Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts in ‘algemeen financieel’

Anti Wit Was richtlijnen en levensverzekeringen

Nov 09

In verband met de 4e anti witwas richtlijn vervalt de vrijstelling dat voor levensverzekeringen met een premiebedrag lager dan € 1000,- (of koopsom lager dan € 2500,-) geen cliëntonderzoek hoeft plaats te vinden. Voortaan moet bij iedere levensverzekering of financieel product dat onder het Nationaal Regime valt een cliëntonderzoek gedaan worden  waarbij  de volgende aspecten beoordeeld dienen te worden :

 • Is de klant in persoon aanwezig.
 • Is de organisatiestructuur van het bedrijf helder.
 • Is de klant actief in een zgn. risicobranche (zonnestudio’s, coffeeshop, autohandel/ autoverhuur e.d.).
 • Wordt er vermogen gegenereerd met handel in bijvoorbeeld kunst, antiek, wijnen of vastgoed.
 • Beschikt de klant opeens over een relevant vermogen zonder dat hij kan aangeven waar dit vandaan komt.
 • Wil de klant contante financiële transacties doen.
 • Is de relatie tussen klant en begunstigde duidelijk.
 • Handelt de klant veel met cryptovaluta.

Dit moet zowel voor nieuwe klanten worden beoordeeld, maar ook voor bestaande klanten bij een volgend contactmoment. Bij geen goed gevoel bij de situatie, dan is het doorgaans beter om een zaak niet te doen.

Kassa geeft mening premies overlijdensrisicoverzekering

Sep 27

De meeste Nederlanders hebben een overlijdensrisicoverzekering. Bij veel daarvan lijkt de premie soms met tientallen euro’s per maand verlaagd te kunnen worden.

Bovenstaande dient wel genuanceerd te worden middels onderstaande punten:

 • Verzekeraars spreiden de 1e  kosten over de hele looptijd van de verzekering.
 • Consumenten door verslechterde gezondheid helemaal niet meer in de gelegenheid zijn de verzekering over te sluiten.
 • De gestegen leeftijd van de consument, ook binnen de nieuwe tariefstructuur, tot hogere premies lijden.
 • De kosten van advies en bemiddeling in het kader van de omzetting, zeker bij een verpande Overlijdensdekking aan de hypotheek, de te behalen financiële voordelen minder maken dan de consument wellicht op het eerste gezicht meent.

Ook Leef Vrij heeft dezelfde mening als Kassa, echter houdt in haar advies wel rekening met bovenstaande.

Zo kan het zijn dat het in eerste oogopslag goedkoper kan, maar door de extra kosten niet verstandig is, te doen.

Soms heeft het meer zin om een interen aanpassing in de huidige poli te doen, bijvoorbeeld als je al jaren gestopt bent met roken. Dit kan relatief goedkoop aangepast worden.

Vraag ons om extra informatie en hulp.

huwelijk verzekeren is mogelijk,

Sep 11

Om uw huwelijksdag te verzekeren is gewoon mogelijk. We kunnen helaas niet de duur van het huwelijk verzekeren maar wel alles rondom het huwelijksfeest.

 

Waarom de Huwelijksdagverzekering?

De huwelijksdag is voor degene natuurlijk een heel bijzondere en uiterst belangrijke dag, en misschien ook wel de meest kostbare dag van hun leven.

Maar wat gebeurd er als de bruiloft niet kan doorgaan of moet worden uitgesteld, bijvoorbeeld omdat u of een belangrijke gast ernstig ziek wordt of een ongeluk krijgt?

En wat als er iets gebeurt met je zorgvuldig uitgezochte  trouwlocatie of de cateraar op het laatst afbelt of  failliet gaat? De Huwelijksdagverzekering laat u niet met de kosten zitten.

Onderstaande kosten zijn verzekerd:

 • Bruidskleding (ook van de bruidskinderen!)
 • Trouwvervoer  zoals koets en auto
 • Trouwlocatie en catering
 • Advertenties welke voor het feest geplaatst zijn
 • Foto-/videograaf
 • De DJ, of de band of andere artiesten welke een optreden verzorgen op de bruiloft
 • Andere naar redelijkheid gemaakte kostenbetrekking hebbend op het huwelijks feest
 • Er breekt een epidemie uit
 • Extreme weersomstandigheden
 • De trouwlocatie kan niet bereikt worden
 • een persoon van het Koningshuis overlijdt

Ook als het feest gewoon doorgaat, hebt u wat aan de Huwelijksdagverzekering. Want schade aan bijvoorbeeld huwelijkscadeaus en de bruidskleding zijn verzekerd.

Overlijdensrisicoverzekering vaak onnodig duur !

Aug 25

De meeste Nederlanders hebben een overlijdensrisicoverzekering. Bij veel daarvan lijkt de premie soms met tientallen euro’s per maand verlaagd te kunnen worden.

Bovenstaande dient wel genuanceerd te worden middels onderstaande punten:

 • Verzekeraars de 1e  kosten over de hele looptijd van de verzekering spreiden
 • Consumenten door verslechterde gezondheid helemaal niet meer in de gelegenheid zijn de verzekering over te sluiten.
 • De gestegen leeftijd van de consument, ook binnen de nieuwe tariefstructuur, tot hogere premies lijden.
 • De kosten van advies en bemiddeling in het kader van de omzetting, zeker bij een verpande Overlijdensdekking aan de hypotheek, de te behalen financiële voordelen minder maken dan de consument wellicht op het eerste gezicht meent.

Dat de premies van autoverzekeringen al enige tijd aan het stijgen zijn, was al bekend. Maar er zijn ook verzekeringen die steeds goedkoper worden. Een goed voorbeeld hiervan is de overlijdensrisicoverzekering. In sommige gevallen blijkt het zelfs voordelig te kunnen zijn de oude op te zeggen en een nieuwe aan te vragen.

Waardoor worden overlijdensrisicoverzekeringen steeds goedkoper?

Al jaren zijn de premies voor de overlijdensrisicoverzekering aan het dalen. Dit wordt veroorzaakt doordat wij gemiddeld steeds ouder worden. Hierdoor zakt de kans dat de verzekeraar het verzekerd bedrag moet uitkeren. Als de verzekerde namelijk niet overleden is vóór de einddatum van de verzekering, vervalt de polis zonder een bedrag uit te hoeven keren.
Daarnaast maken verzekeraars tegenwoordig minder kosten. Wat dan weer deels komt door het provisieverbod. Want de kosten voor de advisering en bemiddeling zitten tegenwoordig niet meer in de premie verwerkt.

Meer concurrentie heeft een positief effect

Veel van de traditionele Nederlandse verzekeraars hebben de tarieven dan ook sterk verlaagd. Ze moesten ook wel, want de concurrentie is de afgelopen jaren fors toegenomen. Wat natuurlijk goed nieuws kan zijn. Over de hele looptijd gerekend kan nu op de premie soms tot wel duizenden euro’s bespaard worden.

Stijgt de premie niet door de hogere leeftijd?

Met een overlijdensrisicoverzekering dek je het risico van het overlijden financieel af. Er volgt een uitkering bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum. Verzekeraars houden vaak een maximumleeftijd aan tussen 70 en 80 jaar. Door het ouder worden stijgt de kans op overlijden. Een 50-jarige heeft statistisch gezien bijvoorbeeld een grotere kans op overlijden wanneer je het vergelijkt met een 45-jarige. Je zou dus verwachten dat een nieuwe verzekering juist duurder is dan de overlijdensrisicoverzekering die je bijvoorbeeld vijf jaren geleden hebt afgesloten. Door de sterke daling van de premies, kan het vaak toch uit.

Wat als de overlijdensrisicoverzekering deel uitmaakt van de hypotheek?

Vooral bij hypotheken afgesloten vóór 2013 maakt de overlijdensrisicoverzekering vaak een onderdeel uit van de hypotheek. In dat geval heb je de medewerking nodig van de huidige verzekeraar en de hypotheekbank om de levensverzekering los te weken van de hypotheek. Vaak zijn er mogelijkheden, maar niet in alle gevallen gaat het lukken om de oude overlijdensrisicoverzekering in te ruilen voor een nieuwe. Door de grote verschillen in premie loont het overigens wel de moeite om het te proberen.

Alleen bij goede gezondheid zijn er mogelijkheden

Bij het aanvragen van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering, zal een gezondheidsverklaring ook weer een onderdeel uitmaken van het aanvraagtraject. Bij een verslechtering van de gezondheid wordt een nieuwe overlijdensrisicoverzekering mogelijk niet geaccepteerd. Verzekerden met bijvoorbeeld hartklachten of verzekerden die genezen zijn een nare ziekte kunnen moeite hebben met het vinden van een nieuwe overlijdensrisicoverzekering. Een oude verzekering zou je dus nooit mogen opzeggen voordat een nieuwe gevonden is.

Maar ook daar kunnen we bij helpen.

Net als bij het uitzoeken van de fiscaliteiten, het opheffen van verpandingen en de zoektocht naar de meest interessante nieuwe verzekeraar.

AVG wat houdt het in?

May 22

 

Met ingang van 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met de invoering van deze verordening geldt in alle landen dezelfde privacywetgeving.

AVG houdt in:

 • Doel is het beter beschermen van natuurlijke personen van wie persoonsgegevens worden opgeslagen.
 • De privacyrechten van de burger worden uitgebreid en versterkt.
 • Organisaties en bedrijven krijgen meer verantwoordelijkheden.
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • Binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over de privacywetgeving voor alle EU-landen in de verordening General Data Protection Regulation (GDPR). De Nederlandse naam hiervoor is AGV.
 • Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet minimaal 1 van de 6 grondslagen aanwezig zijn.
 • Sommige organisaties en bedrijven worden verplicht om een functionaris gegevensbescherming (Data Privacy Officer of Data Protection Officer) aan te stellen.
 • De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de AVG. De toezichthouder kan een boete opleggen die, afhankelijk van de aard van de overtreding, maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet bedraagt als dat hoger uitkomt.
 • Politie en Justitie (Openbaar Ministerie) hebben een aparte wet voor privacy. Ze zijn op sommige punten van de AVG vrijgesteld.

OVERWAARDE uit de woning opnemen, HET KAN!

Sep 08

U leent een bedrag. Hoe hoog dit bedrag mag zijn is van een aantal voorwaarden afhankelijk, zoals de hoogte van de overwaarde op uw huis en uw leeftijd. Hoe hoog je inkomen is, Speelt geen rol.

Over de lening betaalt u over de gehele looptijd dezelfde rente, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.

U bepaalt zelf hoeveel en wanneer u geld uit de overwaarde haalt.

Je kunt gewoon blijven wonen, er is geen looptijd van de lening. Ook behoud u het eigendom.

Bij verkoop van de woning wordt uiteindelijk de opgenomen lening ingelost.

Restschuld wordt voorkomen voor de nabestaanden, door een aantal garanteis welke zijn ingebouwd.

Leef Vrij kan u adviseren over de mogelijkheden en de voorwaarden.

Guesthouse Slooierhof B&B Business Horst Limburg

May 06

Guesthouse Slooierhof, gelegen aan de rand van de Kasteelse Bossen in Horst Limburg heeft een zeer hoge score, welke is gegeven door referenties van klanten, welke reeds eerder hebben genoten van de luxe bij b&b Slooierhof. Ook zakelijke klanten weten de weg naar Guest House Slooierhof Bussiness b&b te vinden.

De b&b wordt gerund door Sharon Beerens, welke het leuk vindt om gasten welkom te heten op het luxe landschap Slooierhof, waar genieten voorop staat.

Leef Vrij heeft de b&b gevraagd om voor klanten van Leef Vrij  een regeling aan te bieden tussen verkoop van hun woning en koop nieuwe woning. Slooierhof wil haar b&b kamers hier sporadisch voor beschikbaar stellen, zodat de klanten niet in problemen komen. Ook opslag van goederen is dan een mogelijkheid.

Guesthouse Slooierhof benadrukt dat dit voor de klant een tijdelijke oplossing moet zijn, dus het verblijf dient voor korte duur te zijn. Want bed and breakfast is nu eenmaal haar passie.

Voor meer informatie kunt u op de site kijken van de b&b Slooierhof in Horst, Http://www.slooierhof.nl

 

Rabobank haalt pinautomaat weg in Sevenum

May 02

Ook Sevenum moet noodgedwongen afscheid nemen van de pinautomaat welke door de Rabobank actief gehouden werd in de afgelopen jaren.

Mede ook door het sluiten van hun kantoor in Sevenum was dit een kleine geste naar de leden van de bank.

Gelukkig is er onlangs een pinautomaat geplaats in ‘De vier jaargetijden’ bij de ingang van Jan Linders.

Ook bij de Jumbo in Sevenum staat een pinautomaat waar men terecht kan om geld te halen.

De grootste service wordt nog altijd door de lokaal verbonden Regiobank geleverd welke midden in het dorp zit langs kledingzaak Jansen Noy.

Hier kunnen klanten van de Regiobank in Sevenum geld halen en brengen. Hier hebben de Leef Vrij medewerkers tijd voor de klant en wordt elke klant persoonlijk geholpen.

Zijn er vragen op financieel gebied,  (belasting, administratie, zorg verzekeringen, schade verzekeringen, hypotheken, bankzaken) de medewerkers staan voor u klaar!

Leef Vrij levert alle producten van de Regiobank.

Nu kan het zijn dat dit voor u als klant niet altijd de beste oplossing is.

geen probleem!

Leef Vrij levert als onafhankelijk intermediair producten van bijna elke hypotheekverstrekker en verzekeraar.

Samen met u, wordt er een passende keuze gemaakt, welke nauw aansluit op de wensen van u als klant.

Zo levert Leef Vrij ook producten van:

ABN, ING, Volksbank, BLG, Aegon, Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, NH1816, Reaal, Vivat, Voogd, Dak, Van Kampen, VCN, Syntrus, Centraal Beheer, Lloyds, Amersfoortse, Legal & General, Scildon, Allianz, Argenta, ASR,Attens, Bijbouwe, Brand New Day, WestlandUtrecht bank, Callas, Cardif, Conservatrix, Credivance, Dazure, DBV, De Goudse, Florius, Generali, Hypotrust, Insigner, Interbank, Money Care, Nibc, NNek, Obvion, Onderlinge s’Gravenhage, Tellius, Venn, Bijbouwe, VGZ, Woonfonds, Tulp, Iq Woon, Monuta, Yarden, Chubb, Movir, CZ, Stad Holland en er zullen er ongetwijfeld nog meer zijn.

Ook als u vragen heeft over producten van bovengenoemde maatschappijen, loop bij ons binnen!

Daarnaast kan Leef Vrij zware risico’s, welke niet gemakkelijk door verzekeraars geaccepteerd worden , op de beurs aanbieden.

 

 

 

 

 

 

 

 

payconiq komt er aan!!

May 02

ABN, ING, Rabobank ,ASN, Regiobank en Volksbank komen deze zomer met een gloednieuwe betaalmogelijkheid om mobiel te kunnen betalen.

Bij deze nieuwe betaaldienst is een koppeling met je bankrekeningnummer niet meer nodig, je dient alleen het juiste telefoonnummer van de begunstigde in de gsm te hebben staan.

Payconiq is een dochtermaatschappij van ING en moet een netwerk worden door heel Europa met ondersteunende banken.

 

Legal & General wijzigt van naam!

Apr 22

En ja wel hoor, de volgende verandering in de verzekerings branche komt er weer aan.

Legal & General vertrekt na 33 jaar actief te zijn geweest in Nederland, uit Nederland, en verkoopt haar aandelen aan Chesnara. Chesnara is een Brits verzekeringsbedrijf.

De naam Legal & General verdwijnt en zal omgedoopt worden in de naam Scildon.

Ook het logo wordt aangepast.

Scildon staat voor bescherming van de financiële zekerheid en is afgeleid van Shield en Skills.