Zoeken

Volg RSS Feeds

 

IDD Insurance Distribution Directive (IDD)

Nov 09

Op 1 oktober 2018 aanstaande treedt de IDD in werking. In verband hiermee zijn onder andere de Wft en Bgfo aangepast. Veel onderwerpen die in de IDD worden geregeld waren al onderdeel van de huidige Nederlandse wet- en regelgeving en daardoor is de impact van de IDD voor de financieel dienstverlener relatief beperkt. Toch zijn er een drietal punten die voor u als financieel dienstverlener belangrijk zijn:

  • Op dit moment moeten onze medewerkers die zich bezighouden met advisering aan klanten voldoen aan de vakbekwaamheidseisen. Na de inwerkingtreding van de IDD moeten ook de leidinggevenden van deze medewerkers voldoen aan kennis- en vakbekwaamheidsvereisten. Gelukkig is bij Leef Vrij alles geborgd.
  • Voortaan moet een IPID (verzekeringskaart) aan de klant worden verstrekt voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst.
  • De verzekeraar die het product aanbiedt moet de het IPID beschikbaar stellen , zodat wij deze beschikbaar kunnen stellen aan de klant.
  • De verzekering moet aansluiten bij de wensen en behoeften van de klant. We gaan daarbij uit van de informatie die verstrekt wordt door de klant. Daarbij moet de adviseur kunnen aantonen op basis van welke feiten hij of zij tot het advies voor een bepaalde verzekering is gekomen. Deze vastlegging mag volgens de AFM schriftelijk, maar ook bijvoorbeeld via de opname van een telefoongesprek of een persoonlijk onderhoud met de klant.
Bij Richard Richard Hendrix is sinds 2000 financieel adviseur bij Leef Vrij. Hij is woonachtig in Horst en houdt zich veelvuldig bezig met advisering op het gebied van financiële producten. Naast dat hij hier vele uren van de dag mee in de weer is, doet hij aan hardlopen. Hard is daarbij wellicht wat overdreven, toch grote kans dat je hem wel eens voorbij hebt zien tjokken.

Discussieer mee!