Zoeken

Volg RSS Feeds

 

financiële veranderingen in 2020

Jan 17

Vanaf januari 2020 zal het belastingstelsel in Nederland wijzigen.

We gaan van meerdere belastingschijven naar een vereenvoudigd systeem van drie belastingschijven met maar twee tarieven. Ook worden de heffingskortingen aangepast. Het vermogen in box drie (sparen beleggen, wordt op een andere manier berekent dan in het verleden gebruikelijk was).

De afbouw van de hypotheekrente gaat onverminderd verder, en wordt in 2020 nog eens versneld. De woz waarde zal blijven stijgen nu de huizen prijzen dit ook doen. Wel zal de bijtelling een iets lager percentage (eigen woning forfait percentage) zijn van de woz waarde.

Controleer ook  de voorlopige teruggave mocht je hier gebruik van maken. Het kan zijn dat je deze door bovenstaande omlaag dient aan te passen. Hier dien je ook kien op te zijn als je een (gedeelte) (box 1) annuïteiten hypotheek hebt of lineaire hypotheek.

De stijging van de AOW  gerechtigde leeftijd gaat minder snel dan voorheen is afgesproken. De levensverwachting blijft wel gekoppeld aan de AOW leeftijd. Vanaf 2025 wordt 1 jaar hogere levensverwachting gekoppeld aan 8 maanden latere ingang van de AOW.

Bij Richard Richard Hendrix is sinds 2000 financieel adviseur bij Leef Vrij. Hij is woonachtig in Horst en houdt zich veelvuldig bezig met advisering op het gebied van financiële producten. Naast dat hij hier vele uren van de dag mee in de weer is, doet hij aan hardlopen. Hard is daarbij wellicht wat overdreven, toch grote kans dat je hem wel eens voorbij hebt zien tjokken.

Discussieer mee!