Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts in ‘Leningen’

Zeg nee tegen een gratis mobiel!!

May 01

Een telefoon bij een abonnement lijkt gratis, maar de aanschaf zit in de maandelijkse betaling!

Klinkt logisch, echter zo wordt het niet altijd ervaren.

Telecomaanbieders die telefoons van meer dan 250 euro verschaffen en deze laten betalen in termijnen (gedurende de looptijd van het abonnement, zijn vanaf 1 mei verplicht gegevens aan de klant te vragen, oa welke vaste lasten hij/zij heeft en wat het inkomen is . Ook moeten zij een inkomenslastentoets bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) doen.

Deze regels zijn volgens AFM  (Autoriteit Financiële Markten)  nodig om overkreditering te voorkomen en te toetsen of er maandelijks voldoende ruimte is om de lening terug te betalen.

Koop op afbetaling is een vorm van krediet waarop de AFM toezicht houdt. Voor wat betreft de kredietverstrekking bij de aanschaf van een mobieltje op afbetaling, is de AFM vanaf 1 mei belast met het toezicht op alle Nederlandse telecomaanbieders.

 

Het telefoonkrediet wordt vanaf 250 euro bij het BKR geregistreerd. De aanschaf van een mobieltje op afbetaling heeft dus gevolgen voor de maximale leencapaciteit bij de aankoop van een woning.

Een Iphone op afbetaling betekent dat men ongeveer 8500 euro minder leencapaciteit heeft,  als je dus een gezins abonnement op naam hebt van 4 telefoons dan kan men al snel 35.000 euro minder lenen.

Deze regeling geldt vanaf 1 mei, dus alle telefoons welke verschaft zijn, voor 1 mei vallen buiten deze regel.

 

consumptieve kredieten te hoog retour rente

Oct 15

Verstrekkers van consumptieve kredieten moeten rente terugbetalen als ze particuliere klanten meer krediet hebben verstrekt dan volgens de eigen normen is toegestaan. Dat schrijft de juridische website LegalDutch maandag naar aanleiding van een recente gerechtelijke uitspraak.

Het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde op 17 september dat kredietverstrekker Afab Geldservice bv in strijd met haar zorgplicht heeft gehandeld, door een consument een bedrag uit te lenen dat boven de eigen leennorm lag: er was hier sprake van overkreditering. De klant gebruikte de extra leenruimte om het dak van zijn woning te repareren.

Over het teveel verstrekte krediet moet Afab de rentetermijnen terugtalen. Deze uitspraak van het hof creeert volgens LegalDutch belangrijke jurisprudentie. De eenvoudige formule voor de schadevergoeding zou van toepassing kunnen zijn op een grote groep mensen met een consumptieve lening.

De vraag is of deze formule ook geldt voor hypotheekleningen. Dit zou een grote potentiele claim kunnen betekenen voor Nederlandse banken, die vooral in de jaren voor de kredietcrisis van 2008 veel hoge hypotheken afsloten.

De Autoriteit Financiele Markten (AFM) constateerde enkele jaren geleden dat circa 15-20% van de verstrekte hypotheken uit deze periode onverantwoord hoog was. De rechter hoeft het daar echter lang niet altijd mee eens te zijn, stelt advocatenbureau 2BW maandag in een commentaar op de Afab-zaak.

Lening of niet?, de hypotheek advsieur toetst

Sep 12

De auto begeeft het onverwacht of u wilt uw huis graag op korte termijn verbouwen. U kunt dan overwegen om geld te lenen. Maar past de lening die u wilt afsluiten in uw persoonlijke budget? Dat kunt u snel en simpel vaststellen met de Risicometer Lenen.

Past de lening in uw begroting?

Lenen kost geld door de rente die u moet betalen. Een lening brengt een maandelijkse betalingsverplichting met zich mee, vaak voor langere tijd. Uw vaste lasten worden hoger en uw vrije bestedingsruimte wordt daardoor lager. Blijft er genoeg geld over voor uw andere uitgaven? De leefvrij hypotheek adviseur toetst aan de hand van een leningmeter of het betaalbaar is en betaalbaar blijft.

nieuwe informatie site Leefvrij

Aug 13

Leefvrij is bezig om een nieuwe site te lanceren in hetzelfde jasje als waar de ‘klik en sluit site’ van Leefvrij in is gehezen.

De klik en sluit site van Leefvrij is te vinden onder http://www.leefvrij.nl

De site welke binnenkort vervangen wordt, is de site http://www.leefvrij.nu

Medio September zal dit gestalte gaan krijgen.

Medio augustus is ook de site http://www.nieuweuitvaartverzekeringen.nl geheel vernieuwd en werkend.

Leefvrij heeft verder besloten de aantal sites welke ze onder beheer hebben, drastisch in te krimpen.

Afgelopen jaar waren er tientallen sites actief. Dit wordt drastisch verlaagd naar enkele sites.

De sites welke vooralsnog blijven bestaan zijn:

http://www.nieuweuitvaartverzekering.nl ( hier kan men uitvaartverzekeringen vergelijken en zelf afsluiten)

http://www.finabeet.nl (hier vindt men alledaagse berichten welke betrekking hebben op de financiele wereld)

http://www.leefvrij.nu (de adviessite van Leefvrij, louter informatieve berichtgeving)

http://www.leefvrij-huizen.nl (op deze site kan men gratis woningen te koop aanbieden)

http://www.mijnhypotheekrente.nl (op deze site kan men een afspraak aanvragen voor een hypotheekgesprek)

Alle sites worden volledig beheerd, en bijgehouden.

De site http://www.mijnhypotheekrente.nl zal in de nabije toekomst geheel aangepast gaan worden.

 

 

 

Microkrediet, Qredits en Leefvrij

Jul 20

Leefvrij gaat vanaf 2014 diensten aanbieden van Qredits.

Wie is Qredits?

Qredits Microfinanciering Nederland is een stichting zonder winstoogmerk. Qredits verleent microkredieten om startende en bestaande ondernemers te helpen bij het (door)starten van hun bedrijf. Dit helpt hen enorm, want via het reguliere circuit is het voor kleine ondernemers steeds moeilijker om een krediet te krijgen. Daarnaast beschikken deze bedrijven meestal niet over het juiste netwerk. Om ondernemers zo succesvol mogelijk te laten zijn biedt Qredits naast krediet ook coaching en e-learnings aan. Qredits is opgericht in januari 2009 en heeft inmiddels ruim 3.800 microkredieten verstrekt.

Voordelen voor ons als Leefvrij en u als klant:

Het wordt voor ondernemers steeds moeilijker om een krediet te krijgen. Uw relatie zal u daarom dankbaar zijn als u hem wijst op de mogelijkheden bij Qredits.

•             Met Qredits hebben we echt wat te bieden aan ondernemers die krediet nodig hebben. Het versterkt de band met U. Het past in ons totaal concept

•             Wij bewijzen zo onze meerwaarde. De mogelijkheden die Qredits biedt zijn nog niet bekend bij veel ondernemers. Door onze doorverwijzing voor coaching of microkrediet, kunnen wij u op het gebied van verzekeringen, financieringen en administratie van dienst zijn.

 

kredieten worden duurder voor mkb bedrijven

Jun 13

Uit gesprekken van het FD met Rabobank, ING en ABN Amro blijkt dat de Nederlandse
grootbanken de tarieven voor mkb-bedrijven gaan opschroeven. Oorzaak is de
toename van het aantal bedrijven dat onder bijzonder beheer wordt geplaatst.
Steeds meer kleine en middelgrote bedrijven moeten vallen onder de afdeling
‘bijzonder beheer’, soms loopt dat op tot 25 procent van de mkb-klanten. Dit
zijn bedrijven die volgens de banken extra aandacht nodig hebben omdat er een
relatief groot risico bestaat op wanbetaling. Volgens de banken worden de
kosten van de toegenomen risico’s op dit moment nog niet doorgerekend. Zouden
ze dat wel doen, dan zou de rente voor bedrijven die onder bijzonder beheer
vallen op kunnen lopen met 1,3 procentpunt. ING stelt in de krant dat de jaarlijkse
risicokosten vanwege de crisis zijn vertwintigvoudigd van 100 miljoen euro tot
2 miljard euro. De banken stellen dat het onvermijdelijk is dat de kosten van
de toegenomen risico’s gaan worden doorberekend aan de bedrijven. Mkb-bedrijven
op hun beurs zijn niet echt te spreken over hun bank, zo bleek onlangs uit
onderzoek van Z24. De drie grootbanken kregen een magere voldoende van hun
klanten. Kredietverlening bleek een van de heikele punten. Tweederde van de
ondernemers die bij de bank had aangeklopt voor een krediet, heeft de afgelopen
twee jaar nul op het rekest gekregen. Ook bleek uit het onderzoek dat de banken
de teugels heel vaak al hebben aangehaald en voorwaarden rond bestaande
kredieten al hebben aangepast. Tien procent van de ondernemers had te maken
gekregen met een hogere risico-opslag op de rente van zijn bestaande krediet.

Interbank verhoogd krediet rente, andere volgen

Sep 04

Interbank verhoogd per direct de rente op de kredieten die uitstaan.

Defam en Credivance zullen eind dit jaar volgen. Dit heeft allemaal te maken met het volgende:

De wettelijke rente is per juli verhoogd van 15 naar 16%

De problemen op de Europese financiële markt leiden tot onzekerheid over de renteontwikkelingen en een inkrimping van de volumes van de beschikbare financiële middelen.

Dit heeft een stijging van de inkooprente tot gevolg, genaamd fundingkosten.

Leningen worden onterecht geweigerd door slechte kredietscore

Aug 24

Veel   Nederlanders die een geld lening aanvragen, heeft zo’n slechte kredietscore of kredietwaardigheid, dat zij direct al worden afgewezen.  Freo een grote kredietverstrekker concludeert dit. Veel mensen hebben onbewust nog leningen of kredieten die aangemeld staan bij het  BKR terwijl er geen openstaand saldo op deze gemelde rekeningen staan. Hierdoor kunnen klanten soms geen lening afsluiten, omdat een kredietverstrekker is ‘vergeten’ om het bestaande krediet af te melden na inlossen dor de klant.

Vaak krijg je van kredietverstrekkers een pas, die je vervolgens zelf niet activeert, echter deze mogelijk te gebruiken pas die een lening vertegenwoordigt, staat wel in het Bkr genoteerd.

Verstandig is om bij twijfel een bkr lijst op te vragen, je krijgt dan binnen 2 weken alle gegevens uit dit systeem opgestuurd.

woz krediet steeds meer in trek

Jul 27

Woz krediet is een krediet die gebruik maakt van de woz waarde van de woning. Dit vermeningvuldigt men met factor 1.5. De hypotheek die er op rust wordt in aftrek genomen op de woz waarde. Het bedrag wat over blijft kan worden opgenomen door de klant als de inkomens en andere voorwaarden akkoord zijn. Het betreft een minimum bedrag van 15000 euro.

Steeds meer tussenpersonen  zien de voordelen van een WOZ-krediet t.o.v. een hypotheekvraag voor een 2e hypotheek of onderhandse opname. De kosten voor de klant zijn vele malen lager dan bij een hypotheek. Dit omdat er veel minder handelingen aan te pas komen en veel minder man uren. De extra kosten zoals de notaris en de taxatie zijn ook niet van toepassing op een krediet. De rente is weliswaar wat hoger, maar weegt niet op tegen de extra kosten bij een 2e hypotheek. Vooral de snellere afwikkeling heeft gezorgd voor een explosieve groei in het aantal kredieten.

Daarnaast kan het zijn dat het krediet fiscaal onder voorwaarden ook aftrekbaar is.

Rentekosten weg er mee

Jul 03

Jaarlijks staan we over het gehele jaar gemiddeld in Nederland meer dan 9 miljard euro rood.

Dit kost ongemerkt zo’n 20% per jaar.

Dus als je gemiddeld 1000 euro achter loopt met aanvullen van de rekening, kost u dit zo’n 200 euro per jaar.

Elke rekening heeft een ander percentage wat het kost om rood te staan. Verstandig is het dan ook om eerst de rekeningen met een hoge roodstand rente in te lossen. Denk aan de verzendhuis kredieten.

Daarna ga je de andere rekeningen proberen in te lossen.

Wat ik in de dagelijkse adviespraktijk vaak tegen kom, is dat men op een rekening aan het sparen is, maar rood staat op de lopende rekening. Dit is niet slim.

De spaarrekening rente is ten aller tijden lager dan die van de krediet faciliteit.

Dus heeft u spaargeld, los dan uw krediet en af.

Kijk ook eens sceptisch naar kredieten met daar aan een gekoppelde polis, om het krediet ooit in te lossen. (ABN deed dit vaak en ook DSB) op het krediet betaal je 8 tot 10 %, en je stopt per maand geld in de polis waar je hoopt 6% rendement te maken. Je kunt de inleg dus beter meteen gebruiken om het krediet in te lossen.