Zoeken

Volg RSS Feeds

 

financiële veranderingen in 2020

Jan 17

Vanaf januari 2020 zal het belastingstelsel in Nederland wijzigen.

We gaan van meerdere belastingschijven naar een vereenvoudigd systeem van drie belastingschijven met maar twee tarieven. Ook worden de heffingskortingen aangepast. Het vermogen in box drie (sparen beleggen, wordt op een andere manier berekent dan in het verleden gebruikelijk was).

De afbouw van de hypotheekrente gaat onverminderd verder, en wordt in 2020 nog eens versneld. De woz waarde zal blijven stijgen nu de huizen prijzen dit ook doen. Wel zal de bijtelling een iets lager percentage (eigen woning forfait percentage) zijn van de woz waarde.

Controleer ook  de voorlopige teruggave mocht je hier gebruik van maken. Het kan zijn dat je deze door bovenstaande omlaag dient aan te passen. Hier dien je ook kien op te zijn als je een (gedeelte) (box 1) annuïteiten hypotheek hebt of lineaire hypotheek.

De stijging van de AOW  gerechtigde leeftijd gaat minder snel dan voorheen is afgesproken. De levensverwachting blijft wel gekoppeld aan de AOW leeftijd. Vanaf 2025 wordt 1 jaar hogere levensverwachting gekoppeld aan 8 maanden latere ingang van de AOW.

Maak je gebruik van voorlopige teruggave hou dan rekening met onderstaande:

Jan 03

De maximale hypotheekrenteaftrek wordt vanaf komend jaar versneld afgebouwd.

Huizenbezitters die hun hypotheek grotendeels hebben afgelost, dienen een groter deel van de woningwaarde bij hun inkomen op te tellen, De Wet Hillen wordt nml verder afgebouwd.

De bijtelling voor je huis (het eigen woningforfait) gaat iets omlaag (van 0,65 naar 0,6% in de meeste situaties), omdat de huizenprijzen stijgen dus ook de woz waarde, waar mee gerekend wordt, zal dit niet tot een zeer positief resultaat lijden.

De belastingtarieven gaan verder omlaag. Dit heeft een gunstige impact voor je netto salaris, je krijgt iets meer salaris, maar zorgt er meteen voor dat je belastingvoordeel op de hypotheekrente wordt verlaagd.

Velen welke een hypotheek hebben, lossen deze maandelijks af middels annuïteiten of lineaire aflossing schema’s. Hierdoor daalt het leenbedrag maar ook de rente aftrek.

Je voorlopige teruggave dient dus eigenlijk jaarlijks te worden aangepast, anders is de kans groot dat je terug dient te betalen.

Via mijnbelasting.nl kan je de voorlopige teruggave aanpassen.

Waarom je geen hypotheek krijgt

Sep 13

Leef Vrij heeft vele mogelijkheden in hypotheeksoorten, hypotheekvormen, hypotheekverstrekkers, en acceptatiecriteria. Voor een eerste eigen woning zijn er vele mogelijkheden. Waarom krijg je dan geen hypotheek? De voorwaarden en mogelijkheden zijn bij elke geldverstrekker anders. Zeker als er verschillende problemen in 1 dossier zitten is het moeilijk. Het 1 wordt geaccepteerd maar het ander niet,  bij een andere verstrekker is het weer andersom. De kennis van een adviseur is zeer belangrijk.  Het kennen van de voorwaarden per verstrekker en dit vertalen in mogelijkheden is een pre. Daarnaast is veel bespreekbaar, maar je moet wel de weg weten. Vele mensen denken even een financiering te kunnen regelen, het is immers simpel. Maar is dit wel zo? Denk eens aan het belastingstelsel, een eerdere hypotheek en de aftrekbaarheid van de rente, verbroken relatie in combinatie met een woning. Een veel voorkomende opmerking is, dat de geldverstrekkers we erg veel willen weten en dat er vele documenten moeten worden aangeleverd ter controle. Maar ja, het gaat ook niet om een pakje suiker. Ook heeft de geldverstrekker een grote verantwoordelijkheid.

Hieronder een kleine greep van die mogelijkheden die we bieden bij geldverstrekkers.

• Vergoedingsvrij aflossen met eigen middelen is toegestaan
• Meefinancieren energie besparende voorzieningen mogelijk NHG-volgend (nationale Hypotheek Garantie)
• Rente meenemen bij verhuizen is mogelijk
• Overbrugging voor zowel verkocht als niet-verkocht onderpand mogelijk
• Koopconstructies acceptabel NHG-volgend
• NHG-hypotheek oversluiten met maar 1 euro borgtochtprovisie mogelijk
• Vergoeding bouwdepot = hypotheekrente
• Zelfstandigen vanaf 1 jaar actief onder voorwaarden acceptabel
• Perspectiefverklaring wordt door geaccepteerd
• Inkomensverklaring Ondernemer wordt geaccepteerd maar hoeft niet
• Overlijdensrisicoverzekering is niet verplicht maar wellicht wel wenselijk
• Inkomensbepaling door het aantonen van UWV-verzekeringsbericht toegestaan (maar niet verplicht)
• Inkomen uit PGB onder voorwaarden toegestaan en meegenomen in de toetscriteria
• Werkelijke lasten toets onder voorwaarden toegestaan bij AOW-gerechtigden
• Kredietlast wordt getoetst op 2%. Als de werkelijke last lager ligt en deze tijdens de looptijd niet kan wijzigen, dan toetsen we op basis van de werkelijke last

geld storten, overheid wil weten waar het vandaan komt !

Aug 26

banken zijn verplicht te vragen waar het geld vandaan komt wat je stort op je eigen rekening. Dus als je meer dan 3.000 euro stort op je rekening kun je de vraag verwachten: “waar komt het geld vandaan?”

Verplichte vastlegging van verklarende documenten over de herkomst bij contante transacties vanaf bepaalde grenzen.

De overheid gaat hier heel ver in. Het is zelfs zo dat je moet aantonen dat het bijvoorbeeld van de verkoop van je auto komt door bijvoorbeeld een vrijwaringsdocument te tonen. Om uitvoering te geven aan de derde Europese anti-witwasrichtlijn, is de Wwft van kracht. De Wet MOT heeft plaats gemaakt voor deze regelgeving en wordt opgenomen in deze nieuwe wetgeving. Dit om het witwassen van geld onmogelijk te maken. De Fiod controleert hier streng op en als men geen melding maakt riskeert men hoge boetes.

Ook briefjes van 200 euro zijn moeilijk inwisselbaar, en van 500 euro al helemaal niet meer.

Een bankmedewerker zal bij elke storting van 3.000 euro een rapportje moeten schrijven en dit vast leggen En als je denkt dan stort ik het in een aantal keren, ook dan wordt dit gezien als storting van 3.000 euro of meer, en zal de bankmedewerker alles moeten vastleggen. Over dit vastleggen hoeft de bankmedewerker de klant niet van op de hoogte te stellen.

kinderbijslag en verdiensten van het kind

Aug 05

 bijverdiensten van de kinderen kunnen invloed hebben op de hoogte van de bijslag.

Voor kinderen van zestien en zeventien kan het zijn dat  bijverdiensten invloed hebben op het recht op de kinderbijslag. De grens ligt bij  1.285 euro NETTO per kwartaal. Als kinderen meer verdienen vervalt het recht op kinderbijslag. Voor het kwartaal waar de zomervakantie in valt, gelden gelukkig andere regels. Kinderen mogen in de maanden van de schoolvakantie meer verdienen zonder dat de kinderbijslag gekort wordt.

wat is de definitie van een ongeval ?

Aug 01

‘Ongeval’ wordt in veel polis-voorwaarden van verzekeringsmaatschappijen omschreven als een plotselinge, ongewilde, van buiten komende, onmiddellijke  inwerking met geweld gepaard, die schade  tot gevolg heeft.

Yarden in het nieuws

Jul 02

De pakketverzekering van Yarden is niet meer toereikend om de kosten van de uitvaart te betalen zoals in beginsel over een gekomen

De alsmaar toenemende kosten van uitvaarten spelen Yarden parten, vanaf  1 januari volgend jaar (2020) zal de stijging van de prijzen door de klanten zelf betaald moeten worden.

Deze maatregelen zijn nodig om er voor te zorgen dat Yarden meer geld in kas houdt om toekomstige uitkeringen te kunnen blijven doen. Op dit moment zijn de financiële buffers ver onder de gestelde eisen van De Nederlandse Bank

Het betreft hier (nagenoeg) geen polissen welke Leef Vrij heeft gesloten.

De polissen welke Leef Vrij heeft geadviseerd, en adviseert, zijn polissen met een kapitaal uitkering. De hoogte van deze uitkering is door de klant bepaald waarmee de klant zelf een uitvaart kan bekostigen.

 

We kunnen ons voorstellen dat u toch vragen heeft, u kunt altijd met ons contact opnemen

Van Ninhuys Assurantien Overgenomen door Leef Vrij

Jul 01

Leef Vrij heeft per 1 juli 2019 het assurantie kantoor van de heer Van Ninhuys overgenomen.

Wij als Leef Vrij gaan ons uiterste best doen, om de klanten een goede service te bieden, en hopen dat ze snel het welkoms gevoel hebben, en ons ook een warm hart toedragen.

Wilmar Van Ninhuys is er van overtuigd dat zijn klanten goed bediend worden door Leef Vrij, waar wij natuurlijk voor zorg dragen.

Leef Vrij heeft vestigingen in Afferden en Sevenum. Ook komen de adviseurs bij u thuis.

Wat is er gedekt bij je reisverzekering?

Jun 15

Een reisverzekering is modulair opgebouwd. Je kunt dus onderdelen toevoegen of weglaten.

Onderdelen welke in een reisverzekering kunnen zitten, zijn bijvoorbeeld:

 • Bagage dekking
 • Wintersport
 • Onderwatersport
 • Gevaarlijke sporten
 • Studie of stage
 • Geneeskundige kosten
 • Annuleringsverzekering
 • Ongevallenverzekering
 • Europa of werelddekking
 • Contant geld
 • Zakenreis
 • In Nederland en in buitenland dekking
 • Automobilistenhulp
 • Samengestelde reis vergoeding
 • Een persoons / meer persoons

 

Automobilistenhulp uitgelicht:

Veel reisverzekeringen bieden de dekking automobilistenhulp tegen extra premiebetaling aan.

Hiermee kun je hulp krijgen voor als je auto tijdens de vakantie defect raakt. De hulp kan bestaan uit:

 • Afslepen van de auto naar een nabijgelegen autogarage;
 • Toesturen van auto onderdelen, indien deze niet aanwezig zijn;
 • Rechtsbijstand bij afhandelen van schade met een ander voertuig;
 • Kosten voor terughalen naar Nederland van de voertuig;
 • Kosten van vernietiging van een te zwaar beschadigd voertuig;
 • Extra verblijfkosten vanwege uitval voertuig;
 • Vervangend vervoer.

De voorwaarden kunnen per verzekeraar verschillen, vooral voor vervangend vervoer, repatriëring, of de vergoeding voor extra verblijfkosten.

Wil je weten wat jouw reisverzekering precies vergoedt? Controleer dit dan in de polisvoorwaarden of neem contact op met ons.

Zo kun je ook lid worden van de ANWB of andere hulporganisaties. Ook hier geldt, dat deze verzekeringen modulair zijn opgebouwd.

Bijvoorbeeld dekking in alleen het buitenland, als de auto niet start, of ook hulp in Nederland en bij jou voor de deur.

Dus ze kennen ook aanvullende dekkingen en prijsdifferentiatie.

Zo is bijvoorbeeld niet altijd de terugreis na een calamiteit verzekerd, of overnachting ter plaatse.

Vaak wel in de dure pakketten, deze zijn echter 115 euro duurder bij de ANWB als de instapverzekering, welke beperkte dekking heeft.

 

Bij elk gebeuren, waar u denkt de verzekering voor nodig te hebben, bel altijd het noodnummer van de maatschappij, indien u daar de mogelijkheid voor heeft.

Zij kunnen u meteen op de hoogte stellen of het voorval gedekt wordt door de verzekering of niet, en nog belangrijker: direct van hulp voorzien.

Neem dus altijd het noodnummer mee en evt de polis van de verzekering. Zo ook de pas van de zorgverzekering.

voor de zorgverzekering geldt dat als je een European Health Insurance card hebt, je in sommige landen direct geholpen kan worden, en de afwikkeling zo veel mogelijk met je zorgverzekeraar, wordt afgehandeld.

Starters niet kansloos op de woningmarkt !!

Feb 15

Starters hebben het lastig om een huis te kunnen kopen op de woningmarkt, voornamelijk in grote steden is dit veelal het geval.

Maar ook buiten de steden worden woningen vaak snel en voor meer dan gevraagd, verkocht.

De problemen waar starters mee te maken hebben, heeft vaak te maken met de hoofdsom in verhouding met het salaris  van de woning. Ze staan in het begin van hun carrière, en hebben vaak hun eerste ‘basis’ salaris.

Weet dat Leef Vrij  vele mogelijkheden heeft voor juist deze groep.

 

Ook voor klanten welke een leuk huis hebben gevonden maar waarvan de koopprijs net niet binnen het budget ligt.

We kunnen wat voor u betekenen als de woningwaarde maximaal 580.000 euro betreft.