Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts in ‘Belastingen’

Belasting over 2019 leuker kunnen we het niet maken?

Mar 09

De belastingaangifte

Vanaf zondag 1 maart 2020 kan de belastingaangifte over 2019 gedaan worden. Hieronder worden enkele praktische zaken en tips gegeven.

Voor welke datum dien je belastingaangifte te doen?

Vanaf 1 maart tot 1 mei is er de mogelijkheid om aangifte te doen. Als er voor 1 april aangifte gedaan wordt, dan krijg je voor 1 juli bericht van de belastingdienst. Indien er na 1 april aangifte gedaan wordt, dan streeft de belastingdienst erna om binnen 3 maanden te reageren.

Indien je door omstandigheden niet voor 1 mei aangifte kan doen, dan dient er uitstel gevraagd te worden. Indien uitstel akkoord wordt bevonden dan heb je tot uiterlijk 1 september 2020 de tijd voor je aangifte.

Als je geen of te laat aangifte doet dan riskeer je een boete. Dit geldt ook als de aangifte onvolledig is. De belastingdienst zal altijd een herinnering sturen voordat er een boete wordt gegeven.

Is aangifte doen verplicht?

Indien je middels een brief bent uitgenodigd dien je ten alle tijden aangifte te doen. Als je geen brief hebt ontvangen, kan het toch zijn dat je aangifte moet doen. Om dit te achterhalen kan je inloggen bij mijn belastingdienst. Als je de belastingaangifte invult, krijg je te zien of je geld moet betalen of terugkrijgt.

Indien je 16 euro of meer terugkrijgt dan dien je aangifte te doen. Een bedrag lager dan 16 euro betaalt de fiscus namelijk niet uit.

Indien je de fiscus meer dan 46 euro verschuldigd bent dan dien je aangifte te doen. Een bedrag lager dan 46 euro zal de fiscus niet vorderen.

Welke gegevens zijn noodzakelijk?

De belastingdienst vult zelf al veel gegevens in, zeker als je in loondienst bent. Deze gegevens dien je zelf wel te controleren, want jij blijft verantwoordelijk voor de gegevens die je naar de belastingdienst stuurt.

Hieronder een lijst welke documenten en gegevens nodig zijn om de belastingaangifte in te vullen.

 • Burgerservicenummer van jezelf, partner en eventueel je kinderen;
 • Bankrekeningnummer;
 • DigiD van jezelf en partner;
 • Jaaropgave 2019;
 • Partneralimentatie;
 • Jaaroverzicht betaalrekeningen;
 • Jaaroverzicht spaarrekeningen;
 • Jaaroverzicht beleggingen;
 • WOZ-waarde met peildatum 1 januari 2018;
 • Jaaropgaaf van de hypotheek;
 • Betalingsbewijzen van giften, niet-vergoede zorgkosten en studiekosten;
 • Gegevens van leningen, schulden, lijfrentepremies, AOV-premies, dividenden;

 

Hoe doe ik aangifte?

Er zijn diverse manieren om aangifte te doen, namelijk op papier, via de website of via de app van de belastingdienst.

Hieronder een stappenplan hoe online aangifte te doen.

 • Stap 1, de voorbereiding heb je hierboven al gedaan.
 • Stap 2, de aangifte openen en vul de ontbrekende gegevens aan.
 • Stap 3 is de aangifte controleren.
 • Stap 4 is ondertekenen, daar heb je jouw DigiD voor nodig. Je kunt je aangifte opslaan en afdrukken. Het is ook mogelijk om achteraf in te loggen om de ingevulde aangifte te bekijken.

Kan ik een aangifte achteraf nog wijzigen?

De aangifte is in te zien nadat deze is verstuurd. Indien er gegevens niet kloppen, kan de aangifte gewijzigd worden. Dit doe je via de website van de belastingdienst. Via de app kan een aangifte niet gewijzigd worden. De aangifte wijzigen kan in principe tot 5 jaar na het jaar waarover de aanslag gaat. Dit geldt echter niet voor gemeenschappelijke inkomsten en aftrekposten van fiscale partners. Die moeten binnen zes weken worden gecorrigeerd, anders neemt de Belastingdienst wijzigingen niet meer in behandeling.

Kan de belastingdienst boetes geven?

Er zijn twee soorten boetes die de fiscus op kan leggen, namelijk:

Verzuimboete: Die krijg je als de aangifte niet of niet op tijd hebt gedaan. Dit betekent dat je geen aangifte hebt gedaan nádat de termijn van de aanmaning is verstreken. De verzuimboete voor het niet doen van de aangifte inkomstenbelasting bedraagt 385 euro. Maar ben je een recidivist, dan kan de verzuimboete oplopen tot 5.514 euro.

Vergrijpboete: Die krijg je wanneer je met opzet of door grove schuld geen of een onjuiste aangifte doet. Wanneer er sprake is van opzet dan bedraagt de boete de helft van de verzwegen belastingschuld. Bij grove schuld is de boete een kwart van de belastingschuld.

Wanneer er wordt gesjoemeld met box 3 sparen en beleggen dan is de boete extra zwaar, namelijk een vergrijpboete van 150% over de belastingschuld. Wanneer er sprake is van grove schuld dan is dit 75%. Bij een recidivist of wanneer er sprake is van fraude dan kan een boete opgelegd worden tot 300%.

 

Wanneer krijg ik bericht van de belastingdienst?

Wanneer er voor 1 mei 2020 aangifte gedaan wordt dan ontvang je voor 1 juli een voorlopige aanslag. Indien er een bedrag terugbetaald moet worden dan zal in de voorlopige aanslag staan voor wanneer dit dient te gebeuren.

Na de voorlopige aanslag zal de definitieve aanslag volgen. De belastingdienst heeft hier tot 3 jaar de tijd voor na het jaar waarover je de aanslag hebt gedaan.

Doe de aangifte niet te laat, dit kost je namelijk alleen maar geld. Na het verstrijken van de betalingstermijn wordt er namelijk zowel invorderings- als belastingrente gerekend. Deze bedragen beide 4%. Let op de invorderingsrente is niet hetzelfde als de belastingrente. Tevens staan beide rentes los van een eventuele boete.

 

financiële veranderingen in 2020

Jan 17

Vanaf januari 2020 zal het belastingstelsel in Nederland wijzigen.

We gaan van meerdere belastingschijven naar een vereenvoudigd systeem van drie belastingschijven met maar twee tarieven. Ook worden de heffingskortingen aangepast. Het vermogen in box drie (sparen beleggen, wordt op een andere manier berekent dan in het verleden gebruikelijk was).

De afbouw van de hypotheekrente gaat onverminderd verder, en wordt in 2020 nog eens versneld. De woz waarde zal blijven stijgen nu de huizen prijzen dit ook doen. Wel zal de bijtelling een iets lager percentage (eigen woning forfait percentage) zijn van de woz waarde.

Controleer ook  de voorlopige teruggave mocht je hier gebruik van maken. Het kan zijn dat je deze door bovenstaande omlaag dient aan te passen. Hier dien je ook kien op te zijn als je een (gedeelte) (box 1) annuïteiten hypotheek hebt of lineaire hypotheek.

De stijging van de AOW  gerechtigde leeftijd gaat minder snel dan voorheen is afgesproken. De levensverwachting blijft wel gekoppeld aan de AOW leeftijd. Vanaf 2025 wordt 1 jaar hogere levensverwachting gekoppeld aan 8 maanden latere ingang van de AOW.

Maak je gebruik van voorlopige teruggave hou dan rekening met onderstaande:

Jan 03

De maximale hypotheekrenteaftrek wordt vanaf komend jaar versneld afgebouwd.

Huizenbezitters die hun hypotheek grotendeels hebben afgelost, dienen een groter deel van de woningwaarde bij hun inkomen op te tellen, De Wet Hillen wordt nml verder afgebouwd.

De bijtelling voor je huis (het eigen woningforfait) gaat iets omlaag (van 0,65 naar 0,6% in de meeste situaties), omdat de huizenprijzen stijgen dus ook de woz waarde, waar mee gerekend wordt, zal dit niet tot een zeer positief resultaat lijden.

De belastingtarieven gaan verder omlaag. Dit heeft een gunstige impact voor je netto salaris, je krijgt iets meer salaris, maar zorgt er meteen voor dat je belastingvoordeel op de hypotheekrente wordt verlaagd.

Velen welke een hypotheek hebben, lossen deze maandelijks af middels annuïteiten of lineaire aflossing schema’s. Hierdoor daalt het leenbedrag maar ook de rente aftrek.

Je voorlopige teruggave dient dus eigenlijk jaarlijks te worden aangepast, anders is de kans groot dat je terug dient te betalen.

Via mijnbelasting.nl kan je de voorlopige teruggave aanpassen.

Belastingaangifte over 2015

Feb 14

Vanaf heden is het weer mogelijk de belastingaangifte te laten verzorgen door Administratie en Adviesbureau Vullings. Dit kan via Leef Vrij tegen een gereduceerd tarief.

Voor meer info, neem contact op met Leef Vrij (077 4678150)

belastingaangifte in 2015 over het jaar 2014

Feb 20

Het is weer aangiftetijd ! U kunt hiervoor gebruik maken van onze Leef Vrij service. We werken hierbij samen met Administratie Adviesbureau Vullings B.V. (AAV). Deze naam zult u ook vinden onder aan de uitdraai van de aangifte die u van ons ontvangt. Tevens kan het zijn dat u bij vragen over uw aangifte een e-mail of brief ontvangt via Administratie Adviesbureau Vullings B.V. Neem contact op indien er interesse is.

Corrigeren overdrachtsbelasting

Aug 27

Corrigeren overdrachtsbelasting

Er zijn notarissen die een slaatje willen slaan om de overheidsregeling door te voeren ivm de overdrachtsbelasting.

De overdrachtsbelasting is met ingang van 15 juni verlaagd naar 2% ipv 6%. Echter dit is later gecommuniceerd door de overheid. In de tussentijd waren er klanten die toch 6% betaald hebben.

Bij de overdracht van de aankoop van de nieuwe woning.

De notaris heeft de opdracht gekregen voor de klant te regelen dat de 4% teveel betaalde overdrachtsbelasting retour gaan naar de klant. Ik zou zeggen, stuur de rekening naar de overheid.

Deze zal dit met veel plezier betalen over 120 dagen.

65 plusser en pensioen

Jul 08

Als uw belastbaar inkomen op 65 jarige leeftijd niet uitkomt boven de 33500 euro, is het verstandig uw lijfrente uitkering uit te stellen tot dat u de 66 jarige leeftijd heeft bereikt. Als 66 jarige betaal je nml veel minder belasting op inkomen, dan 65-minners. In het jaar dat je 65 wordt zijn er voor u 2 tarieven van toepassing. Als je 66 jaar wordt geldt het lage tarief pas.

pensioen goed geregeld

Jul 02

Het Nederlands pensioenstelsel is het beste stelsel ter wereld

Het Pensioenstelsel in Nederland is wat Aow in combinatie met het werknemers pensioen betreft, het beste van de gehele wereld. Consultancy.nl heeft dit geconstateerd.

Zelf denk ik dat we door deel te nemen aan de Europese Unie hier weer de dupe van gaan worden, dat wij hier jaren voor gespaard hebben, maar dat ze in andere landen gewoon vergeten zijn om voor de oude dag te sparen, brengt een hogere bijdrage van in ons aan  de Euro zone met zich mee.

Overdrachtsbelasting wordt tijdelijk verlaagd

Jun 30

Het is een feit, de overdrachtsbelasting gaat omlaag!

Dit voor een duur van een jaar ingaande 15 juni. Dus iedereen die een huis heeft aangekocht en deze woning heeft laten passeren op 15 juni of later, krijgt 4% over de aankoopsom retour in het geval van kosten koper.

Vanaf nu betaalt men de komende tijd geen 6% over de aankoopsom, maar 2%. Dit geldt alleen voor particulieren.

Dit is goed nieuws te noemen, nu komt er eindelijk schot in de woningmarkt. Voor nieuwbouw telt dit dus niet. Want op nieuwbouw zit normaliter geen kosten koper.

Wel zal nu sneller een huis verkocht worden, waardoor deze mensen weer een nieuwbouwwoning kunnen gaan kopen.

Om dit alles te financieren heeft de overheid besloten bankenbelasting in te voeren.

Fiscus speelt voor kredietverstrekker

May 06

1 op de 5 personen in Nederland die belastingaangifte hebben gedaan, moesten de fiscus terugbetalen over 2010. Dit is gebleken uit een door het nationaal instituut voor budget voorlichting gehouden onderzoek. Dit kwam overigens door foutieve aanvragen, teveel gekregen toeslagen en een te hoog voorschot.