieel’

Conservatrix dooft de lampen

Dec 08

Conservatrix failliet

 

Conservatrix, een verzekeraar op het gebied  van lijfrente (aanvulling op uw pensioen) en spaarpolissen. Helaas vernomen wij op 8 december 2020 via het NOS  journaal het bericht dat Conservatrix  failliet is verklaard.

Wat is er nu precies aan de hand?

 

(Onderstaand bericht is een kopie van de tekst stichting polishouders Conservatrix )

Voor het eerst en na ruim 144 jaar rapporteert Conservatrix in het SFCR (Solvency and Financial Condition Report) over het boekjaar 2019 een negatief eigen vermogen. Dit eigen vermogen is de basis voor toekomstige uitkeringen: op de einddatum van de levensverzekering of bij overlijden van de verzekerde. Deze verontrustende rapportage volgt op een aantal belangrijke andere verontrustende gebeurtenissen:

 1. Op 15 mei 2017 vond er een gedwongen overdracht van de aandelen van Conservatrix plaats voor 1 euro naar Trier Holding B.V. Dit gebeurde op verzoek van DNB (De Nederlandse Bank) en in afstemming met de Minister van Financiën. Daarbij zou Conservatrix volgens DNB ‘in veilige haven’ zijn gebracht. En daarbij werd aan polishouders van Conservatrix de concrete toezegging gedaan dat het kapitaal van Conservatrix zou worden versterkt met 88 miljoen euro. En dat een stabiele een duurzame toekomst zou zijn verzekerd.
 2. In mei 2018 verscheen het jaarverslag over het boekjaar 2017 waarin duidelijk werd dat er nooit een echte kapitaalversterking heeft plaatsgevonden. In plaats daarvan werd er een bijzondere herverzekeringsconstructie op Barbados tot stand werd gebracht.
 3. Op 21 april 2020 rapporteerde Conservatrix voor het eerst in de historie een negatief eigen vermogen. Dat stond te lezen in de Solvency and Financial Condition Report (SFCR) 2019, als gepubliceerd door Conservatrix.
 4. Op 1 juli 2020 rapporteerde Conservatrix nog dramatischere cijfers, eveneens over het boekjaar 2019. Dat stond te lezen in een aangepaste SFCR en een berichtje op de website van Conservatrix. Op 7 augustus 2020 kwam daar nog een correctie overheen.
 5. In december 2019 heeft er een onbegrijpelijke schikking met desastreuze gevolgen voor de polishouders van Conservatrix plaatsgevonden. Onder druk van de verzekeringstoezichthouder van de Amerikaanse staat North-Carolina (NC Department of Insurance) is de herverzekeringsovereenkomst tussen Conservatrix en Colorado Bankers Life (CBL) met goedkeuring van DNB beëindigd.
 6. Op woensdag 19 augustus heeft rechter Max Cogburn in de federale rechtbank in Charlotte, in Verenigde Staten van Amerika (VS), een vonnis van 87 maanden gevangenisstraf uitgesproken tegen Greg Lindberg. Greg Lindberg is met zijn Trier Holding B.V. de enig aandeelhouder van Conservatrix.
 7. Op maandag 21 september heeft DNB formeel het roer overgenomen van de directie en Raad van Commissarissen bij Conservatrix door het aanstellen van een Wft-curator.
 8. Op woensdag 8 december heeft de rechtbank in Amsterdam het faillissement van Conservatrix uitgesproken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site: stichtingpolishoudersconservatrix.nl

 

Op deze site kunt u zich kosteloos aanmelden en vervolgens wordt u door de stichting volledig op de hoogte gehouden inzake het Conservatrix nieuws.

Meld u nu aan! https://stichtingpolishoudersconservatrix.nl/aanmelden/

Samen staan we sterker.

 

Helaas is er op dit moment  geen verdere informatie hoe het verder gaat met de polis(sen) door Conservatrix uitgebracht.Dit gezien de prille gebeurtenis is er nog geen verdere informatie verstrekt door De Nederlandse Bank.

Aegon stopt met overlijdensrisico verzekeringen

Feb 05

Wie denkt dat verzekeraars enorm veel geld verdienen, heeft het mis!

Met ingang van 1 maart 2020 stopt  Aegon met de verkoop van Overlijdensrisicoverzekering (AORV), Aegon Garantie Inkomen (AGI) en de Aegon Lijfrente Uitstelverzekering (ALUV).

De reden  is simpel te noemen. De levensverzekeringsmarkt staat al jaren flink onder druk, en de aanbieders werken met zeer kleien marges, waardoor het steeds minder interessant wordt dit risico nog te willen dekken. Ook de  nieuwe regelgeving zorgt er voor dat de markt flink krimpt. Zo is het vaak niet meer verplicht om een overlijdens risico verzekering af te sluiten bij het aangaan van een hypotheek. Dat het verstandig is om te doen, is een ander verhaal.

Vroeger kocht de verzekeraar klanten door verlies in te kopen, en dit terug te verdienen op de lange duur. Nu dienen ze per onderdeel winstgevend te zijn, en mogen ze dit niet meer met een ander onderdeel / productgroep  rechttrekken.

Dit houdt op de lange duur in, dat verzekeraars ook bepaalde risico’s gaan weigeren, of de premie flink verhogen, zodat men als klant zelf wel elders naar toe gaat. Voorbeelden zijn motorvoertuigen van transport en koerier bedrijven, taxi’s, autobussen en palletfabrieken etc.

ASR beleggingsrekeningen verdwijnen in april 2020

Jan 20

Elke Verandering is vervelend ! Vooral als je er niets aan kunt doen. Zo hebben we begin januari via onze klanten te horen gekregen dat ASR stopt met de beleggingsrekeningen.

Heel jammer natuurlijk. Wel hebben ze, als je over een alternatief kunt spreken,  een alternatief welke ze de eindklant aanbieden.

– Alles gaat 1 op 1 over naar Evi (Van Lanschot bankiers) Na de overgang naar Evi heeft de tussenpersoon geen inzage meer in uw rekening

– Je beëindigd de rekening zonder kosten

Je zou denken, mooi dan kan alles door lopen of je maakt een eind aan de beleggingsrekening. Maar nu komt het: Vele klanten hebben in het verleden een beleggingsrekening gekoppeld aan hun hypotheek.

Zo was de ASR beleggingshypotheek in het verleden erg geliefd.

In de loop der jaren is deze hypotheek en constructie verschillende malen aangepast. Zo is de hypotheekverstrekker van ASR – direkt Bank, na wat omzwervingen overgeplaatst naar ABN – Florius, en zijn aan de kant van de ASR beleggingsrekening diverse aanpassingen gedaan op de mogelijkheden, onttrekken werd ten strengste afgeraden. De gekoppelde levens verzekering op basis van een jaarpremie werd veel te duur, onder andere doordat de beleggingswaarde achter bleef. Ook werd de tussenpersoon buitenspel gezet doordat de rekening niet meer inzichtelijk werd, en de verdiensten in dit product werden afgeschaft. Bovenstaande staat niet geheel op zicht zelf, vele hypotheekverstrekkers hebben dit product aangepast en sommige zelfs beëindigd, inmiddels is het uit de schappen van elke verstrekker.

Als men deze rekening gekoppeld heeft aan de hypotheek loopt men vast. Alles kan door gaan via Evi, toch adviseer ik juist nu de hypotheekconstructie na te kijken en eventueel te herzien daar waar nodig.

En ja, dit kost geld, maar een restschuld op einddatum is wellicht pijnlijker dan nu ingrijpen.

Degene wie nu nog verwacht dat de beleggingen 8% doen, waar de meeste berekeningen op gestoeld zijn, wetend dat de spaarrente bij afsluiten 4% was en nu 0,1%, heeft toch echt een verkeerd beeld. Kortom het voorgespiegeld doelkapitaal in het verleden wordt echt niet gehaald, en al zeker niet als er onttrekkingen op de rekening plaats vinden.

Mensen investeer in advies en laat alstublieft een APK doen op je hypotheek !! Ook een hypotheek heeft onderhoud nodig, je woning  is 1 vd belangrijkste investeringen in je leven, de hypotheek is hier de basis van.

kinderbijslag en verdiensten van het kind

Aug 05

 bijverdiensten van de kinderen kunnen invloed hebben op de hoogte van de bijslag.

Voor kinderen van zestien en zeventien kan het zijn dat  bijverdiensten invloed hebben op het recht op de kinderbijslag. De grens ligt bij  1.285 euro NETTO per kwartaal. Als kinderen meer verdienen vervalt het recht op kinderbijslag. Voor het kwartaal waar de zomervakantie in valt, gelden gelukkig andere regels. Kinderen mogen in de maanden van de schoolvakantie meer verdienen zonder dat de kinderbijslag gekort wordt.

wat is de definitie van een ongeval ?

Aug 01

‘Ongeval’ wordt in veel polis-voorwaarden van verzekeringsmaatschappijen omschreven als een plotselinge, ongewilde, van buiten komende, onmiddellijke  inwerking met geweld gepaard, die schade  tot gevolg heeft.

Van Ninhuys Assurantien Overgenomen door Leef Vrij

Jul 01

Leef Vrij heeft per 1 juli 2019 het assurantie kantoor van de heer Van Ninhuys overgenomen.

Wij als Leef Vrij gaan ons uiterste best doen, om de klanten een goede service te bieden, en hopen dat ze snel het welkoms gevoel hebben, en ons ook een warm hart toedragen.

Wilmar Van Ninhuys is er van overtuigd dat zijn klanten goed bediend worden door Leef Vrij, waar wij natuurlijk voor zorg dragen.

Leef Vrij heeft vestigingen in Afferden en Sevenum. Ook komen de adviseurs bij u thuis.

Wat is er gedekt bij je reisverzekering?

Jun 15

Een reisverzekering is modulair opgebouwd. Je kunt dus onderdelen toevoegen of weglaten.

Onderdelen welke in een reisverzekering kunnen zitten, zijn bijvoorbeeld:

 • Bagage dekking
 • Wintersport
 • Onderwatersport
 • Gevaarlijke sporten
 • Studie of stage
 • Geneeskundige kosten
 • Annuleringsverzekering
 • Ongevallenverzekering
 • Europa of werelddekking
 • Contant geld
 • Zakenreis
 • In Nederland en in buitenland dekking
 • Automobilistenhulp
 • Samengestelde reis vergoeding
 • Een persoons / meer persoons

 

Automobilistenhulp uitgelicht:

Veel reisverzekeringen bieden de dekking automobilistenhulp tegen extra premiebetaling aan.

Hiermee kun je hulp krijgen voor als je auto tijdens de vakantie defect raakt. De hulp kan bestaan uit:

 • Afslepen van de auto naar een nabijgelegen autogarage;
 • Toesturen van auto onderdelen, indien deze niet aanwezig zijn;
 • Rechtsbijstand bij afhandelen van schade met een ander voertuig;
 • Kosten voor terughalen naar Nederland van de voertuig;
 • Kosten van vernietiging van een te zwaar beschadigd voertuig;
 • Extra verblijfkosten vanwege uitval voertuig;
 • Vervangend vervoer.

De voorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen, vooral voor vervangend vervoer, repatriëring, of de vergoeding voor extra verblijfkosten.

Wil je weten wat jouw reisverzekering precies vergoedt? Controleer dit dan in de polisvoorwaarden of neem contact op met ons.

Zo kun je ook lid worden van de ANWB of andere hulporganisaties. Ook hier geldt, dat deze verzekeringen modulair zijn opgebouwd.

Bijvoorbeeld dekking in alleen het buitenland, als de auto niet start, of ook hulp in Nederland en bij jou voor de deur.

Dus ze kennen ook aanvullende dekkingen en prijsdifferentiatie.

Zo is bijvoorbeeld niet altijd de terugreis na een calamiteit verzekerd, of overnachting ter plaatse.

Vaak wel in de dure pakketten, deze zijn echter 115 euro duurder bij de ANWB als de instapverzekering, welke beperkte dekking heeft.

 

Bij elk gebeuren, waar u denkt de verzekering voor nodig te hebben, bel altijd het noodnummer van de maatschappij, indien u daar de mogelijkheid voor heeft.

Zij kunnen u meteen op de hoogte stellen of het voorval gedekt wordt door de verzekering of niet, en nog belangrijker: direct van hulp voorzien.

Neem dus altijd het noodnummer mee en evt de polis van de verzekering. Zo ook de pas van de zorgverzekering.

voor de zorgverzekering geldt dat als je een European Health Insurance card hebt, je in sommige landen direct geholpen kan worden, en de afwikkeling zo veel mogelijk met je zorgverzekeraar, wordt afgehandeld.

Anti Wit Was richtlijnen en levensverzekeringen

Nov 09

In verband met de 4e anti witwas richtlijn vervalt de vrijstelling dat voor levensverzekeringen met een premiebedrag lager dan € 1000,- (of koopsom lager dan € 2500,-) geen cliëntonderzoek hoeft plaats te vinden. Voortaan moet bij iedere levensverzekering of financieel product dat onder het Nationaal Regime valt een cliëntonderzoek gedaan worden  waarbij  de volgende aspecten beoordeeld dienen te worden :

 • Is de klant in persoon aanwezig.
 • Is de organisatiestructuur van het bedrijf helder.
 • Is de klant actief in een zgn. risicobranche (zonnestudio’s, coffeeshop, autohandel/ autoverhuur e.d.).
 • Wordt er vermogen gegenereerd met handel in bijvoorbeeld kunst, antiek, wijnen of vastgoed.
 • Beschikt de klant opeens over een relevant vermogen zonder dat hij kan aangeven waar dit vandaan komt.
 • Wil de klant contante financiële transacties doen.
 • Is de relatie tussen klant en begunstigde duidelijk.
 • Handelt de klant veel met cryptovaluta.

Dit moet zowel voor nieuwe klanten worden beoordeeld, maar ook voor bestaande klanten bij een volgend contactmoment. Bij geen goed gevoel bij de situatie, dan is het doorgaans beter om een zaak niet te doen.

Kassa geeft mening premies overlijdensrisicoverzekering

Sep 27

De meeste Nederlanders hebben een overlijdensrisicoverzekering. Bij veel daarvan lijkt de premie soms met tientallen euro’s per maand verlaagd te kunnen worden.

Bovenstaande dient wel genuanceerd te worden middels onderstaande punten:

 • Verzekeraars spreiden de 1e  kosten over de hele looptijd van de verzekering.
 • Consumenten door verslechterde gezondheid helemaal niet meer in de gelegenheid zijn de verzekering over te sluiten.
 • De gestegen leeftijd van de consument, ook binnen de nieuwe tariefstructuur, tot hogere premies lijden.
 • De kosten van advies en bemiddeling in het kader van de omzetting, zeker bij een verpande Overlijdensdekking aan de hypotheek, de te behalen financiële voordelen minder maken dan de consument wellicht op het eerste gezicht meent.

Ook Leef Vrij heeft dezelfde mening als Kassa, echter houdt in haar advies wel rekening met bovenstaande.

Zo kan het zijn dat het in eerste oogopslag goedkoper kan, maar door de extra kosten niet verstandig is, te doen.

Soms heeft het meer zin om een interen aanpassing in de huidige poli te doen, bijvoorbeeld als je al jaren gestopt bent met roken. Dit kan relatief goedkoop aangepast worden.

Vraag ons om extra informatie en hulp.

huwelijk verzekeren is mogelijk,

Sep 11

Om uw huwelijksdag te verzekeren is gewoon mogelijk. We kunnen helaas niet de duur van het huwelijk verzekeren maar wel alles rondom het huwelijksfeest.

 

Waarom de Huwelijksdagverzekering?

De huwelijksdag is voor degene natuurlijk een heel bijzondere en uiterst belangrijke dag, en misschien ook wel de meest kostbare dag van hun leven.

Maar wat gebeurd er als de bruiloft niet kan doorgaan of moet worden uitgesteld, bijvoorbeeld omdat u of een belangrijke gast ernstig ziek wordt of een ongeluk krijgt?

En wat als er iets gebeurt met je zorgvuldig uitgezochte  trouwlocatie of de cateraar op het laatst afbelt of  failliet gaat? De Huwelijksdagverzekering laat u niet met de kosten zitten.

Onderstaande kosten zijn verzekerd:

 • Bruidskleding (ook van de bruidskinderen!)
 • Trouwvervoer  zoals koets en auto
 • Trouwlocatie en catering
 • Advertenties welke voor het feest geplaatst zijn
 • Foto-/videograaf
 • De DJ, of de band of andere artiesten welke een optreden verzorgen op de bruiloft
 • Andere naar redelijkheid gemaakte kostenbetrekking hebbend op het huwelijks feest
 • Er breekt een epidemie uit
 • Extreme weersomstandigheden
 • De trouwlocatie kan niet bereikt worden
 • een persoon van het Koningshuis overlijdt

Ook als het feest gewoon doorgaat, hebt u wat aan de Huwelijksdagverzekering. Want schade aan bijvoorbeeld huwelijkscadeaus en de bruidskleding zijn verzekerd.