Zoeken

Volg RSS Feeds

 

ASR bank schrapt onderdelen

Jul 27

 

Per september 2018 stopt a.s.r. bank met de verkoop van de bankspaarproducten, Lijfrente Spaarrekening en Extra Pensioen Uitkering.

Wij bieden deze fiscale producten niet langer aan vanuit rendementsoogpunt / lees: er is geen winst meer te behalen.

We bieden dit niet langer aan, omdat we streven naar een efficiëntere bedrijfsvoering. Er is niets te verdienen dus  investeren we er ook geen tijd meer in.

Zo gaat het steeds meer in de financiele wereld.Door allerlei aanpassingen en het verzwaren van regelgevingen is het steeds moeilijker om alles te bieden wat de klant nodig heeft, onder 1 dak.

Voor de bestaande rekeninghouder verandert er voorlopig niets, wel zal het aanbod in deposito’s veranderen.

 

 

Let bij oversluiten hypotheek op looptijd ivm renteaftrek

Jul 18

Oversluiten naar een lagere hypotheek rente en dus lagere lasten. Maar wanneer je fiscaal geen recht op aftrek hebt, kan het behoorlijk wat buikpijn veroorzaken.

“Let op de fiscale spelregels !”

Mag je bij oversluiten de hypotheekrente altijd aftrekken? Nee, niet altijd!

Dit hangt af van de huidige hypotheek (annuïteit of lineair). De termijn van 30 jaar recht op renteaftrek is tijdens het Belastingplan 2001 geïntroduceerd.

Er is en aanpassing per 1 januari 2013 doorgevoerd.

Een hypotheek van vóór 2013 heeft bij oversluiten dan ook andere spelregels dan een hypotheek vanaf 2013.

Is de hypotheek op of na 1 januari 2013 voor de eerste keer afgesloten,

dan moet de oorspronkelijke aflostermijn van 30 jaar worden aangehouden om het recht op renteaftrek te behouden.

De looptijd van de te oversluiten hypotheek mag dan ook niet langer zijn.

De verwarring zit in het feit dat bij een hypotheek van vóór 1 januari 2013 de verstreken jaren vanaf 2001 in mindering gebracht moeten worden voor het recht van renteaftrek.

De looptijd van de hypotheek mag opnieuw 30 jaar zijn.

 

Let op looptijd voor behoud renteaftrek

De marktrente was in 2013 hoger en dat maakt het interessant om over te sluiten. “Van hypotheken gesloten na 1 januari 2013, moet men voldoen aan het geldende annuiteitenschema met de daarbij behorende startdatum en de 30 jaren termijn.

Door het overschrijden van de oorspronkelijke aflostermijn van 30 jaar, is er  geen renteaftrek.

Geldverstrekkers niet allen alert

Verschillende geldverstrekkers signaleren bovenstaande risico proactief. Ze vinden dat ze hier niet voor verantwoordelijk zijn, omdat men zelf kan kiezen voor rente aftrek, of niet.

Rekenhulp Belastingdienst

De Belastingdienst heeft op hun website een rekenhulp: “aflossing annuïteitenlening”. Je kunt dan per jaar zien wat het resterende bedrag van de lening moet zijn om aftrek te genieten. Bij eventuele achterstanden mag je inhalen, maar daarbij gelden weer andere regels.

senioren kunnen weer verhuizen

Jun 09

Eindelijk is er dan een lichtje aan de horizon voor ouderen welke een woning willen kopen, maar belemmerd worden door vele regels in hypotheekland.

Vanaf juli 2018 is het mogelijk om de leencapaciteit bij de oudere generatie te bepalen op werkelijke lasten.

De hypotheekverstrekkers lossen zo het probleem op waarbij senioren niet naar een goedkopere woning kunnen verhuizen omdat ze niet aan de financieringsnormen voldoen.

niet alle hypotheekverstrekkers zijn op dit moment zo ver dat ze willen verstrekken onder de werkelijke lasten norm. Maar het begin is er in elk geval.

Leef Vrij heeft nu al een reeks aan verstrekkers waar ze in mogen en kunnen bemiddelen welke positief gestemd zijn tov financiering aan senioren.

AVG wat houdt het in?

May 22

 

Met ingang van 25 mei 2018 wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met de invoering van deze verordening geldt in alle landen dezelfde privacywetgeving.

AVG houdt in:

 • Doel is het beter beschermen van natuurlijke personen van wie persoonsgegevens worden opgeslagen.
 • De privacyrechten van de burger worden uitgebreid en versterkt.
 • Organisaties en bedrijven krijgen meer verantwoordelijkheden.
 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens.
 • Binnen de Europese Unie zijn afspraken gemaakt over de privacywetgeving voor alle EU-landen in de verordening General Data Protection Regulation (GDPR). De Nederlandse naam hiervoor is AGV.
 • Om persoonsgegevens te mogen verwerken moet minimaal 1 van de 6 grondslagen aanwezig zijn.
 • Sommige organisaties en bedrijven worden verplicht om een functionaris gegevensbescherming (Data Privacy Officer of Data Protection Officer) aan te stellen.
 • De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de AVG. De toezichthouder kan een boete opleggen die, afhankelijk van de aard van de overtreding, maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde omzet bedraagt als dat hoger uitkomt.
 • Politie en Justitie (Openbaar Ministerie) hebben een aparte wet voor privacy. Ze zijn op sommige punten van de AVG vrijgesteld.

Jan 2018 Prijzen van de bestaande woningen, hoe zit het?

Jan 09

Op dit moment zijn de de huizenprijzen hoog. Maar is dit eigenlijk wel zo? Waar vergelijk je het mee?

De reële huizenprijzen liggen 10% onder het prijsniveau van 2008. Gemiddeld genomen liggen de prijzen gelijk aan 10 jaar terug, maar dat is exclusief inflatiecorrectie. Amsterdam is hier in uitzondering op. De huizenmarkt zal  ook in 2018 op toeren blijven vanwege de lage hypotheekrente (en dus goede betaalbaarheid) en het tekort aan aanbod.

De verwachting is  dat 225.000 woningen in Nederland van eigenaar gaan wisselen, (dit aantal is lager dan in 2017). De huizenprijzen zullen naar verwachting  stijgen in 2018 met gemiddeld 6%.

Sinds november 2016 zijn de prijzen van de bestaande koopwoningen gestegen met 8,2%.

Sinds het dal in juni 2013 zijn de prijzen gestegen met 22,5%.

Door de stijgende huizenprijzen en de strengere leennormen wordt de koopmarkt steeds meer gedomineerd door 2 verdieners.

Als men in de gemeentes kijkt van Horst a/d Maas, dan ziet men een behoorlijke prijsverhoging in de plaatsen Horst en Sevenum.

Door de schaarste in Horst en Sevenum ziet men steeds meer verkopen in de omliggende plaatsen, zoals Meerlo, grubbenvorst en Hegelsom.

De reden waarom de kleinere dorpen achterblijven heeft veelal te maken met de leefomgeving. Is er een supermarkt, zijn er scholen en zijn er andere sociale voorzieningen?

Natuurlijk worden we steeds mobieler waardoor afstand steeds minder belangrijk wordt, tenminste als de afstand gemakkelijk is te overbruggen.

Makelaars in Horst a/d Maas klagen steen en been. Niet omdat er zoveel huizen verkocht worden, maar meer omdat de woningen zonder makelaar verkocht worden.

Dit is overigens niet altijd verstandig. Vaak gaat het goed, maar soms ook niet, met zeer verstrekkende gevolgen.

Laat u goed informeren over de voors en tegens.

Dit geldt ook voor hypotheken en ook wettelijke bepalingen (samenwonen, trouwen gemeenschap van goederen, testamenten etc).

Leef Vrij verzorgd hypotheken, informeert u over werkzaamheden welke gedaan kunnen worden door notarissen, makelaars en taxateurs.

Leef Vrij verzorgd in de omgeving Horst a/d Maas elk jaar een groot aantal hypotheken en financieringen. Zo hebben ze ook aanbiedingstarieven van makelaars, taxateurs, belastingadviseurs, bouwkundigen en notarissen. Hier hoeft u overigens geen gebruik van te maken, want u bent vrij in alle keuzes.

OVERWAARDE uit de woning opnemen, HET KAN!

Sep 08

U leent een bedrag. Hoe hoog dit bedrag mag zijn is van een aantal voorwaarden afhankelijk, zoals de hoogte van de overwaarde op uw huis en uw leeftijd. Hoe hoog je inkomen is, Speelt geen rol.

Over de lening betaalt u over de gehele looptijd dezelfde rente, zodat u vooraf weet waar u aan toe bent.

U bepaalt zelf hoeveel en wanneer u geld uit de overwaarde haalt.

Je kunt gewoon blijven wonen, er is geen looptijd van de lening. Ook behoud u het eigendom.

Bij verkoop van de woning wordt uiteindelijk de opgenomen lening ingelost.

Restschuld wordt voorkomen voor de nabestaanden, door een aantal garanteis welke zijn ingebouwd.

Leef Vrij kan u adviseren over de mogelijkheden en de voorwaarden.

Eigen Huis Sparen van REGIOBANK

Jun 26

 Eigen Huis Spaarrekening ook iets voor U?

Eigen Huis Sparen is bij uitstek een rekening die goed past bij jongeren welke nu al willen sparen voor een huis,

Wist u dat:

 • Eigen Huis sparen al 5 jaar op rij met 5 sterren op prijs wordt beoordeeld door MoneyView?
 • Hiermee dus een zeer stabiele speler op prijs is in de markt?
 • De actuele rente op dit moment 0,65% is? (juni 2017)
 • Hiermee een van de hoogste rentes in de markt heeft?
 • Het saldo vrij opneembaar is als de (mede) rekeninghouder een woning koopt voor hemzelf of voor zijn kinderen of als hij een huurcontract voor een woning voor eigen gebruik aangaat?
 • Maar ook als hij grond aankoopt voor de aanbouw van een woning? Of hij als hij een extra aflossing op zijn hypotheek wil doen?
 • In alle andere gevallen het geld vrij opneembaar is tegen 0, 5% opnamekosten?

Voor wie is Eigen Huis Sparen interessant?

 • Mensen voor wie het financieel nu nog niet haalbaar is om een woning te kopen maar alvast wel willen sparen voor de aankoop van een eigen woning in de toekomst.
 • Ouders die geld opzij willen zetten voor hun kinderen die in de toekomst een woning gaan kopen.
 • Relaties die naast de reguliere aflossing op hun hypotheek nog extra willen aflossen.
 • Relaties die hun eigen woning hebben verkocht maar nog op zoek zijn naar een volgende woning.
 • Relaties die in de toekomst extra willen aflossen omdat hun huis “onder water” staat.

MAAR OOK VOOR relaties die het geld voor een langere periode willen weg zetten

Leef Vrij wil u graag van advies voorzien, u bent altijd welkom

Guesthouse Slooierhof B&B Business Horst Limburg

May 06

Guesthouse Slooierhof, gelegen aan de rand van de Kasteelse Bossen in Horst Limburg heeft een zeer hoge score, welke is gegeven door referenties van klanten, welke reeds eerder hebben genoten van de luxe bij b&b Slooierhof. Ook zakelijke klanten weten de weg naar Guest House Slooierhof Bussiness b&b te vinden.

De b&b wordt gerund door Sharon Beerens, welke het leuk vindt om gasten welkom te heten op het luxe landschap Slooierhof, waar genieten voorop staat.

Leef Vrij heeft de b&b gevraagd om voor klanten van Leef Vrij  een regeling aan te bieden tussen verkoop van hun woning en koop nieuwe woning. Slooierhof wil haar b&b kamers hier sporadisch voor beschikbaar stellen, zodat de klanten niet in problemen komen. Ook opslag van goederen is dan een mogelijkheid.

Guesthouse Slooierhof benadrukt dat dit voor de klant een tijdelijke oplossing moet zijn, dus het verblijf dient voor korte duur te zijn. Want bed and breakfast is nu eenmaal haar passie.

Voor meer informatie kunt u op de site kijken van de b&b Slooierhof in Horst, Http://www.slooierhof.nl

 

Aflosvrije hypotheek valt onder verhoogd risico.

May 04

Hypotheekklanten met een aflosvrije hypotheek  vallen onder een verhoogd risico.

Daarom zijn Hypotheekverstrekkers door de AFM verplicht om te achterhalen hoe de klant zijn hypotheek verwacht af te betalen, en dit ook vast te leggen.

Wat speelt er en wat zijn de mogelijkheden:

 • De klant heeft een aflossingsvrije hypotheek waarop hij alleen rente betaalt.
 • Het is verstandig is om alvast te bepalen hoe de hypotheekklant de hypotheekschuld aan het eind van de looptijd kan afbetalen.
 • Onderzoek de mogelijkheden welke de hypotheekklant heeft om af te betalen.
 • Telefonische afspraak met adviseur is mogelijk
 • Extra informatie kan ook via de tussenpersoon worden opgevraagd.

Rabobank haalt pinautomaat weg in Sevenum

May 02

Ook Sevenum moet noodgedwongen afscheid nemen van de pinautomaat welke door de Rabobank actief gehouden werd in de afgelopen jaren.

Mede ook door het sluiten van hun kantoor in Sevenum was dit een kleine geste naar de leden van de bank.

Gelukkig is er onlangs een pinautomaat geplaats in ‘De vier jaargetijden’ bij de ingang van Jan Linders.

Ook bij de Jumbo in Sevenum staat een pinautomaat waar men terecht kan om geld te halen.

De grootste service wordt nog altijd door de lokaal verbonden Regiobank geleverd welke midden in het dorp zit langs kledingzaak Jansen Noy.

Hier kunnen klanten van de Regiobank in Sevenum geld halen en brengen. Hier hebben de Leef Vrij medewerkers tijd voor de klant en wordt elke klant persoonlijk geholpen.

Zijn er vragen op financieel gebied,  (belasting, administratie, zorg verzekeringen, schade verzekeringen, hypotheken, bankzaken) de medewerkers staan voor u klaar!

Leef Vrij levert alle producten van de Regiobank.

Nu kan het zijn dat dit voor u als klant niet altijd de beste oplossing is.

geen probleem!

Leef Vrij levert als onafhankelijk intermediair producten van bijna elke hypotheekverstrekker en verzekeraar.

Samen met u, wordt er een passende keuze gemaakt, welke nauw aansluit op de wensen van u als klant.

Zo levert Leef Vrij ook producten van:

ABN, ING, Volksbank, BLG, Aegon, Nationale Nederlanden, Delta Lloyd, NH1816, Reaal, Vivat, Voogd, Dak, Van Kampen, VCN, Syntrus, Centraal Beheer, Lloyds, Amersfoortse, Legal & General, Scildon, Allianz, Argenta, ASR,Attens, Bijbouwe, Brand New Day, WestlandUtrecht bank, Callas, Cardif, Conservatrix, Credivance, Dazure, DBV, De Goudse, Florius, Generali, Hypotrust, Insigner, Interbank, Money Care, Nibc, NNek, Obvion, Onderlinge s’Gravenhage, Tellius, Venn, Bijbouwe, VGZ, Woonfonds, Tulp, Iq Woon, Monuta, Yarden, Chubb, Movir, CZ, Stad Holland en er zullen er ongetwijfeld nog meer zijn.

Ook als u vragen heeft over producten van bovengenoemde maatschappijen, loop bij ons binnen!

Daarnaast kan Leef Vrij zware risico’s, welke niet gemakkelijk door verzekeraars geaccepteerd worden , op de beurs aanbieden.