Zoeken

Volg RSS Feeds

 

Posts in ‘Pensioenen’

Conservatrix dooft de lampen

Dec 08

Conservatrix failliet

 

Conservatrix, een verzekeraar op het gebied  van lijfrente (aanvulling op uw pensioen) en spaarpolissen. Helaas vernomen wij op 8 december 2020 via het NOS  journaal het bericht dat Conservatrix  failliet is verklaard.

Wat is er nu precies aan de hand?

 

(Onderstaand bericht is een kopie van de tekst stichting polishouders Conservatrix )

Voor het eerst en na ruim 144 jaar rapporteert Conservatrix in het SFCR (Solvency and Financial Condition Report) over het boekjaar 2019 een negatief eigen vermogen. Dit eigen vermogen is de basis voor toekomstige uitkeringen: op de einddatum van de levensverzekering of bij overlijden van de verzekerde. Deze verontrustende rapportage volgt op een aantal belangrijke andere verontrustende gebeurtenissen:

  1. Op 15 mei 2017 vond er een gedwongen overdracht van de aandelen van Conservatrix plaats voor 1 euro naar Trier Holding B.V. Dit gebeurde op verzoek van DNB (De Nederlandse Bank) en in afstemming met de Minister van Financiën. Daarbij zou Conservatrix volgens DNB ‘in veilige haven’ zijn gebracht. En daarbij werd aan polishouders van Conservatrix de concrete toezegging gedaan dat het kapitaal van Conservatrix zou worden versterkt met 88 miljoen euro. En dat een stabiele een duurzame toekomst zou zijn verzekerd.
  2. In mei 2018 verscheen het jaarverslag over het boekjaar 2017 waarin duidelijk werd dat er nooit een echte kapitaalversterking heeft plaatsgevonden. In plaats daarvan werd er een bijzondere herverzekeringsconstructie op Barbados tot stand werd gebracht.
  3. Op 21 april 2020 rapporteerde Conservatrix voor het eerst in de historie een negatief eigen vermogen. Dat stond te lezen in de Solvency and Financial Condition Report (SFCR) 2019, als gepubliceerd door Conservatrix.
  4. Op 1 juli 2020 rapporteerde Conservatrix nog dramatischere cijfers, eveneens over het boekjaar 2019. Dat stond te lezen in een aangepaste SFCR en een berichtje op de website van Conservatrix. Op 7 augustus 2020 kwam daar nog een correctie overheen.
  5. In december 2019 heeft er een onbegrijpelijke schikking met desastreuze gevolgen voor de polishouders van Conservatrix plaatsgevonden. Onder druk van de verzekeringstoezichthouder van de Amerikaanse staat North-Carolina (NC Department of Insurance) is de herverzekeringsovereenkomst tussen Conservatrix en Colorado Bankers Life (CBL) met goedkeuring van DNB beëindigd.
  6. Op woensdag 19 augustus heeft rechter Max Cogburn in de federale rechtbank in Charlotte, in Verenigde Staten van Amerika (VS), een vonnis van 87 maanden gevangenisstraf uitgesproken tegen Greg Lindberg. Greg Lindberg is met zijn Trier Holding B.V. de enig aandeelhouder van Conservatrix.
  7. Op maandag 21 september heeft DNB formeel het roer overgenomen van de directie en Raad van Commissarissen bij Conservatrix door het aanstellen van een Wft-curator.
  8. Op woensdag 8 december heeft de rechtbank in Amsterdam het faillissement van Conservatrix uitgesproken.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de site: stichtingpolishoudersconservatrix.nl

 

Op deze site kunt u zich kosteloos aanmelden en vervolgens wordt u door de stichting volledig op de hoogte gehouden inzake het Conservatrix nieuws.

Meld u nu aan! https://stichtingpolishoudersconservatrix.nl/aanmelden/

Samen staan we sterker.

 

Helaas is er op dit moment  geen verdere informatie hoe het verder gaat met de polis(sen) door Conservatrix uitgebracht.Dit gezien de prille gebeurtenis is er nog geen verdere informatie verstrekt door De Nederlandse Bank.

wanneer gaan we met pensioen

Oct 03

56% van de mensen tussen de 21 tot 57 jaar denkt uiterlijk op zijn 67ste te kunnen stoppen, terwijl voor dit voor deze groep waarschijnlijk later wordt. Veel mensen verwachten nog steeds eerder te kunnen stoppen met werken dan de AOW-leeftijd. Zij weten niet dat voor hen de AOW-leeftijd gekoppeld wordt aan de (stijgende) levensverwachting. Dit blijkt uit onderzoek van Wijzer in geldzaken in het kader van de Pensioen3daagse 2013 onder de beroepsbevolking.

collectieve pensioenregelingen

Oct 17

Als je zelf spaart, dan spaar je, je eigen spaarpot bij elkaar. Spaar je in een collectieve pensioenregeling (bijvoorbeeld via de werkgever), dan ben je solidair met alle deelnemers in de pensioenregeling. Er wordt berekend hoeveel geld nodig is voor iedereen en dat wordt omgeslagen over alle deelnemers (jong, oud,man,vrouw,fulltimer,parttimer,laag of hoog inkomen).

Pensioenen staan op dit moment hevig onder vuur, omdat er in een pensioenfonds veel belegd is, waardoor de dekkingsgraad veel te laag ligt door slechte beleggingsresultaten.

Aow in Nederland zo slecht nog niet

Sep 25

De afgelopen 3 jaar is Nederland door De Melbourne Global Pension Index  van Mercer, als beste naar voren gekomen als het gaat om het pensioenstelsel. Ook de regeling vande AOW en het aanvullend pensioen behoorde bij deze uitslag.

Het onderzoek werd gedaan over 16 landen. Zwitserland was nummer 3 en Australie nummer 2.

Wij Nederlanders klagen veel over de slechte regelingen. Maar uit dit onderzoek blijkt dat we te goed gewend waren, en nog steeds zijn.

Spaarloonregelingen stoppen per 1 januari 2012

Aug 17

Om de economie te stimuleren zijn er diverse deblokkering momenten in het verleden geweest van de spaarloonrekening.

Nu heeft de overheid geld nodig, en schaffen ze definitief de spaarloonrekening af. Hier mee subsidiëren ze de tekorten ivm lagere overdrachtsbelasting.

Deze overdrachtsbelasting is tijdelijk van 6% naar 2% gegaan, ik ben benieuwd of ze dit ooit nog terug draaien.

In het verleden waren er veel mensen die via de spaarloonrekening spaarden voor de oude dag. Hiervoor was het in beginsel ook bedoeld. Verzekeraars en tussen personen sprongen hier handig op in met een lijfrente polis of een spaarpolis. De mensen die in het verleden zo’n polis heben afgesloten met het mooie belastingvoordeel worden door de overheid nu weer gekort. Zij dienen nu de inleg via de eigen rekening te betalen. De inleg blijft hetzelfde, echter de overheid betaald niet meer mee middels de spaarloonrekening. Dit betekent dat de klant gemiddeld ongeveer 20 euro meer betaalt per maand.

Overheden gaan steeds meer bezuinigen, werkgevers gaan het pensioen steeds meer vereenvoudigen, dus ook hier op bezuinigen. Denk maar aan het  casinopensioen.

Dus het is verstandig zelf aan pensioenopbouw te doen. Vroeger was het ook de waarde van de woning die flink steeg, dus als je en koopwoning had, was er flinke overwaarde, dit is nu ook nog maar de vraag.

Als men zelf spaart voor de oude dag, heeft men de toekomst ook  in eigen hand.

Dus als je de spaarloonrekening gebruikt als premie voor een levensverzekering dan zijn de volgende mogelijkheden, eventueel van toepassing:

–          Betalen vanuit de lopende rekening en niet meer met  de spaarloonrekening (als deze leeg is)

–          Premie wordt uit de waarde van de polis onttrokken.

–          Premievrij maken van de polis, dus stoppen met inleggen, maar polis laten lopen

–          Stoppen en afkopen van de polis dus beëindigen

Het is niet te zegen wat het verstandigst is, dit is per persoon mogelijk anders. Dus overleg met je tussenpersoon. De partij waar je het ooit hebt gesloten heeft er toen ook aan verdiend.

Leefvrij gaat haar klanten benaderen om te kijken wat het beste is voor degene, en wat de wens is van de klant.

Mocht u geen tussenpersoon meer hebben kunt u ook bij ons terecht. Vul het contact formulier in op http:www.leefvrij.nu

mijnpensioenoverzicht

Jul 22

Wat gaat er gebeuren met de pensioenleeftijd? De politiek raakt er niet over uitgepraat en de kranten staan er vol van. De kans is groot dat de pensioenleeftijd zal worden opgetrokken naar 67 jaar. U ontvangt straks misschien later uw AOW en het is niet zeker of u wel met 65 jaar kunt stoppen met werken.

De website mijnpensioenoverzicht .nl geeft u een indruk van hoe u er voorstaat. Op deze website kunt u zien welke rechten op AOW en aanvullend pensioen u hebt opgebouwd. De overheid stimuleert burgers om zelf een (aanvullend) pensioen te regelen.  Het is minder moeilijk dan het lijkt. Het is vooral van belang om hiermee tijdig te beginnen.

Gelukkig zijn er degelijke financiële producten die een inkomensterugval na uw pensionering helpen voorkomen. Het spreekt vanzelf dat deze producten geen beleggingscomponent hebben: met uw oudedagsvoorziening wilt u immers geen gokje wagen. Betrouwbare kapitaal- of lijfrenteverzekeringen kenmerken zich door een gegarandeerde opbrengst en een winstbijschrijving.

Verstandig is, dat u zich laat uitleggen wat de pensioenregels voor u gaan betekenen. In een persoonlijk gesprek zijn er altijd adviseurs die u graag berekenen hoe u met weinig moeite een goede voorziening kunt opbouwen zodat u op het door u gewenste moment kunt stoppen met werken

Als je wilt inloggen op mijnpensioenoverzicht . nl heb je je digi d code nodig.

partnertoeslag wordt verlaagd

Jul 13

De 1e kamer heeft het wetsvoorstel van minister Kamp goedgekeurd. Per 1 augustus wordt de aow partnertoeslag verlaagd. De aow partnertoeslag daalt dan met 10%.

Als een gezamenlijk inkomen van een huishouden onder de 30000 euro komt dan is de aanpassing niet van toepassing.

Deze aanpassing bespaart de staatskas 100 miljoen euro.

Dit geheel staat los van de afschaffing van de partnertoeslag in de toekomst. In 2015 wordt de partnertoeslag afgeschaft.

Nieuwe Pensioenproducten op de markt

May 28

Op dit moment worden er nieuwe pensioenproducten op de markt gebracht, die volledige openheid geven. Zo kunnen de meeste maatschappijen vermelden dat er meer dan 99% wordt geïnvesteerd.

Er wordt op een andere manier gedacht, gekeken en gecommuniceerd. Wat vroeger allemaal gratis leek, heeft toch een prijs die uiteindelijk door de eind gebruiker wordt betaald. Alle kosten worden openbaar gemaakt. Zowel de kosten van de adviseur als van de verzekering maatschappij. Werkgevers en werknemers weten nu in een oogopslag waar ze aan toe zijn. De kosten worden ook geheel van elkaar gescheiden zodat het een overzichtelijk verhaal wordt. Dit is ook de manier hoe de vele intermediairs in Nederland willen werken.

Kijk eens op mijnhypotheekrente.nl deze intermediair doet dit al geruime tijd op het gebied van hypotheken.

Banken zullen zeer binnenkort ook hun kostenstructuur kenbaar moeten maken. Zij hebben dit tot nu toe niet hoeven doen, maar zijn gaandeweg hier wel mee bezig.

72% Nederlanders onbekend met latere pensioen

Apr 16

Van de werkzame Nederlanders in loondienst is 72% niet bekend met zijn of haar pensioen. In 200g betrof dit nog 66%. Er is dus een flinke stijging, of de situatie is complexer geworden. opzichte van. Dit is  uit onderzoek gebleken van Wijzer in geldzaken.

Onbekend met latere pensioen is 72% van de Nederlanders Van de werkzame Nederlanders in loondienst is 72% niet bekend met zijn of haar pensioen. In 200g betrof dit nog 66%. Er is dus een flinke stijging, of de situatie is complexer geworden. opzichte van. Dit is  uit onderzoek gebleken van Wijzer in geldzaken.